Kredi Kartı Yapılandırması Nedir?

Para, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan en temel araçtır. İnsanlık tarihinde alım-satım işlemleri paranın icadından önce takas yoluyla gerçekleştirilirken para kullanılmaya başlandıktan sonra ticari faaliyetler büyük bir gelişme göstermiştir. Ticari faaliyetlerin gelişimi ve paranın kullanımı böylece ekonomi bilimin doğmasına sebep olmuştur. Ekonomi, pek çok iş sektörüne etki eden çok yönlü bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonominin temel taşı olarak paranın varlığı, kullanımı ve muhafazası günümüzün en popüler iş alanlarından biri olan finans sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Finans dünyası, bünyesinde pek çok iş alanını barındıran bir sektörüdür. Sektörün en çok bilinen iş alanı ise bankacılıktır. Bankaların temel görevi parayı muhafaza etmek ve finans döngüsünde paranın aktif kullanımını sağlamaktır. Buna bağlı olarak geliştiği görülen birbirinden farklı bankacılık görevleri ve hizmetleri vardır. Bankalar, özel kişilerden uluslararası faaliyet gösteren büyük ticari işletmelere kadar birçok müşteri profiline bankacılık hizmeti sunmaktadırlar. Bankaların sunduğu bu hizmetler müşteri profiline göre özelleştirilse de temelde aynıdır. Söz konusu hizmetlerden en çok talep gören ise kredi kartlarıdır.

Nakit para kullanımı bazen yetersiz kalabilmektedir. Özellikle tek seferde ödenemeyecek boyuttaki giderleri kredi kartıyla taksitler halinde parça parça ödemek tüketiciler için oldukça kolay bir yol haline gelmiştir. Bunun haricinde nakit para sıkıntısı yaşayan tüketiciler, kredi kartları sayesinde borçlanarak giderlerini karşılayabilmektedirler. Örneğin bir market alışverişi yapmanız gerekiyor ancak nakit paranız bitmiş durumda. Kredi kartınızla alışverişinizi yapabilir, gerekirse ödemenizi taksitlendirebilirsiniz. Bir sonraki ay kartınızın son ödeme tarihine kadar ödemenizi yapmanız için vaktiniz olacaktır. Kredi kartları, nakit para sıkıntısı doğduğunda tüketiciler için geçici bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kredi kartı kullanımının sadece nakit sıkıntısına deva olarak değil, günlük hayatı kolaylaştırmada da etkisi olduğu görülmektedir. Buna basit bir örnek verecek olursak kredi kartları üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek, düzenli giderlerinizi pratik bir şekilde ödeyebilirsiniz. Son ödeme tarihinin geçip geçmediği gibi tedirginlikleri ortadan kaldıran bu uygulama sayesinde hayatınız daha da kolaylaşacaktır.

Kredi kartı kullanımı özel kişilerden şirketlere kadar her müşteri profilinin sık sık tercih ettiği bir bankacılık hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi kartı üzerinden ödeme yapmanın pratikliği, nakit sıkıntısı çekilen anlarda ödeme yapmayı sağlaması gibi pek çok faydası bulunan kredi kartları kullanım dozu ayarlanmadığında tüketiciler için sıkıntı yaratabilmektedir. Kredi kartı limitlerinin kolayca arttırılması, tüketicileri daha büyük maddi yükün altına sokmaktadır. Harcama yapıldığı anda nakit olarak ödeme gerçekleştirilmediği için kredi kartından ödeme yapmak rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır. Tüketici üzerinde etkili olan bu psikolojik illüzyondan dolayı kredi kartı harcamalarının geri ödemesi zaman zaman zor bir hal almaktadır.

Kredi kartı ödemeleri aylık periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Bankalar, ödeme kısmında da müşteriye opsiyon sunmuşlardır. Aylık belirlenen kredi kartı taksitinin hepsinin ödenmesi yerine asgari tutarının ödenmesi de seçenekler arasındadır. Ödenmesi gereken en az ücret olarak belirlenen asgari tutar üzerinden de faiz işletilmektedir. Asgari tutar dahil kredi kartının geri ödemesi gerçekleştirilmediğinde banka, gecikme faizi işletmektedir. Gecikme faizi var olan borcu daha da arttırmakta ve tüketiciyi zorlamaktadır. Öyle ki 3 ay boyunca asgari tutar ödenmediği takdirde bankalar kredi kartı kullanımını ve nakit para çekme fonksiyonunu bloke etmektedirler. Borcunu ödeyemeyen tüketicilerin borç ödemelerini kolaylaştırmak için bankalar kredi kartı yapılandırması seçeneği sunmaktadırlar. Borcun yeniden düzenlenmesi anlamına gelen kredi kartı yapılandırması konusunda her banka farklı bir prosedür uygulayabilmektedir. Farklı bankalara ait kredi kartlarının borçları tek çatı altında birleştirilebilirken sadece tek bir kredi kartının yapılandırılması da istenebilmektedir. Ancak bankalar her müşteriye kredi kartı yapılandırması hakkı tanımamıştır. Bu noktada da müşteriler için bazı şartlar aranmaktadır. Kredi kartı yapılandırması, iyice incelenmesi gereken ve banka prosedürlerine hakimiyet gerektiren önemli bir süreçtir.

Kredi Kartı Yapılandırması Nasıl Yapılır?

Bankalar, finansal işlemlerin güvence altında gerçekleştirildiği kurumlardır. Müşteri profiline göre özelleştirilerek sunulan bankacılık hizmetleri, standart olarak belirlidir. Bu hizmetlerin en çok talep göreni ise kredi kartlarıdır.

Kredi kartları, müşterinin bankaya borçlanmasını sağlayan bir hizmettir. Ödeme kolaylığı sağlaması, kullanımının pratik olması ve nakit ödeme yöntemine alternatif olması sebebiyle tüketicilerin en çok talep ettiği bankacılık hizmeti olarak kredi kartı kullanımının gerçekleştiği görülmektedir. Ancak kredi kartı kullanımı, dozu ayarlanmadığında tüketiciler için sıkıntı verici boyuta gelmektedir. Bir süre sonra biriken borcu ödeyemeyecek hale gelen tüketici, bankaya olan borcuna faiz eklenmesiyle daha da borçlanmakta ve cezai işlemlere maruz kalmaktadır. Bu noktada bankalar müşterilerine borçlarını ödemeleri için bir çıkış yolu sunarak kredi kartı yapılandırmasına gitmektedirler.

Kredi kartı yapılandırması, müşterinin bankaya olan birikmiş borcunu ödeyebilmesi için yeni bir ödeme planı çıkarılmasıdır. Mevcut ödeme planına sadık kalamayan müşteriler için mevcut olan bütün borçları yeniden hesaplanır. Öncelikle önceden ödenen borçlar dikkate alınarak, mevcut borçların kalan vadeleri hesaplanır. Kredi kartı yapılandırması sırasında hesaplanan total borç için, müşterinin de talebi göz önüne alınarak kredi kartı borcu nasıl daha kolay ödenebilecekse o şekilde yeni bir ödeme planı çıkarılır. Borcun ne kadar taksitle geri ödeneceği, ödemeler için belirlenen vade tarihi yeniden belirlenir. Ancak bankanın müşteriye bu kolaylığı sağlamasının da bir bedeli vardır. Bankalar kredi kartı yapılandırmaları için müşteriden faiz almaktadırlar. Kredi kartı yapılandırması sürecinde kart borcu yeniden yapılandırılırken bankanın borca yapılandırma faizi eklemesiyle var olan borç daha da artmaktadır. Kredi kartı yapılandırma faiz oranları ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. 2019 yılı itibariyle kredi kartı yapılandırmada uygulanacak faiz oranı en fazla %2 olarak belirlenmişken, gecikme faiz oranı ise en fazla %2,40 olarak belirlenmiştir.

