Malulen Emekli Olanlar Kredi Çeker mi?

Malulen Emekli Olanlar Kredi Çeker mi?
Malulen Emekli Olanlar Kredi Çeker mi?

Malulen Emekli Olanlar Kredi Çeker mi? – Bankaların kredi hizmeti oldukça fazla talep görmektedir. Bireysel, kobi, ticari ve kurumsal müşterilere özel çeşitli banka kredileri bulunmaktadır.

Her bir müşteri tipine göre bankanın kredi hizmeti de farklılaşmaktadır.

Bireysel müşteriler için genellikle;

  • konut kredisi,
  • taşıt kredisi,
  • ihtiyaç kredisi

sunulmaktadır. Bireysel müşteri profilinin içinde öğrenciler, emekliler, çalışan kesim fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş bütün bireyler bulunmaktadır. Belirli bir geliri olan bütün bireyler bankanın emekli kredisi hizmetinden faydalanabilmektedir. Bunlardan biri de malulen emeklilerdir. Malulen emekli olan bir kişi, bankadan kredi çekebilmektedir.

Malulen Emekli Nedir?

Herhangi bir kaza veya hastalık sonucu ortaya çıkan sağlık problemi nedeniyle iş hayatından verim alınamaması sonucunda kişi malullük durumundan emekli olabilmektedir.

Malulen emekli olabilmek için devlet bazı kriterler belirlemiştir. Buna göre öncelikle sigortalı çalışan kişinin bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıp Sağlık Kurulu tarafından tespit edilip onaylanmaktadır. Ancak kurulun vereceği rapor emekli olabilmek için tek başına yeterli değildir. Buna göre kişinin en az 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması, 1800 gün prim ödemesinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Malulen Emekli Olanlar Kredi Çekebilir mi?

Emekli olmak için başvuruda bulunan kişi bir başkasının bakımına muhtaç durumda ise şartlar değişebilmektedir. Bu durumda sigortalılık süresi aranmadan yalnızca 1800 gün prim kriterinin sağlanması gerekmektedir. Çalışma hayatı ve sağlık kaybının devamında kişinin maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması önemli bir noktadır. Son olarak kişinin sağlık sigortası dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekir. Bütün bu kriterleri sağlayan kişiler emekli olabilmek için yazılı dilekçe, gelir belgesi, sigortalı işten ayrılma bildirgesi ve sağlık kurulundan alınan maluliyet raporunu beyan ederek Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapabilmektedirler.

Malulen Emekli Nasıl Kredi Çeker?

Malulen emekli olan kişiler, beklenmedik bir anda yaşadıkları kaza veya hastalık sonucunda sağlıklarını kaybetmektedirler. Maluliyetin derecesine göre değişse de söz konusu sağlık problemleri kişilerin çalışmasına engel olmakta bu da maddi sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle devlet, malulen emekli olan kişilere emekli maaşı vermektedir. Ancak verilen emekli maaşı zaman zaman ihtiyaçları karşılamaya yetmemektedir.

Emekli maaşının ihtiyaçlara yetmediği noktada banka kredileri bir çözüm olarak görülmektedir. Malulen emekli olan bir kişi bankaya başvuru yaparak emekli kredisi talebinde bulunabilmektedir. Eğer emekli maaşı hesabının bulunduğu banka haricinde başka bir bankaya başvuru yapılacaksa kredi başvurusu sırasında gelir belgesi, emeklilik ve sağlık durumuna ilişkin belgelerin beyan edilmesi gerekebilmektedir. İster emekli olsun ister çalışan, bankaların kredi verme süreci hemen hemen aynı standartta ilerlemektedir. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan her müşteri için çeşitli kriterler aramaktadırlar.

Malullük sebebiyle emekli olmuş müşterilerin kredi çekebilmeleri için de aranan birtakım şartlar bulunmaktadır.

Malulen Emekliler İçin Kredi Çekme Şartları

Malulen emekli olmuş kişiler PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalar başta olmak üzere pek çok bankadan kredi çekebilmektedirler. Kredi çekebilmek için en önemli kriter bir gelire sahip olmaktır. Malullük sebebiyle emekli olmuş bir kişi devletten düzenli olarak emekli maaşı almaktadır.

Tıpkı diğer emekliler gibi malulen emekliler de emekli kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Bunun için öncelikle malullük durumunu belirten geçerli bir rapor, maaşa dair bir gelir belgesi gibi çeşitli resmi evrakları tamamlamak gerekir. Bankanın hali hazırda maaş hesabı müşterisiyseniz kredi başvuru süreci daha hızlı ilerleyecektir.

Bankaların malulen emeklilerin kredi çekebilmeleri için aradıkları ekstra şartlar bulunmamaktadır. Geçmişte kredi ve kredi kartı kullanımından doğan borçlarını düzenli ödemiş, emekli maaşı gibi düzenli bir geliri olan, 70-80 gibi belirli bir yaşı geçmemiş kişiler kredi çekebilmektedir. Bankalar tarafından malulen emekli olanlar dahil bütün emeklileri kapsayan faizsiz veya düşük faizli kredi kampanyaları düzenlenmektedir.

Bu kampanyalar ile daha karlı bir şekilde bankaların kredi hizmetinden faydalanabilirsiniz.