Çek Borcu Olanlara TBMM’den Müjde!

Çek Borcu Olanlara TBMM’den Müjde!
Çek Borcu Olanlara TBMM’den Müjde!

TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Bu görüşme esnasında çeklerin bankalar üzerinden zamanında önce bozdurulmasını engelleyen hükme dair kanun değişikliğine gidildi.

Genel Kurul tarafından Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşme sağlandı. Kanun teklifi görüşülürken çek kanununa ilişkin bir madde eklendi. Eklenen madde ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan ve üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmemesi için bankaya ibrazının geçersiz olduğunu düzenleyen hüküm bir yıl daha uzatılmış oldu.

Çek Borcu Olanlar İçin 1 Yıl Daha!

Pandemi döneminde ekonomik yönden problem yaşayan vatandaşlar için en büyük sorun, çekler idi. Zamanından önce bankaya ibraz edilerek bozdurulmasının önüne geçilmesine devam edileceği bildirildi.

Buna ek olarak, bir başka önerge ile de Barolar Birliği başta olmak üzere meslek örgütleri ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine avukatların müvekkillerinin bilgilerini vermesine ilişkin düzenlemeye “finansal işlemler” başta olmak üzere daraltılmada getirildi. Buna göre yapılan kanun düzenlemesinde şu ifadeler yer aldı:

“Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul, kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar”