Ofis Çalışanlarının İçe Kapanık Olmasının Dezavanajları!

Ofis çalışanları arasında içine kapanık olanlar da bulunur. Hayatın içinde içine kapanık bireylerin yaşadığı sorunlar bilinir. Bu karakter özelliği iş hayatında da çeşitli sorunlar yaratarak dezavantaja dönüşür. İçine kapanıklık seviyesi yüksek olan çalışanların ofis ortamında fark edilmeme ile karşılaşması muhtemeldir. Aynı zamanda bu kişilerin takım çalışmasına uyum göstermesi de oldukça zordur.

İç dünyasına dönük olan çalışanlar iş ortamında çok fazla fark edilmezler. Bu da sorumluluk verilmemesine yol açar. Bu karakterdeki kişiler sadece söylenen işi yapar, yaptıkları işe ekstra bir şey katmak istemezler. Genel olarak bireysel çalışmaktan hoşlanırlar. Takım çalışması içerisinde sönük kalırlar ve kendilerini rahatsız hissederler. İçe dönük olan bireylerin açık ofis ortamı içerisinde çalışması da zordur. Kendilerine ait bir ofis içerisinde daha huzurlu bir çalışma ortamı elde edebilirler. Kendilerini güvende hissettikleri alanlar içerisinde oldukça keyifli olabilirler. İş yemeği, toplantı ve sunum gibi kalabalık ortamlarda bulunmaktan da kaçınırlar. Çünkü kalabalık içerisinde iletişim kurma güçlüğü çekerler. Etkili iletişim yetenekleri zayıftır. Sosyal becerilerini de geliştirmeleri neredeyse imkansızdır. Sözlü iletişim de başarısız olmalarına rağmen yazılı olarak yapılan iletişimler de oldukça başarılı olabilirler.

Çalışanların iç dünyalarına dönük olması işe odaklı çalışamamalarına yol açar. Sürekli olarak kendileri ile baş başa olduklarından çevrelerine ve dolayısıyla işlerine odaklanamazlar. Dikkat ve zaman yönetimi konusunda üstün performans gösteremeyebilirler. Bu da iş verimliliklerini ve performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir.

Kalabalıktan Hoşlanmazlar

İçine kapalı bireyler kalabalık ortamlardan hoşlanmazlar. Ofis ortamlarının kalabalık olması bu kişileri rahatsız eder, kendilerini huzursuz ederler ve mutsuz olurlar. İş hayatında huzurlu ve mutlu olmamaları durumunda performanslarında düşüş meydana gelir. Bu tip karaktere sahip olan bireylerin yöneticiler tarafından bilinmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kariyer gelişimleri desteklenmediği müddetçe iş hayatında başarı elde edebilme olasılıkları oldukça düşüktür.

Fakat bu kişiler detaylara oldukça önem verir. Her şeyi A’dan Z’ye kadar düşünebilme yeteneğine sahiptirler. En ilginç, stratejik ve analitik fikirler, içe dönük kişilerden çıkabilir. İç dünyaları içerisinde bambaşka bir insan olabilirler. Detaylara önem vermek iş hayatında aslında avantajdır. Ancak içine kapalı kişiler ayrıntılarla uğraşırken fazla zaman kaybettiklerinden iş kaybına da yol açabilirler. Bu kişilerin detaylarla ilgilenmesine ofis ortamında kimi zaman izin verilmez. Lakin doğru ortam ve koşullar oluşturulduğunda özellikle proje yönetimi bazlı çalışmalarda üstün performans gösterebilirler.

Duygularını açıkça ifade edemedikleri için kendileri ile ilgili çok fazla şey bilinmesini de istemezler. Bu yüzden arkadaşları azdır. Bu durum genellikle bir şey sakladıkları şeklinde algılanır. Çok fazla konuşmayı tercih etmezler, gözlem yapmaya daha çok zaman ayırırlar. Diğer çalışanların ne düşündüğüne odaklanırlar ve buna daha çok zaman harcarlar. Gözlem yetenekleri sayesinde iş yerindeki diğer insanlar hakkında çok bilgi sahibi olurlar. Düşünerek konuşuyor olduklarından ağır ağır ve yavaş konuşurlar. Bu durum işlerle ilgili de sorun yaratır. İşlerin yavaş ilerlemesine ve bilgi akışının yavaş olmasına yol açar.