İşverenlerin Çalışanlardan Beklentileri Nelerdir?

İş yaşamına yeni katılacak olan adaylar, görev tanımlarını, şirket vizyon, misyon ve değerlerini, yöneticilerinin beklentilerini iyi kavramalıdır. Çalışma hayatına ilk adımı atan personellerin genel olarak bu alanda zorluk yaşamanın temel nedeni görev tanımlarını anlayamamaları ve şirket ile şirket yöneticinin yönetim biçimi ve yönetici tipini kavrayamamasıdır.

Çalışanlar yönetim biçimini ve yönetici tipini anlarsa, şirket ya da işveren tarafından kendisinden beklenenleri de kavramış olacaktır. Her yönetici, çalışanlarının başarılı olmasını ister. Çünkü bir çalışanın başarı, şirket başarısına da yansır. Bir şirketin başarılı olup olmaması tamamen çalışanlarının başarısına, üretkenliğine, verimliliğine ve performansına bağlıdır.

İşverenler Nasıl Personel İster?

  • İşe yeni başlayan çalışanların öncelikle o şirketin etik kurallarını ve işleyişini öğrenmesi gerekmektedir. İşverenler şirket politikalarına uymayan personellerle çalışmak istemezler. Bu nedenle iş başvurusu yapılan şirketin politikalarını araştırarak hazırlıklı olması gerekir.
  • İş yerleri çalışma ortamındaki kuralları en başta belirleyerek bunları çalışanlarına da bildirir. Genellikle bu kuralların içinde işle alakası olmayan internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına girmemek de vardır. Personellerin bu gezintilerini molalara bırakmaları ve şahsi cep telefonlarından yapmaları uygundur. Sosyal medyada çalışma saatlerinde zaman geçirmek etik kurallar haricindedir.
  • İş yeri sahipleri ve yöneticiler işlerin düzenli yürümesi için zamanın en etkin bir şekilde kullanılmasını isterler. İşe erken gelmek, iş sırasında farklı şeylerle oyalanmamak her işverenin tercihleri arasındadır. Zaman yönetimini doğru yapan çalışanlar işverenlerin her zaman öncelikli tercihi olurlar. Çalışanların haftalık ve aylık planlamalar yapması da önemlidir. Her çalışanın bir kariyer ve iş planının olması gerekir. Bu planlamalar dahilinde hareket etmesi, başarıyı beraberinde getirir.
  • Çalışanlar, gönderdikleri e-postaların yöneticileri tarafından izlenebileceğinin bilincinde olmalı ve bu konuda dikkatli davranmalıdırlar. Gönderilen e-postaların zamanında gönderilmiş ya da gelenlerin zamanında cevaplanmış olması kadar, e-postalarda kullanılan dil ve üslup da önemlidir. Şirket e-posta adresleri özel işler için kullanılmamalıdır. Türkçe dil bilgisine uyumlu, imla hatası içermeyen yazılar, şirket açısından oldukça önemlidir. Yazı dili ile konuşma dili farklıdır. Konuşma dili ile e-posta yazılmamalıdır.
  • Hiçbir işveren parasının boşa gitmesini istemez. Bu nedenle çalışanlarının verimli olmasını, alternatif çözümler üretebilmesini ve maliyet azaltıcı unsurlara dikkat etmesini ister. Şirket tarafından verilen araçlar, telefonlar ve çeşitli elektronik cihazlar dikkatli kullanmalıdır. Çalışanlar eğer şirket tarafından kendilerine bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlar teslim edilmişse bunları en iyi şekilde korumakla da yükümlü olmalıdır.
  • Çalışanların bir tek şirket içi hal ve hareketleri değil, şirket dışı tavırları da önemlidir. Çünkü bir şirketin reklamını en iyi yapan kişi çalışandır. Çalışanın statüsü ya da iş pozisyonu fark etmeksizin bulunduğu her ortamda şirketi en iyi şekilde lanse etmesi gerekir. Bu nedenle çalışan dış çevredeki kişilerle iletişim kurarken şirketi hakkında kötü bir yorumda bulunmamalı ya da şirket bilgilerini paylaşmamalıdır. Bu durum iş yaşamındaki şeffaflık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine aykırı bir harekettir.