İş Yaşamında Eğitim Neden Önemlidir?

Eğitim her alanda olduğu gibi kariyer yaşamında da oldukça önemlidir. İş yaşamında eğitim, mesleki ve kişisel alanda yapılmalıdır. İnsanın sürekli olarak kendisini mesleki ve kişisel alanda güncel bilgi donanıma sahip tutması, kariyer hedefleri doğrultusunda doğru bir planlama yapmasını ve alacağı kararlarda da etkili stratejiler üreterek adımlarını atmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle bireyler “yaşam boyu öğrenme” konusunda bilinçlendirilmelidir. Pek çok şirket “şirket içi hizmetler” doğrultusunda, personellerinin gelişimlerine katkı sunabilmek için çeşitli eğitim programları düzenlemektedir. İş yaşamına yeni başlayan bir adaysanız, mutlaka iş görüşmesinde karşınızdaki yetkiliye şirket içi hizmetler hakkında soru yöneltmeli, verilen eğitim programları hakkında bilgi almalısınız. Eğer kariyer yaşamında belli bir noktaya gelen personellerden biriyseniz ve şirketinizde bu tip imkanlar varsa, mutlaka yararlanmalısınız.

İş Yaşamında Başarılı Olmanın Yolları

İş yaşamında başarılı olmanın yolu faaliyet gösterilen iş kolunda tam donanımlı olmaktan yani iyi bir eğitim almış olmaktan geçer. Alınan eğitimlerin iş hayatında uygulamaya geçirilmesi için gereken şartlar arasında da bilgiye beceri katabilmek, analitik düşünebilmek, başarı odaklı çalışmak ve kariyer basamaklarını önceden net bir şekilde belirlemiş olmak vardır. Birey kendisini başarı odaklı bir şekilde çalışma hayatına endeksler ise motivasyonunu da daima yüksek tutacaktır. Şirketler, motivasyonu yüksek adaylar ile çalışmaktan hoşlanır. Temel sebebi de takım çalışması içerisinde yüksek motivasyona ihtiyaç duyulmasıdır.

Bir personelin iş yaşamında başarılı olabilmesi için kişisel yaşamı ile mesleki yaşamı arasında denge kurması gerekir. Birey yalnızca bu dengeyi kurabildiği takdirde iş yaşamından tatmin olabilir. Tatmin olmak, kariyer yaşamında önemli bir noktadır. Çünkü, birey tatmin olamadığı bir işte başarılı olamaz, motivasyonu git gide düşer ve bir süre verimlilik ve performans düzeylerinde de düşüş yaşadığı gözlemlenir. Bu doğrultuda da temele dönmek gerekir. Bireyin kendisine sorması gereken soru “Doğru meslek seçimi yaptım mı?” olmalıdır. Kariyer değişimi yapmak için hiçbir zaman geç değildir!

Alınan Eğitimler Yaşam Standardına Etki Eder

İş yaşamında alınan eğitimlerin bir diğer katkısı, yaşam standartlarına olan etkisidir. Birey, ruhsal alanda da kendisini geliştirme fırsatı bulacağı için öğrenmiş olduğu bilgileri hem mesleki alanına hem de özel yaşamına entegre etmek isteyecektir. Bu doğrultuda da öğrenilen bilgiler, yaşam standardını geliştirecektir.

Yaşam standartlarının geliştirilmesi, insanın zihnen ve fiziken rahatlamasını sağlar. Belli bir yaşam standardı altında olan bireylerin motivasyon düşüklüğü yaşaması ve mutsuz olması, doğru meslek seçimi yapmaması ya da yetersiz eğitim alması ile ilgili olabilmektedir. Bu noktada bireyin hangi alanlarda “eksik” yaptığını bulması gerekir. Eksik noktaları bulmanın en iyi yolu da kişisel bir SWOT analizi yapmaktır.

Yapılacak olan kişisel SWOT analizinde ne kadar objektif olunursa, birey güçlü ve zayıf yönlerini o kadar iyi tespit edecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken püf nokta, başarılı olunan ya da güçlü olunan alanlarda pratik yapılmasını sağlayacak egzersizler veya alanlar keşfetmek ve zayıf yönlerde ise bu yönleri güçlendirecek eğitim programlarına katılım sağlamaktır.