Mülakat Sorusu: Almak Zorunda Olduğunuz En Zor Karar Neydi?

İş görüşmesi mülakatı daveti alarak şirket yetkilisi ile görüşme yapan adaylara sorulan bazı sorular aday açısından fırsata çevirebileceği niteliktedir.

Mülakat Sorularına Verilecek Cevaplar

Bu sorular arasında bulunan “Almak zorunda olduğunuz en zor karar neydi?” sorusu ilk bakışta zor mülakat soruları arasındaymış gibi görünse de aday bu soru ile ilgili küçük bir hazırlık yaptığı ve iş görüşmesi mülakat sorularına verilecek cevaplar araştırmasını doğru gerçekleştirdiği takdirde vereceği cevapla işe alım yetkilisini etkileyebilir.

İş görüşmesi yapan şirketlerde bu görüşmeye yetkili olan İnsan Kaynakları uzmanlarının esas amacı adayı tanımak ve nasıl davranacağını gözlemlemektir. Görüşmelerde davranışsal mülakat soruları sorulmasının sebebi de budur. Bu tarz sorular içinde olan bu mülakat sorusu cevaplanırken 3 noktaya dikkat etmek gerekir.

Doğru Olayın Seçilmesi

İş görüşmesi mülakatı sırasında bu soruyla karşılaşan adayın öncelikle hangi olayı örnek vereceğine doğru karar vermesi gerekir. Bu olayın kesinlikle daha önceki işlerinde çalıştığı pozisyonlarla ilgili olması ve sıradan bir başarı öyküsü olmaması gerekir. Adayın iş hayatından vereceği doğru bir örnek görüşme konusu pozisyon için kendisinin uygun bir aday olduğunu göstermesi için bir fırsattır.

Seçeneklerin Doğru Değerlendiğinin Vurgulanması

Aday, bu soruya cevap verirken zor bir karar vermek zorunda olduğu olaydaki diğer seçenekleri de mutlaka belirtmelidir. Bu seçenekleri içinden verdiği kararın sonucunun doğru olduğunu da vurgulamalıdır.

Son Durumun Bildirilmesi

İş hayatında problem ile ilgili olan adayın anlattığı zor karar hakkında net, öz ve detaylı bilgi verildikten sonra problemin etkin bir şekilde çözüldüğü ve sonrasında ne gibi başarılar elde edildiğinden de bahsedilmelidir.

Almak zorunda olduğu en zor karardan bahseden iş görüşmesi yapan aday bu karardan ve sonucunda elde ettiği başarıdan bahseden aday abartıdan, kibirden uzak durmalı, olabildiğince doğal olmalı, konuşmayı kendini öven bir hale getirmemelidir. İşe alım yetkililerinin o sırada beden dilinizi de inceliyor olduğunu unutmayın.