İş Yerinde Mobbing Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişi ya da gruba uygulanan fiziksel ya da psikolojik baskıya “Mobbing” denmektedir. İş yerlerinde görülen mobbing uygulamaları genel olarak statü farklılıklarından doğmaktadır. Kamu ve özel sektörde mobbing uygulamaları sıkça yapılmaktadır.

Mobbing Neden Yapılır?

Mobbing uygulamalarının amacı, mobbing uygulanan kişi ya da grubun amacından yılmasını sağlamak, üzerinde baskı kurmak, rahatsız etmek ve huzursuz etmektedir. İş yerinde mobbing uygulamasına maruz kalan kişiler, bu durumu dile getirmek istemeyebilir. Bunun sebebi, patron veya üst düzey yetkililerine şikayet etme durumunda işten atılma korkusunu yaşamalarıdır. Mobbing yapılan kişilerde psikolojik baskı ve şiddet oluşur. Kendilerini dışlanmış hissederler. Ofisin bir parçası olamama hissine kapılırlar.

İş performansları düşer ve stresle başa çıkamazlar. Bu duruma maruz kalan kişiler bir nevi psikolojik taciz yaşamaktadır. Bu durumun üstesinden gelebilmek için yapan kişilerden uzak durmalı, etkilenmeye izin vermemelisiniz. Aynı zamanda mobbing uygulayan kişilerin yaptıkları uygulamaları kanıtlayarak, gerekli mercilere başvurabilir ve şikayet edebilirsiniz. Sizlere mobbing uygulaması yapan çalışana/çalışanlara karşı, açık bir dille konuşma yapabilir, bu durumun devam etmesi takdirinde şikayet edeceğinizi dile getirebilirsiniz. Bu ilk uyarı olacaktır. Uyarınız dikkate alınmıyorsa, şikayet edebilirsiniz. Karşı taraftan korkmamalı, kendinizi iş ortamından soyutlamamalısınız. Bu en büyük yanlıştır. Bunun yerine mobbing yapan kişinin üzerine gitmeli, yaptıklarından hiç etkilenmiyormuş gibi davranmalısınız. Bir süre sonra kendisi bu uygulamayı yapmaktan vazgeçecektir.

İş Yerlerindeki Mobbing Uygulamaları

İş yerlerinde görülen mobbing uygulamaları ise daha çok statü farklılıklarından doğar. Kamu sektöründeki iş yerlerinde görülen mobbing uygulamaları, özel sektörde de sıkça yer bulur. Özellikle de çalışılan firmada makam ve rütbe gibi farklılıklar varsa genellikle mobbing uygulayan ya da mobbinge maruz kalan kişiler de var demektir. Mobing uygulamalarının amacı yıldırma, diğer kişinin üzerinde baskı kurma, rahatsızlık vererek iş yerinde huzursuz etmektir.

Yapılan araştırmalar sonucunda iş yerlerinde mobbing uygulamaları 1950 yıllarından bu yana rastlandığı gözlemlenmiştir. Bu tarih günümüzde iş yerlerinde bu uygulamaya maruz kalan kişilerin sayısı hakkında bize fikir verecektir. Ancak çalıştığı iş yerinde diğer çalışanlar tarafından uygulanan mobbing uygulaması ile karşı karşıya gelen kişiler bunu pek de dile getirmezler. Getirseler bile bunu sadece o iş yerinde samimi oldukları arkadaşları ile paylaşırlar. Gördükleri mobbing baskısını patronlarına ya da üst düzey yetkililerine şikayet etmekten çekinirler. Bunun temel sebebi işten çıkarılma korkusudur.

İş Yerlerinde Mobbing ile Nasıl Başa Çıkılır?

Çalıştığı iş yerinde mobbingle karşılaşan kişilerin öncelikle bu durumla başa çıkmanın mümkün olduğunu bilmeleri gerekir. Mobbinge karşı bir sonraki adım psikolojik şiddet uygulayan kişiyle açık bir şekilde konuşmak, onun bu davranışları karşısında kendinizi iyi hissetmediğinizi söylemektir. Aynı kişiye bu durumun devam etmesinin hem onun , hem de sizin iş performansına olumsuz etki edeceğini de söyleyebilirsiniz. Eğer karşı taraf konuşmaya yanaşmaz ve uzlaşmacı bir konuşma olmazsa onu şikayet edeceğinizi de belirtebilirsiniz. Mobbingden korkmak ve kendinizi soyutlamak bu konuda yapılacak en büyük yanlıştır. Konunun çözümüne gitmeli, bir an önce sonlanması yolunda adımlar atmalısınız.