Kredi kartı yapılandırması tek kart için geçerli olan bir durum değildir. Birden fazla kredi kartı kullanan ve kartların borcunu ödeyemeyen kişilerin borçları tek çatı altında toplanabilmektedir. Bu uygulama ile ayrı ayrı bankalara ayrı ayrı kredi kartı borcu ödemesi gerçekleştirmektense bütün borç tek hesapta toplanarak ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Böylece bütün borçların son ödeme tarihi ve vade süresi eşitlenerek ödemenin takibi kolaylaştırılmış olur.

Kredi kartı yapılandırması için banka şubelerine bizzat başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Müşteri dosyanız incelenip kredi kartı yapılandırmasına uygun olduğunuz belirlendiği takdirde borcunuzun yeniden yapılandırılması için gerekli işlemler banka personeli tarafından başlatılır. Yapılandırılan borcun ödemesi ise elden nakit olarak gerçekleşmemektedir, direkt olarak banka kartı vasıtasıyla ödeme yapılmaktadır.

Kredi kartı borcu yapılandırıldığında, yeni bir ödeme planı çıkarılmış olur. Müşteri, bu plana sadık kalmaz ve yine ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmezse eğer banka hesaplarına haciz konulabilir, yasal işlem başlatılabilir. Bu nedenle yapılandırılmış borçların ödemelerinde ekstra dikkatli davranmakta fayda vardır.

Kredi Kartı Yapılandırmasından Kimler Faydalanır?

Nakit para kullanımına göre oldukça pratik bir ödeme yöntemi olan kredi kartı kullanımı, tüketicilerin yoğun rağbet gösterdiği bir bankacılık hizmetidir. Günümüzde her bankanın farklı tiplerde kredi kartları vardır. Bu kartların ayrıcalıkları ve kart ücretleri farklıdır. Bu farklılığın temel sebebi ise müşteri profillerinin farklı olmasıdır. Bankaların kurumsal müşterilerinden bireysel müşterilerine kadar her müşteri profili kredi kartı hizmetini talep edebilmektedir.

Kullanımıyla oldukça sık karşılaşılan kredi kartları, geri ödeme aşamasında zaman zaman müşterileri zorlayabilmektedir. Kredi kartı limiti dolduğunda mevcut borç ödenmeden limit artırımına gidilmesi bu noktada yapılan en büyük hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Borç üzerine borç edinilmesine sebep olan bu olaydan dolayı, borç zamanında ödenmediği takdirde gecikme faizi uygulanmaktadır. Bu faiz, mevcut borcun artmasına yol açmaktadır. Borç ödemesi içinden çıkılamayacak bir hal aldığında, müşteriler bankalara kredi kartı yapılandırması talebiyle gitmektedirler.

Kredi kartı yapılandırması ile mevcut olan borç, faizler de üzerine eklenerek yeniden hesaplanır ve yeni bir ödeme planı çıkarılır. Vade tarihi ve taksit sayısı yeniden belirlenen borç artık yapılandırılmış borç sayılmaktadır. Ancak bütün borçlular kredi kartı yapılandırılması talebinde bulunamazlar. Bu hak sadece bazı nitelikleri taşıyan müşterilere tanınmıştır. Kredi kartı borcunu ödeyemediği için dosyası varlık yönetim şirketlerine iletilen ve bankanın yasal takip başlattığı kişiler kredi kartı yapılandırılması talebinde bulunamazlar. Bunun için öncelikle kredi kartı borcu ödenemeyecek hale geldiğinde derhal bankalara başvurmanız gerekmektedir. Borcun ödenmediği her gün hem daha çok faiz işletilmesine hem de size tanınan yasal süreyi geçirmenize sebep olmaktadır. Bu durumda banka müşteri dosyanızı yasal takibe alarak bankacılık hizmetlerinden yararlanmanızı tamamen bloke etme hakkına sahip olmaktadır. Bu haklardan biri de kredi kartı yapılandırmasıdır.

Kredi kartı yapılandırmasına gitmek için yasal takibe düşmemeniz gerekmektedir. Bunun yanında bankalar, müşterinin ödeme gücüne göre kart yapılandırmasına gitmeyi tercih etmektedirler. Yapılandırılan borçların vadesi en fazla 60 ay olmakla birlikte, müşterinin ödeme gücüne göre şekillenmektedir.

Kredi Kartı Yapılandırmasının Avantajları

Bankalar, finansal işlemlerin güvence altında gerçekleşmesini sağlayan en güvenilir kurumlardır. Belirli yasalara göre faaliyet gösteren ve denetlenen bankaların müşteri sayısı ve müşteri çeşidi oldukça fazladır. Müşterilerin büyük çoğunluğu bankaların kredi kartlarını kullanmaktadırlar.

Kredi kartı, ödeme yaparken pratik bir kullanım sağlamaktadır. Nakit para taşıma derdini ortadan kaldırması, otomatik ödeme talimatı vererek düzenli giderlerin zahmetsiz ödenmesi ve nakit sıkıntısı yaşandığında harcama yapma imkanını vermesi sebebiyle kredi kartı kullanımı günümüzde oldukça popüler bir hal almıştır. Ancak kredi kartıyla ödeme yaparken nakit para kullanılmaması, ödeme anında tüketiciye psikolojik rahatlık sağlamakta ve bazen borcun farkına varmadan harcama yapılmasına sebep olmaktadır. Borçlar zamanında ödenmediği takdirde gelen gecikme faizi ile birlikte mevcut borcun artması tüketicinin borcunu ödemesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu noktada pek çok banka müşterisi kredi kartı yapılandırması için bankalara başvuru yapmaktadır.

Kredi kartı yapılandırmasının müşteriler için pek çok avantajı bulunmaktadır. Vadesinde ödenmemiş ve bu yüzden faizle birlikte miktarı daha çok artan borç, müşteri için ödenemeyecek hale gelmektedir. Borcun ödenmediği her geçen gün daha çok faiz işlemekte ve müşteri için bu durum tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu borcun ödenmesi için gereken süre geçtiği takdirde cezai işlem uygulanmak üzere yasal takip süreci başlatılmaktadır. Bu durumda müşterinin bankacılık hizmetlerini alması engellenmektedir. Kredi kartı borcunun ödenmemesinin sonuçları müşteri için ağır olabilmektedir. Kredi kartı yapılandırmasının hiç kuşkusuz en büyük avantajı, müşteri dosyasının yasal takibe alınmasının önüne geçilmesidir.

Cezai işlem uygulanmadan borcun ödenebilmesi için müşteriye son bir şans tanınmasını sağlayan kredi kartı yapılandırması, ödeme kolaylığı sağlama açısından da müşteri için avantajlı olabilmektedir. Müşterinin ödeme gücü dikkate alınarak borcun, faiziyle birlikte yeniden hesaplanarak vadesi belirlenmektedir. Örneğin, müşterinin maddi durumu yetersizse borcu 60 ay taksitlendirilerek aylık ödeme miktarı azaltılabilir. Borcun ödenmesi için yeni bir ödeme planının çıkarılması ve bu plan oluşturulurken müşterinin menfaatine karar alınması kredi kartı yapılandırılmasının büyük avantajlarından biridir.

Birden çok kredi kartının borcunun tek çatı altında toplanarak tek bir borca dönüştürülmesi de kredi kartı yapılandırmasının göze çarpan avantajlarındandır. Birden çok borcu takip etmek karmaşık bir hal alabilmektedir. Bunun yanında her bir kart borcu için ayrı ayrı faiz işlemektedir. Her açıdan zararın büyümesine sebep olan bu durumda kredi kartı yapılandırmasına gidilerek tek bir borç ve tek bir faiz ödemesine geçilebilir.

