Garanti BBVA ve EBRD Risk Paylaşımı Anlaşması Yaptı

Garanti BBVA ve EBRD Risk Paylaşımı Anlaşması Yaptı
Garanti BBVA ve EBRD Risk Paylaşımı Anlaşması Yaptı

Garanti BBVA yatırım finansmanı risklerini EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile paylaşacak. Dünya Haber Merkezi’nde yer alan habere göre Garanti BBVA EBRD ile işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği kapsamında risk paylaşımı yaptığı projeleri bir yandan finanse edecek, diğer yandan da yatırımları önceliklendirecek. Öncelik sahibi yatırımlar arasında ise performans geliştirmek isteyen ve sürdürülebilir performansı yüksek olan yatırımlar yer alacak.

Yapılan Risk Paylaşımı Anlaşması kapsamında Garanti BBVA kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine dolar, euro ve lira cinsinden yüzde 50’ye kadar fon sağlayacak. Kullandıracağı her kredinin yarısı için EBRD ile risk paylaşımı yapabilecek. Ayrıca tüm yatırımlarda firmaların hedefleri ve sürdürülebilir performansları da değerlendirilecek.

Standartlarımız Gün Geçtikçe Gelişti

Konuyla ilgili Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, açıklama yaptı. Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, belirlenen kriterlerin sağlandığı krediler için tutarlarının yarısı kadar risk ağırlığı sorumluluğunu EBRD’ye devrediyoruz. Bu anlaşma EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı ilk işlem olması açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli kredilerin de bu kapsama dahil olması bizi mutlu ediyor. Günümüzde bankalara sürdürülebilirlik konusunda önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. 2004 yılında başlattığımız çevre ve toplum riskleri konusundaki standartlarımız gün geçtikçe gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Bu konuda da, Garanti BBVA olarak bankacılık sektöründe standartlarını belirlediğimiz sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketleri krediden faydalandıracağız.

Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay finanse edilmesini sağlayacak Risk Paylaşımı Anlaşması’yla, ilgili kredilerin yarısını EBRD fonlayacak. Böylece, şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız. EBRD’yle ortaklaşa fonlayacağımız krediyi, altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve mevcut kredileri yeniden finanse amacıyla kullanabilecek. Pandemi nedeniyle finansal piyasaların zorlandığı bir dönemde EBRD ile gerçekleştirdiğimiz risk paylaşımına dayalı bu anlaşma bankamıza duyulan güveni bir kez daha tescil etti. Uluslararası kurumlarla güçlü işbirliğimiz sayesinde önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki şirketlerin her türlü finansman ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.