Personel Alımlarında İş Tanımının Hazırlanması!

Personel alımları ile ilgili yayınlanan ilanlarda yer alan iş tanımı bölümü, açık pozisyon ile ilgili odak noktasının belirlenmesini sağlar. Ayrıca iş tanımı, çalışan personellerin görev alanlarının nerede başlayıp, nerede sona erdiğinin ifade edilmesidir. İş ve görev tanımının belirlenmesi, aynı zamanda iyi bir şekilde kavranması, şirket hakkında bilgi edinilmesini de sağlar. Şirketin vizyon, misyon ve kültürel değerleri hakkında ipuçları taşır. Bu sayede personeller kendilerinden beklenen performans, verimlilik ve satış düzeyi gibi bilgilere de ulaşabilir.

Şirketlerde İş Tanımı Nedir?

Şirketlerde iş tanımı çalışanlara şirket içindeki görev ve birimlerini iletmek olduğu gibi işe yeni başlayan personeller için de kendi departmanında ve diğer departmanlarda etkileşim içinde olacağı kişileri bildirmekte de yardımcıdır. İş tanımı performans gelişiminin planlanmasında da önemli rol oynar. İşverenler tarafından iş tanımının doğru yapılması açık pozisyonlara en doğru, yetkinliği en yüksek yeni personellerin alınmasını sağlar.

İş tanımına bağlı olarak personeller, görev ve sorumluluklarının farkında olarak iş görüşmelerine katılırlar. İK yetkilileri iş başvurularında ilanda yazılmış olan iş tanımıyla ilgili olarak mülakat soruları da sorarlar. Görev ve sorumluluklarının farkında olan personeller, karşılarına gelecek soruları da başarıyla tamamlarlar. İş görüşmelerine katılmadan önce mutlaka mutlaka iş tanımı, iş ilanı, iş ilanında belirtilmiş olan kişisel nitelikler ve özellikler defalarca okunmalıdır.

İş Tanımı Nasıl Oluşturulur?

İş tanımı personel alımı yapılacak pozisyonun yöneticisinin vereceği bir raporla oluşturulur. Aynı pozisyonda çalışan diğer personeller de iş tanımının oluşturulması konusuna destek verebilirler. Pozisyonun yeni olduğu durumlarda yeni personelin iş yükünü azaltacak olduğu kişinin bilgisine de başvurulur.

İşin tanımını oluşturmak için öncelikle o pozisyon ile ilgili detaylı iş analizinin oluşturulması gerekir. Bu da, eski çalışanların sorumluluklarının tespit edilmesi, internetten araştırma yaparak benzer alanlardaki emsal olabilecek iş tanımlarının araştırılması, işe alınacak yeni personelin başarması istenen görevlerin ve sorumlulukların analizinin yapılması, benzer pozisyonlarda eleman alımı yapan şirketlerle irtibata geçerek yardım istenmesi ve yeni personellerde bulunması gereken en önemli yeteneklerin belirlenmesi ile sağlanır.

İş Tanımının Formatı Nasıl Hazırlanır?

Şirketlerdeki insan kaynakları departmanı çalışanları şirket birimlerinde çalışacak kişilerin sorumluluk alanları ile ilgili doküman hazırlarlar. Bu dökümanda genel sorumluluk alanlarının yanı sıra pozisyonun genel tanımı yapılır. iş ile ilgili istenen bilgi, donanım, yetenekler, alınması gereken eğitimler ve sahip olunması istenen deneyimler sıralanır. Eğer isteniyorsa fiziksel gereklilikler de belirtilir. Son olarak da şirketteki çalışma ortamı ile ilgili bilgiler verilerek işin tanımı bildirimi tamamlanır.

İş Başvurusu Yapacak Adaylara Öneriler

İş başvurusu yapacak adayların, ilgilendikleri başvuruların kendileri için uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Adayların yetkinliklerine ve yeteneklerine uygun pozisyonlara başvuru yapmamaları iş görüşmesine davet edilmeleri halinde zor durumda kalmalarına yol açar. Ayrıca diğer başvuru yapacakların şansını da engellemiş olurlar. Bu nedenle önce kendi yetkinliklerinizi doğru belirleyin, neleri yapıp, neleri yapamayacağınıza karar verin. Daha sonra en uygun pozisyonlara başvuru yapın.