İktisat Mezunları Nasıl Bankacı Olur?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ve mezunları bu fakülte içerisinde İktisat bölümünü tercih edebilmektedir. Üniversite hazırlığı yapan öğrenciler, İktisat bölümünün kapsamlı olmasından ötürü bu bölümü seçmekte ve bu bölümden mezun olan öğrenciler bankalar tarafından istihdam edilmektedir.

İktisat Mezunlarının Bankacılık Yolu

İktisat mezunlarının bankacı olabilmesi için üniversite eğitimlerinde dikkatli olması, ders seçimi yaparken bankacılık, finans ve ekonomi bölümlerindeki dersleri tercih etmesi gerekir. Çünkü bankalar personel alımı yaparken yeni mezun olan öğrencilerin staj bilgisine, üniversitede almış oldukları derslerin bilgisine ve not ortalamalarına dikkat etmektedir.

Bankaların İK yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda görülmüştür ki İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Finans, Ekonomi ve Maliye bölümü mezunlarına personel alımlarında öncelik verilmektedir. Bunun sebebi, bu bölümlerdeki ders programlarında bankacılığa ait temel bilgilerin verilmesi ve finans konusunda öğrencilerin yetiştirilmesidir.

İktisat Bölümü Bankacılık Dersleri

İktisat bölümü okumak ve bankacı olmak isteyen öğrenciler, ders seçimi yaparken dikkatli olmalıdır. Seçilen ve eğitimi alınan dersler banka mülakatlarında ve personel alımlarında önem taşımaktadır. İyi bir bankacı, bankacılığın temelini bilmeli ve daima kendini sektör içerisindeki gelişmeleri takip ederek yetiştirmelidir. Bir tek üniversiteden alınan dersler ile yetinilmemelidir.

Ekonomi, Finans ve Bankacılık adına kitaplar okunmalı, bilgiler edinilmelidir. İktisat bölümü öğrencileri 2 yıllık ve 4 yıllık fakültelerden mezun olup, bankalar tarafından istihdam edilebilmektedir. Ön lisans ya da lisans diploması fark etmeksizin öğrencilerin alması gereken örnek ders seçimi listesi aşağıdaki gibidir:
• Matematik
• Tarih
• Türk Dili
• Mesleki Yabancı Dil (Özellikle İngilizce ve Almanca)
• İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat)
• İstatistik
• Finansal Muhasebe
• Borçlar Hukuku
• Ticaret Hukuku
• Dış Ticaret
• Envanter Bilanço
• Genel Muhasebe
• Finansal Tablolar Analizi
• Maliyet Muhasebesi
• Finansal Yönetim
• Pazarlama İlkeleri
• Uluslararası Pazarlama
• Uluslararası İşletme Yönetimi
• Sermaye Piyasaları
• Kamu Yönetimi
• Stratejik Yönetim
• Şirket Yönetimi
• Marka, Satış ve Pazarlama Yönetimi
• Bankacılık
• Bankacılık ve Finans
• Bankacılık ve Finansman
• Hizmet Pazarlaması
• Sigortacılık
• İç Denetim
• Denetim
• Banka ve Kredi
• Bankacılık ve Kredi İşlemleri
• Portföy Yönetimi

Bu dersler alındığı takdirde bankacılığa dair temel bilgiler de edinilmiş olunur. Ek olarak öğrenciler, bankaların yayımladığı blog yazılarını, bankacılığa dair otobiyografi ve biyografi makalelerini, kitaplarını da okumalıdır. Bu bilgiler kariyer yaşamı içerisinde stratejik ve analitik düşünce, stres ve zaman yönetimi gibi banka personellerinde mutlak suretle olması gereken özellikler açısından ışık tutacaktır.

İktisat Mezunu Nasıl Bankacı Olur?

İktisat mezunlarının bankacı olabilmesi için öncelikle banka personel alımlarının duyurularını takip etmesi gerekir. Sitemizde de güncel olarak banka personel alımları  paylaşılmaktadır. Personel alımları için öncelikle CV hazırlanması ve bu CV hazırlanırken etkili ve dikkat çekici olmasına özen gösterilmelidir.

CV içerisindeki iletişim bilgileri net, doğru ve eksiksiz bilgiler içermelidir. Çünkü başvuru yapıldıktan sonra İK yetkilileri sizinle iletişim bilgileri üzerinden banka sınav bilgilerini, mülakat yeri, tarih ve zamanını, mülakat sonucunu aktarmaktadır.

Başvuru yapıldıktan sonra banka sınavlarına girilmeli, sınav sonrasında İK yetkilileri tarafından gerçekleştirilen elemeler doğrultusunda banka mülakatlarına katılım sağlanmalıdır. Banka mülakatlarından da başarılı olan adaylar, kariyer yaşamlarına başlayabilmektedir.