İş Görüşmelerinde İşverenler Nelere Dikkat Eder?

İş görüşmelerine hazırlanan adaylar, iş arama süreci içerisinde pek çok başvuru yaparak çeşitli mülakat türlerine katılım sağlarlar. Bu süreçte adaylar çeşitli mülakat teknikleri üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulur. İş görüşmelerinde başarılı olmak isteyen adayların ön hazırlık yapması ve şirketler tarafından günümüz standartlarında kullanılan mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Yapılan iş görüşmelerinde heyecanlı ve stresli olunmamalıdır. Aday, mülakat boyunca kontrolü elinde tutmasını bilmeli ve İK yetkilisini nasıl etkileyeceğini öğrenmelidir.

İş Başvurularında Adaylar Neye Dikkat Eder?

İş başvurusu yapan adaylar pek çok kriteri göz önünde bulundurur. Bu kriterler arasında; işin maddi olanaklarının iyi olması, istenilen şirket ya da pozisyon olması, iş yerinin evine yakın olması, sosyal imkanlarının tatmin edici olması, iş ortamının eğlenceli ve huzurlu bir ortamdan oluşması, şirketin verdiği ikramiye, hediye gibi ikramiyelerinin personeli tatmin etmesi, iş saatlerinin zorlayıcı olmaması gibi kriterler yer almaktadır.

Adaylar aynı zamanda şirketin vizyon, misyon ve kültür değerlerinin kendi iş anlayışları, kariyer hedefleri, değerleri ve kültürleri bakımından da uygun olup olmadığına dikkat etmektedir. Bu değerler uyuşmadığı takdirde aday şirketi tercih etmek istemeyebilir.

İşverenler Adaylardan Neler Bekler?

İş görüşmelerine katılacak olan adayların “İşverenler iş görüşmesinde nelere dikkat eder?” sorusunun cevabını kavraması oldukça önemlidir. Öncelikle aday, başvuru yaptığı şirkete, iş tanımına, pozisyonun kapsamış olduğu görev ve sorumluluklara ne derece uyum sağladığının farkında olmalıdır. Eğer gerekli iş niteliklerine aday uyum sağlamıyor ve karakteristik özellikler, beceriler ve yetkinlikler bakımından eksik kalıyorsa, başvuru yapmamalıdır. Çünkü yapılan başvuru kabul edilmeyecek bu da adayın motivasyonunu düşürecektir.

Yapılacak mülakatlarda adayın kendisini tam anlamıyla ifade etmesi gerekir. Kendini net ve başarılı bir şekilde ifade edebilmek için aday etkili iletişim becerilerini kullanabilmelidir. Dolayısıyla bu noktada görüşmelerin en önemli noktasının iletişim olduğu da görülmektedir. Ek olarak iş verenler adaylarda şu özellikleri aramakta ve dikkat etmektedir:

  • Aday, bu işi neden istediğini ikna edici bir şekilde anlatabilmelidir.
  • Aday, geçmiş kariyerini etkileyici bir şekilde özetleyebilmelidir.
  • Aday, sorulara cevap verirken düzgün cümleler kurmalı, lafı uzatmamalı, çok da kısa kesmemelidir.
  • Aday, görgülü olmalı, kibar ve saygılı davranmalıdır.
  • Aday, uyanık, neşeli, özgüvenli olmalıdır.
  • Aday, kendisine sorulan zor sorulara cevap vermekte zorlansa dahi bunu şirket yetkilisine belli etmemelidir.
  • Adayın görünüşü ve tavrı bir iş görüşmesine uygun olmalıdır.

Bir iş görüşmesi mülakatına hazırlanırken dikkat edilecek noktaların arasına işverenlerin beklentilerinin neler olduğu da eklenmelidir. Bunlar öğrenilmeli, gerekli araştırmalar yapılmalı, görüşme sırasında o yönlü davranmalıdır. Ayrıca adaylar bir işe başvuru yaparken kendi yetkinliklerinin o iş için yeterli olup olmadığını da iyi bilmeli, kendilerini aşan işlere başvuru yapmamalıdır. Bu hem vakit kaybı, hem de umutsuzluğa yol açar.