Bankalar En Çok Hangi Bölümlere Personel Alımı Yapar?

Bankacılık sektörünün son yıllarda hayli gelişmiş olmasından dolayı bankacılık mesleğine adım atma hayali kuranların sayısı ile banka personellerin alımında da bir artış olmuştur. Kariyer yaşamında bankacılık mesleğini tercih etmek isteyen bireyler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmalıdır. Bu bölümleri tercih edecek adayların bilgi sahibi olması, gelecek yaşamları içerisinde bankacılık haricinde finans bölümünün etkili olduğu tüm sektörlerde çalışabilmektedir.

Toplum içerisinde en çok karşılaşılan yanlış bilgi, bankacı olabilmek ya da bir banka içerisinde çalışabilmek için yalnızca “bankacılık” ya da “iktisadi ve idari bilimler” bölümlerinin okunması gerektiğidir. Oysa Matematik bölümünden mezun olan bir birey, banka içerisinde “İç Denetçi” olabilmekte ya da “Finans Danışmanlığı” yapabilmektedir. Bunun temel sebebi ise bankalar içerisinde meslek gruplarının çeşitli olmasından kaynaklanmaktadır.

Bankacı Olabilmek İçin Okunabilecek Üniversite Bölümleri

 • İşletme
 • İktisat
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Bankacılık ve Finans
 • Ekonomi
 • Sermaye Piyasası
 • Uluslararası Finans
 • Mühendislik
 • Matematik
 • Bilgisayarlı muhasebe
 • Borsa hizmetleri
 • Dış ticaret
 • Muhasebe
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Büro Yönetimi

Bankaların Personel Alımı Yaptığı Bölümler

Üniversitelerin ilgili bu bölümlerinden mezun olan bireyler banka içerisinde çeşitli görev ve rollerde yer alabilmektedir. Fakat bundan önce banka içerisindeki meslek gruplarını bilmek gerekir. Bankalar içerisinde yer alan meslek grupları şu şekilde yer alır:

 • Gişe Elemanları
 • Müşteri Temsilcileri
 • Satış Danışmanları
 • Servis Yetkilileri ve Servis Yetkilisi Yardımcıları
 • Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları
 • Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları
 • Çağrı Merkezi Personelleri
 • Çağrı Merkezi Danışmanları
 • Çağrı Merkezi Satış ve Pazarlama Temsilcileri
 • Finans Danışmanlığı
 • BES Danışmanlığı

Bankalar En Çok Hangi Bölüme Personel Alımı Yapar?

Banka personel alımları genel olarak gişe memurluğu, müşteri temsilcileri, satış danışmanları, servis yetkilileri ve servis yetkilisi yardımcıları bölümlerine personel alımı yapmaktadır. Bu bölümlere daha fazla personel alınmasının sebebi gelişime en açık bölümlerden oluşmasıdır.

Günümüzdeki bankacılık sisteminde gençlere yönelik işe alımlar hızlandırılmıştır. Bunun sebebi bankacılık sektörünün genç ve dinamik kalmasını sağlamaktır. Gençlerin temelden bankacılık sektörünü öğrenmeleri amacıyla da bu bölümlere personel alımı daha sık bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Daha nadir olarak personel alımı yapılan bölümler ise Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları ile Müfettişler ve Müfettiş Yardımcılarıdır.

Şubelerde Açık Pozisyon Sayısı Fazladır

Bankalar şubeler ve genel müdürlük olmak üzere iki farklı departmandan oluşur. Genel müdürlük, bankanın operasyonel hizmetlerinin gerçekleştirildiği bölümleri kapsar. Şubeler ise vatandaşlara yönelik birebir hizmetin verildiği, bankacılık faaliyetlerinin belli bir akış şemasıyla gerçekleştiği, nakit akışının sağlandığı ve satış-pazarlama hizmetlerinin sunulduğu departmandır.

Genel olarak bankalar, şubeleri için personel alımı yaparlar. Bunun sebebi şube sayısında yaşanan artışlardır. Bankalar belli bir seviyede düzenli olarak şube sayısını arttırmak ister. Bu şubeler hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunabilir. Yurt içi ve yurt dışı iş kaynaklarının ve kariyer imkanlarının bankacılık sektöründe oluşmasının temel sebebi de budur.

Bir diğer açık pozisyon fazlalığı çağrı merkezlerinde görülür. Bu bölümde çalışacak olan adayların iletişim yeteneklerinin güçlü olması, sabırlı olmaları, düzgün ve akıcı konuşma özelliklerinin bulunması gerekir. Bu bölümde çalışan adaylar satış ve pazarlama, müşteri sorun ve problemlerine anında çözüm, müşteri ilişkisini yüksek tutma ve satış sonrası hizmetleri verme odaklı olduğu için ikna kabiliyetini ön planda da tutmaktadır. Bu bölüme daha fazla alım yapılmasının temel sebebi, daha fazla müşteriye hizmet verebilme potansiyelini bankanın kendi adına oluşturmak istemesidir. Bu nedenle çağrı merkezi bölümünde güncel olarak açık pozisyonlar oluştuğu görülmektedir.