İş Yaşamındaki Farkındalığınızı Arttırarak Başarıya Ulaşabilirsiniz!

Şirketler, iş yaşamında farkındalık kazanılmasıyla çalışanlarının daha başarılı olacağını fark ettiğinden beri “kurumsal wellness” adı verilen sağlık hizmetlerinin uygulaması arttı. Stresle mücadele etmek, zamanı daha iyi yönetmek ve bir şirketin “başarılı şirket” sıfatını kazanabilmesi açısından çalışanlarının mutlu olmasını sağlamak için bu sağlık hizmetlerinin uygulanması gerekiyor.

Aetna şirketinin CEO’su Mark Bertolini, çalışanlarının ücretsiz olarak yoga ve meditasyon derslerinden faydalanmasını sağlayarak, bu konudaki ilk örneği veren insanlardan biri oldu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Bertoli’nin bu hareketi için The New York Times gazetesi bile onun hakkında yazı yazdı ve yazısında şu ifadelere yer verdi: “Bu hareket cansız sayılan bir şirketi Amerika’nın en ilerici şirketlerinden birine dönüştürdü”.

Bertolini ise bu hareketi şu şekilde yorumladı: “Çalışanlarımıza farkındalık temelli wellness programları önerdik. Çünkü çalışanlarımız için bunu daha kolay hale getirirsek tüm bunların işlerine, sağlıklarına ve hayatlarının geri kalanına pozitif bir şekilde yansıyacağına inanıyoruz.”. Aetna şirketinden sonra pek çok büyük şirketin kurumsal wellnes uygulamalarına başladığı da görüldü. Bu şirketler arasında Google, Target, Adobe, Nike, Apple, General Mills ve Ford gibi pek çok şirket yer alıyor.

Peki bu şirketler, kurumsal wellness uygulamalarıyla neyi amaçlıyor? Bu sorunun tek bir cevabı var, o da “farkındalık yaratmak”! Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yön vermek amacıyla farkındalık yaratılması gerekiyor. İş yerinde farkındalığın yaratılması çalışanların başarıya ulaşmasını, dolayısıyla şirketin de başarıya ulaşmasını sağlıyor. Bu uygulamaların başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygulamanın anlamanı bilmek de gerekiyor. Psychology Today tarafından farkındalık için “Şu anda aktif olan açık bir dikkat durumu” deniyor.

Farkındalık yaratmak ile ilgili olarak bir yazı paylaşan Psyhcology Today, yazısında şu cümlelere de yer veriyor: “Düşüncelerini ve duygularını iyi ya da kötü diye yargılamadan uzaktan gözlemlemelisin. Farkındalık da anda kalmak ve deneyimleri uyandırmak anlamına geliyor. Farkındalık Budist gelenekten türemiş ve insanların o andaki bilinçlerini kendi kendilerine düzenlemelerine yardımcı olmak için ortaya atılmış bir düşüncedir.”

Peki bu farkındalığı kazanmak ve çalışanların farkındalık kazanarak başarıya ulaşmasını sağlamak için neler yapılması gerekiyor? Öncelikle çalışan bireylerin hayatındaki negatif düşünceleri ve hisleri uzaklaştırmak gerekiyor. Bunun için de yoga, meditasyon vb. ruhu ve zihni dinlendirici egzersiz uygulamaları yapılmalı… Bu egzersizler çalışanların odak seviyesini de arttırarak iş yaşamında daha verimli bir hale gelmesini sağlıyor. Çalışanlar çok çabuk bir şekilde işlerine odaklanabiliyor ve konsantre olabiliyor.

Çalışma standartlarının geliştirilmesi ve bireylere uygun görev ve sorumlulukların verilmesi gerekiyor. Bunun için de iş verenlerin, çalışanlarını çok iyi bir şekilde tanıması gerekiyor. Takım çalışması halinde olmak ve bireylerin ekip içerisindeki hal, hareket ve başarılarını gözlemlemek, farkındalık kazanılmasını sağlıyor. Bu sayede çalışanlar, başarıyı en çok engelleyen iki histen (endişe ve korku), kurtulabiliyor. Ekip üyelerindeki arkadaşlarından destek alarak, görev ve sorumluluklarını kısa bir sürede tamamlayabiliyorlar.