Bankacılıkta Şubede ve Genel Merkezde Çalışmanın Farkları

Bankalar, şube ve genel merkez olmak üzere personellerine iki farklı çalışma ortamı sunmaktadır. Şubelerdeki çalışma ortamı ve düzeniyle, genel merkezlerde çalışan kişilerin ortam ve düzeni farklıdır. Bu farklılıklar, şubelerde ve genel merkezlerde gerçekleştirilen bankacılık faaliyetlerinin değişken olmasından kaynaklanmaktadır.

Bankacılık sektörü içerisinde kariyer hedefleri bulunan ve kariyer planlaması yapan kişilerin, bu farklılıklar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Şubede ya da genel merkezde çalışacak olan adaylar, bu farklılıkları bilerek kariyerlerini planlamalıdır. Banka içerisindeki iş pozisyonuna başvuru yapılırken, adaylara çalışma ortamı sorulmakta ve adaylar şubeyle genel merkez arasında tercih yapmak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla, adayların bu bilgilere sahip olması şarttır.

Banka Şubelerindeki Çalışma Ortamı

Bankaların şube birimlerinde iş yoğunluğu, genel merkezlere göre daha yoğundur. Şubede gerçekleştirilen tüm müşteri talepleri, şube içerisi işlem ve faaliyetler, şube müdürlerini, uzmanlarını ve çalışanlarını ilgilendirmektedir. Genel merkezlerdeki çalışanlar ise şubeye göre iş yoğunluğu daha az olan bir çalışma ortamına sahiptir. Merkez birimlerinde çalışan her kişi kendi uzmanlık alanlarında çalışma faaliyeti göstermektedir. Dolayısıyla merkez biriminde bulunan bir personel bankanın leasing faaliyetleriyle ilgileniyorsa, faktöring işlemlerini gerçekleştirmemektedir. Fakat şubelerde çalışan personeller, şubede gerçekleşen tüm bankacılık faaliyetleriyle ilgilenmektedir.

Banka şubelerinde operasyon ve satış birimleri ön plandadır. Operasyon ve satış birimlerinde de evrak işlemlerinin doğru bir şekilde kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışma ortamında stres ve baskı hakimdir. Özellikle satış birimleri olan ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı ve bireysel bankacılık faaliyetleri, şubelerin asıl ürün ve hizmet satışlarını gerçekleştirdiği için stres ve baskı ortamının en yoğun olduğu birimlerdir.

Fakat tüm bunlara rağmen, banka şubelerindeki kariyer imkanı, genel merkezdeki kariyer imkanlarına göre daha avantajlıdır. Bunun sebebi, çalışma ortamında uzmanların yer alması ve genel merkez personellerinin uzmanlık alanlarında faaliyet göstermesidir.

Banka Genel Merkezlerindeki Çalışma Ortamı

Genel olarak bakıldığında bankaların genel merkezinde çalışan bir uzman ile şubede çalışan bir uzman arasında pek fark yoktur. Farklılık kariyer imkanı ve maaş açısından ortaya çıkmaktadır. Genel merkezlerde çalışan kişiler için maaş, şubelerdeki uzmanlara göre daha dolgundur. Dolayısıyla birçok kişi uzmanlık sınavlarına katıldığında, genel merkezde çalışmak istemektedir.

Satış ve performans baskısının çok yoğun olarak gerçekleştiği şubelerdeki bu durum, genel merkezler için söz konusu değildir. Genel olarak bankaların genel merkezlerinde müşteri odaklılık söz konusu olmakta ve müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Genel müdürlükte çalışacak personeller için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmamak, oldukça zor olabilir. Bunun sebebi, ekonomi ve finans alanındaki terimlerin, bilgilerin sıklıkla bu birimde kullanılmasıdır. Sektöre hakim olmayan adaylar, zorluk yaşayacaktır.

Bireysel bankacılık hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Bireysel Bankacılık