Kredi kartı yapılandırması tüketici için oldukça avantajlı bir uygulamadır. Bankaların bu konuda prosedürleri farklı olsa da uygulama teorik açıdan müşterinin lehine işlemektedir. Cezai işlem uygulanmasının önüne geçmek ve müşteriyi borcunu ödemeye teşvik etmek için kredi kartı yapılandırması tercih edilmektedir.

Kredi Kartı Yapılandırmasının Dezavantajları

Kredi kartı, tüketici tarafından çoğu zaman kurtarıcı olarak görülmektedir. Özellikle nakit sıkıntısı yaşandığında harcama yapma imkanı vermesi ve tek seferde nakit olarak ödenemeyecek giderlerin taksitle ödenmesi imkanı vermesi sebebiyle banka müşterilerinin sıklıkla tercih ettiği bir hizmet olarak kredi kartı kullanımı karşımıza çıkmaktadır.

Kredi kartı, müşterinin bankaya borçlanmasını sağlamaktadır. Aylık olarak bankaya ödenmesi gereken kredi kartı borcu zamanında ödenmediği takdirde banka faiz işletmeye başlamaktadır. Ödemelerin sürekli gecikmesi kredi kartı borcunun artarak birikmesine sebep olmaktadır. Durum böyle olunca çoğu müşteri kredi kartı yapılandırması talebinde bulunarak bankalara müracaat etmektedirler. Uygun şartları sağlayan müşterilerin talepleri olumlu değerlendirilerek borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan verilmektedir. Mevcut borç ve işlenen faiz için yeni bir ödeme planı yapılmasını sağlayan bu uygulamanın tüketici için avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır.

Kredi kartı yapılandırması, bankanın müşteriye borcunu ödemesi için verdiği bir şanstır. Mevcut borç ödenmediği takdirde günlük veya aylık olarak gecikme faizi işlemektedir. Borcun birikmesi ve faizin sürekli işlemesi geri ödemeyi zorlaştırmaktadır. Kredi kartı yapılandırması ile borç için yeni bir ödeme planı çıkarılması avantajlı gibi görünse de yeniden yapılandırmadan dolayı banka belirli oranlarda faiz almaktadır. Bu faizler eğer borcun yapılandırma öncesi faizinden fazla olacaksa müşteri için kredi kartı yapılandırması dezavantaj olarak görülmektedir. Bunun yanında banka bu işlem için müşteriden yapılandırma ücreti talep edebilmektedir. Bu ücret de hesaba katıldığında yapılandırma, mevcut borcu ödemekten daha maliyetli bir hal alacaksa eğer müşteri bu durumda dezavantaj elde etmektedir. Bu nedenle kredi kartı yapılandırması talep edilmeden önce bankaların faiz oranları ve yapılandırma ücretleri en ince detayına kadar hesaplanmalıdır.

Kimi müşteriler, kredi kartı yapılandırma uygulamasının varlığına güvenerek borçlarını zamanında ödememektedirler. Bu yanılgı müşteri için bir dezavantajdır zira her müşterinin yapılandırma talebi olumlu sonuçlanmamaktadır. Bu nedenle kredi kartı borçlarını zamanında ödemeye gayret ederek yapılandırmaya gerek duyulmaması müşteri için en verimli ödeme planı olacaktır. Zira gerek yapılandırmada uygulanacak faiz gerekse gecikme için uygulanan faiz müşterinin borcunu arttıran ve maddi olarak dezavantaj getiren uygulamalardır.

Kredi kartı yapılandırması avantajları ve dezavantajlarıyla bankanın müşteriye sunduğu bir bankacılık hizmetidir. Borcun birikmesinden dolayı ödenemeyecek hale gelmesi noktasında müşterinin ödeme gücü baz alınarak yeni bir ödeme planı çıkarılması avantaj olsa da faizler ve yapılandırma ücretleri mevcut borçtan daha maliyetli olabilmektedir. Bunun için yapılandırma sürecinin bütün artıları ve eksileri iyi analiz edilmeli ve elde edilen sonuca göre hareket edilmesi gerekmektedir.