Bankacılıkta Hizmet İçi Eğitim Nedir?

Bankacılıkta hizmet içi eğitim almak isteyen adayların ve çalışanların, hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve bu alandan nasıl faydalanabileceklerini öğrenmesi gerekir. Hizmet içi eğitim, kariyer basamaklarının çıkılmasında önemli bir alandır. Her çalışanın hizmet içi eğitim alma hakkı bulunmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim Nedir?

Hizmet içi eğitim, iş hayatı sırasında personellerin çalışırken almış oldukları eğitimdir. Bireyler bilgilerine, becerilerine, verim ve performanslarına yönelik eğitim almaktadır. Çalışanların kendilerini daha çok geliştirmesini ve üretkenliklerini arttırmasını sağlamaktadır.

Çalışırken alınan eğitimler, kariyer yaşamına olumlu etkiler sunmaktadır. Uygulama faaliyetleri içerisinde bulunarak alınan eğitimler, çalışanların kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmasını sağlar. Çalışanların kendisini geliştirmesi ülke ve toplumun gelişmesine de katkı sağlar. Birey kendisini geliştirdikçe daha verimli hizmet sunabilmektedir. Dolayısıyla sektör içerisindeki başarılarını arttırmaktadır. Mesleki alanda başarı sağlamak isteyen kişilerin hizmet için eğitim alması şarttır.

Hizmet İçi Eğitimin Temel Amacı Nedir?

Hizmet içi eğitimin temel amacı bireylerin değişen ve gelişen iş dünyasına uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak, güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, etkili ve verimli olarak çalışmalarına katkıda bulunmak, davranışsal becerilerini geliştirmek ve becerilerini bir üst seviyeye çıkarmaktır.

Hizmet içi eğitim alan çalışanların zayıf yönleri ve güçlü yönleri bu eğitimler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bireylerin zayıf yönleri geliştirilir ve güçlü yönleri üzerinde geliştirmeler yapılır. İş hayatına yeni başlayan personellerin mesleki alanda yetkinlik kazanabilmesi ve mesleğini gerçekleştirirken profesyonel bir hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitim alması önemlidir.

Bankacılıkta Hizmet İçi Eğitim Kimlere Verilir?

Hizmet içi eğitim dört ana gruba ayrılmaktadır.

  • İşe yeni başlayacak olan personellere yönelik verilen hizmet içi eğitim
  • Çalışan personellere mesleki yetkinlik kazandırmaya yönelik hizmet içi eğitim
  • Çalışanların meslek alanlarına göre verilen hizmet içi eğitim
  • Yöneticilere, müdürlere yönelik verilen hizmet içi eğitim

Bu durumda bankacılık sektöründe yer alan tüm çalışanların hizmet içi eğitim alma hakkı bulunmaktadır. Bankacılığın en alt pozisyonu olan gişe çalışanlarından, en üst pozisyon olan müfettişlere kadar bu hizmetten faydalanabilmektedir.

Bankacılar Neden Hizmet İçi Eğitim Almalıdır?

Bankacılık, teknolojiden oldukça etkilenen bir sektördür. Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ve ekonomik alanda yaşanan değişimler ilk olarak bankacılık sektörünü etkilemektedir. Bankaların ve bankacıların bu değişime uyum sağlayabilmesi için sürekli olarak kendilerini güncel tutması, mesleki alanlarında yaşanan değişimler hakkında bilgi sahibi olabilmesi gerekir.

Müşterilere daha hızlı, kaliteli ve profesyonel bir hizmet verilebilmesi için sektör içerisinde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi gerekir. Bankacılık sektöründe kariyer planlaması yapan kişilerin de kendisini geliştirebilmesi için bu eğitimler önemlidir.

Bankacılık baskı ve stres ortamının en yoğun olduğu sektörlerden biridir. Çalışanların bu ortam içerisinde çalışırken kriz ve stres yönetimi, zaman yönetimi yapabilmesi açısından eğitimler ön plana çıkmaktadır. Çalışanların bilgi ve becerilerinin artması, bankacılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamaktadır.