İşe Alım Sürecinde Kullanılan Psikometri Testi Nedir?

İşe alım sürecinde kullanılan testlerinden biri olan psikometri testi, kişilerin IQ seviyesini belirlerken aynı zamanda karakter analizlerini çıkartma konusunda şirketlere zaman ve nakit tasarrufu sağlayan uygulamalardan biri olarak yer alıyor. Geçmişten günümüze değişen işe alım sürecinde büyük şirketler tarafından bu test, uygulanıyor.

Günümüzde işe alımları artık psikometri testiyle belirlemek daha kolay oluyor. İnsanların başarıya olan tepkisini ölçmek ve fikirlerini ortaya çıkarmak amacıyla bu testler, kariyer yaşamlarının belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Kelime anlamıyla da bakıldığında “psyhce” ile “meter” sözcüklerinin birleşiminden meydana geldiği görülebiliyor.

“Psyche”, zihin anlamına gelmekte ve “meter” ise ölçü anlamını taşımaktadır. Bu sözcüklerin birleşimiyle “zihin ölçer” anlamına gelen testler, günümüzün hala daha araştırılan bir alanı olarak da yer alıyor. İnsan zihninin karmaşık bir yapıda olması, bilim insanlarının bu yöndeki çalışmalarını tetikliyor. Bu alanda yapılan testler, özellikle davranış çeşitlerinin belirlenmesinde, bilişsel yeteneklerin keşfedilmesinde, motivasyon ve verimlilik alanının belirlenmesinde önemli bir rol taşıyor.

Kişilik özelliklerinin de ortaya çıkmasını sağlayan psikometri testi, 20. yüzyılın başlarında oluşturulmuştur. Oluşum amacı aslında eğitimdir. Fakat günümüzde, İnsan Kaynakları tarafından işe alım sürecinde kullanılmaya başlanmış, test sonuçlarında işe alım yapılan adayların daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. İşe alınacak personelin belirlenmesinde büyük rol oynayan test, günümüzde şirketlerin yüzde 80’inde uygulanıyor. Fortune 500 dergisi tarafından yapılan araştırmaya göre 100 şirketten 75’i bu testi uygulayarak doğru personeli seçmeye çalışıyor.

Psikometri testi içerisinde 50 ile 200 soruyu barındıran, kişiliği anlamaya ve kavramaya yönelik soruların yer aldığı bir test olarak genel ifadeyle tanımlanabilir. Fakat derinlemesine bakıldığında bireylerin özel hayatında verdiği tepkileri de test etmeyi sağlar. Aday lider ruhlu mu yoksa satış yönünde daha mı başarılı şeklindeki soruların tespitinde yardımcı olur.

Psikometri testlerinde sorulan sorulara adaylar derecelendirme yaparak cevap verir. Her soru genellikle 1, 3, 5 ya da 7 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirilme açısına göre cevap sayısı değişir. Genellikle psikometri testlerinde 5 cevap bulunur:

  • Kesinlikle katılmıyorum
  • Katılmıyorum
  • Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
  • Katılıyorum
  • Kesinlikle katılıyorum

Bu testlerin kullanım amacına gelindiğinde ise çalışan ve şirket açısından faydaları olduğu ortadadır. Şirketlerin işe alım süreçlerinde zaman ve nakit tasarrufu yapmasına yardımcı olurken, iş pozisyonu için en uygun adayın tespit edilmesini sağlar. Personel tercihi yaparken yüksek bir öngörü sahibi olunmasını, çalışanlar arasında oluşan maliyetlerin azalmasını, çalışan tercihi yapılırken standart ve objektif bir değerlendirme yapılmasını, en iyi çalışanı bulmak açısından verimlilik ve performans ölçümünü kolaylaştırmaktadır.

Kaliteli çalışanların şirket bünyesine giriş yapmasını sağlayarak şirket başarısının artmasını ve dolayısıyla iş gücü kalitesinin artmasını sağlayarak şirketin rekabet gücünü arttırmaktadır. Bu sayede psikometri testi, şirketler açısından daha faydalı olmakla birlikte çalışanın da en uygun pozisyonda yer almasını sağlamaktadır.