İş Hayatındaki Hedeflerinizi Ertelemeyin!

İş hayatında kariyer hedefleri çalışanlar için genellikle benzerlik gösterir. Kimileri çalıştığı pozisyonda yükselmek ve yönetici konumuma gelerek hem kariyer hem de daha fazla kazanç elde etmek ister. Kimi çalışanların hedefi ise bir süre sonra kendine iş kurmak ve kendi işinin patronu olmaktır. Hedefler ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için planlı, sistematik ve zamanlı bir çalışma gerekir. Bu süreç içerisinde büyük düşünülmesi ama küçük adımlar atılması şarttır.

Kariyer hedeflerine odaklanırken iş ve özel yaşam dengesi de ihmal edilmemelidir. Her iki yaşamda da birey kendisini mutlu ve huzurlu hissetmelidir. Başarılı bir hayat için aile ve arkadaş ortamı da önemlidir. Kişi iç dünyasında kendisini ne kadar özel, değerli, mutlu ve huzurlu hissederse, hedeflerine de o kadar odaklanacaktır.

Hedeflerinize Zaman Ayırın

İş hayatındaki hedefler ne olursa olsun ulaşmak için izlenmesi gereken yollar ve kurallar bellidir. Her şey de olduğu gibi iş hayatında da başarıya ve hayallere ulaşmak için öncelikle azimli, kararlı ve yeterince istiyor olmak gerekir. Ulaşmak istenen hayaller ve hedefler için zaman ayırmak, ertelememek ve bir an önce çaba sarf etmeye başlamak da gerekliliklerden biridir.

Hedeflere zaman ayırırken başarılı bir zaman yönetimi yapılmalıdır. Her hedef için bir zaman sınırı belirlenmelidir. Başlangıç ve bitiş zamanı belli olmayan hedefler, ulaşılması zor hedefler olacaktır. Başlangıç noktası belli ise çalışmak için birey kendisinde azim ve hırsı bulacaktır. Bitiş noktası için de daha verimli olmak isteyecektir. Bu noktada hedefler için zaman yönetimi kavramı oldukça önemli bir konu haline gelmektedir. Zaman aralığı belli olmayan hedefler kişiyi hüsrana uğratabilmektedir. Dolayısıyla motivasyon düşüklüğü, başarısızlık hissi, olumsuz iç monologlar, performans düşüklüğü ve iş yerinde depresyon yaşanması gibi çeşitli problemler de ortaya çıkacaktır. Hedefler ertelenmemeli ve doğru zamanlama yapılarak yerine getirilmeye çalışılmalıdır.

Hedeflerin Ertelenme Sebepleri

  • Hedefin kişiyi yeterince ikna etmemiş olması
  • İş hayatındaki beklenti ve hedefler konusunda mükemmeliyetçi olunması
  • Belirlenen hedef hakkında başkalarının ne düşüneceği endişesi
  • O iş ile ilgili nereden başlanacağının tam olarak netleşmemiş olması
  • Hedeflenen iş ile ilgili yeterince bilgi sahibi olunmaması
  • Kişinin kendini o işle başa çıkmak için yeterli görmemesi
  • Hedeflenen işin başarı getireceğine gereği kadar inanmamak ya da kararsız olmak
  • Akıldaki iş için doğru zamanı beklemek, o anın doğru zaman olmadığını düşünmek
  • Birilerinin motivasyonuna ihtiyaç duymak, kendi kararlarını kendisi verememek
  • İş için gereken maddi koşulların tamamen sağlanmasının beklenmesi

Çalışanların hedefleri ne olursa olsun, çalışma hayatında başarı elde etmek için öncelikle hedefleri net bir şekilde belirlemek gereklidir. Sonrasında başarı sağlamak ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için çaba sarf etmek gelir. Hedefleri olan kişiler ayrıca kendi yeteneklerinin ve bu yolda ilerlerken yaptıklarının da farkında olmalıdırlar.