Merkez Bankası Tarafından Yatırımcı Toplantısı Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 4 – 5 Mart 2020 tarihleri arasında “Yatırımcı Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya yönelik hazırlanan “Türkiye’nin Makroekonomik Görünümü ve Para Politikası” sunumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Merkez Bankası, Türkiye’deki son ekonomik verilerin toparlanmaya işaret ettiğini açıkladı. Devam eden dezenflasyon sürecinin ve finansal şartların ekonomide iyileşmeye yönelik etki ettiğini ve Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecinin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağını bildirdi.

Dış Denge ve Enflasyon

Yatırımcı Toplantısı için hazırlanan “Türkiye’nin Makroekonomik Görünümü ve Para Politikası” sunumda, kredi büyümeleri ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerinde sahip olduğu etkilerin yakından takip edildiği belirtildi.

Son dönem içerisinde belirgin bir iyileşmenin kaydedildiği ifade edildi. Cari işlemler dengesinin gelecek dönemde ılımlı bir seyir izleyeceği ve makro politika bileşimi açısından da bu durumun önem arz ettiği belirtildi. Konuya yönelik olarak sunumda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir.”

Merkez Bankası Yatırımcı Toplantıları Takvimi Yayımlandı

Merkez Bankası yıl sonuna kadar gerçekleştireceği Yatırımcı Toplantısı için hazırlamış olduğu takvimi de yayımlandı. Bu takvime göre yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Yatırımcı Toplantısı takvimi şu şekilde yer aldı:

  • 1-2 Nisan 2020
  • 3-4 Haziran 2020
  • 8-9 Temmuz 2020
  • 2-3 Eylül 2020
  • 7-8 Ekim 2020
  • 2-3 Aralık 2020

Yatırımcı Toplantısı 22 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yapılıyor. Toplantılar, kamuoyuna duyurulan Uygulamalarına İlişkin Basın Duyurusu kapsamında yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli görüşmeleri içeriyor. Katılımcılar; genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli soruları cevaplayarak açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası doğrultusunda ekonomiyi değerlendiriyor.