Başarılı Çalışanlarda Görülen Ortak Özellikler Nelerdir?

Bir şirketin başarılı olabilmesi yöneticilerin ve tüm çalışanların başarısına bağlıdır. Tüm personel alımı ilanlarında belirlenen kriterlerden bahsediliyor olması da bunun göstergesidir. Başarılı çalışanların bazı ortak özellikleri vardır. Bu özellikler stres ve zaman yönetiminde başarılı olmalarını da sağlar. İş yerinde yaşanan sorunların başında stres yönetiminde başarılı olamamak gelir. Personeller bunun üstesinden gelirse, iş hayatında da başarılı olurlar.

İş Yerlerinde Yaşanan Sorunlar

Bir çalışanın başarılı olması o işle ilgili daha önce çalıştığı şirketlerde edindiği tecrübelere, eğer ilk işi ise öğrenmeye ne kadar açık olduğuna, mezun olduğu okulda edindiği bilgilere; stajyer personel olarak çalıştıysa o dönemde öğrendiklerine, kendini ne kadar geliştirebildiğine, yöneticileri ve diğer çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışıp çalışmadığına, iş yerindeki sorunlar karşısında çözüm üretip üretemediğine, şirket içinde ya da dışında iletişim becerisinin güçlü olup olmadığına, çalışma hayatı dışında kendine ne kadar zaman ayırdığına ve bunlara benzer pek çok kritere bağlıdır.

İş yerinde yaşanan sorunlar mobbing (taciz, kışkırtma, tehdit vb.) uygulamalarına ulaşmıyorsa, personeller bu sorunların üstesinden gelmesini bilmelidir. Sorunlarla mücadele etmek için personeller kişisel gelişimlerine önem vermelidir. Kişisel gelişim; beceriler, yetenekler, pratik yöntemler ve yönetimlerin tamamını kapsamaktadır. Personeller becerilerini ve yeteneklerini geliştirdiği müddetçe iş hayatında da başarılı olacaklardır.

İş Hayatında Başarının Sırları

İş yaşamında başarının sırrı öncelikle dinlemek ve anlamaktır. Aktif bir şekilde dinlemek, etkili iletişim ve sosyal becerilerin gelişmesini sağlar. Etkili iletişim ve sosyal beceriler, iş hayatında ön plandadır. İletişim alanında başarılı olan personeller iş hayatında çok iyi konumlara gelebilmektedir. Fakat başarının sırrını tek bir beceriye indirgemek de yanlıştır. Çalışma hayatında başarılı çalışanların bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar çok fark edilmez; çünkü o kişilerle özdeşleşmişlerdir.

  • Başarılı çalışanlar her zaman iyi görünür, giyimlerine özen gösterir, gülümser ve etraflarına pozitif enerji saçarlar. Bu aslında onların hayata bakış şeklidir. Hayata pozitif bakan birinin iş yaşamındaki başarısı da tartışılmazdır.
  • İş hayatında başarılı kişiler hatalarından her zaman ders çıkarabilmeyi bilen kişilerdir. Kendilerinin de hata yaptığını ya da yapabileceğini kabul ederler. Herhangi bir hatada bunu düzeltmek için çaba harcarlar. Hatalarınız kabul etmenin bir meziyet olduğunu bilen çalışanlar başarılı olabilirler.
  • İş yaşamında başarılı çalışanlar çalıştıkları şirkete para kazandırmayı hedeflerler. Yapılan iş her ne olursa olsun bir iş yerinin para kazandıkça yükseleceğini, bu yükselmenin de kendi başarısına katkı sağlayacağını bilirler. İş yerinin kazancına katkı sağlayan bir çalışan işvereninin ve yöneticilerinin her zaman gözdesidir.
  • Başarılı bir çalışan  işinde devamlı sonuç odaklı çalışır. Küçük ayrıntıların sonuca etki edeceğinin farkındadır. Sorunlarda çözüm üretmek konusunda da başarılıdır. Zamanı etkin kullanan çalışanların planlama yetenekleri de gelişmiş olduğundan yönetici adayları arasında adları geçer.