Şekerbank, Şekerbank İşe Alım Süreci, Şekerbank Kariyer İmkanları ve Şekerbank Çalışanlarının Avantajları

12 Ekim 1953 yılında kurulan bankanın ilk ismi “Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş.” olarak yer almıştır. Eskişehir’de kurulan banka, Anadolu’daki yüz binlerce pancar kooperatifi üyesi olan çiftçiyi desteklemek amacıyla, üretimi ve sanayiyi sürdürülebilir hale getirmek için açılmıştır. Amaç, Anadolu’daki yerel kalkınmayı sağlamaktır.

1956 yılına kadar “Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş.” olan banka, Ankara’ya taşınmasıyla birlikte “Şekerbank” ismini almıştır. Bankanın 1997 yılında, hisselerinin bir bölümü halka arz edilmiştir. 2004 yılına gelindiğinde de Ankara’da yer alan Genel Müdürlük, İstanbul’a alınmıştır.

Banka; esnaf ve işletme bankacılığı, kurumsal ve ticari bankacılık, bireysel bankacılık ile KOBİ ve tarım bankacılığı alanında faaliyet göstermektedir. Halk arasında “Anahtar banka” olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi KOBİ ve tarım bankacılığı ile esnaf ve işletme bankacılığı alanında uzmanlaşmış olmasıdır. Enerji verimine yapmış olduğu yatırım, girişimcilere sunmuş oldu teşvik ve destekler, uluslararası finans kuruluşlarında da müşteri profili oluşturmasını sağlamıştır. Dolayısıyla, “Anahtar banka” sıfatını kazanmıştır.

Günümüzde Şekerbank’ın toplamda 273 adet şubesi bulunmaktadır. Bir adet şubesi gezici şubedir. 9 adet bölge müdürlüğü vardır. Bunların yüzde 90’ı Anadolu’da yer almaktadır. İki adet bölge müdürlüğü İstanbul’da, 7 adet bölge müdürlüğü ise Anadolu’da bulunmaktadır. Toplamda 71 ilde ve 97 merkez dışı ilçede bulunan şubeleri ise Türkiye’de en çok şubesi bulunan bankalardan biridir.

Şekerbank İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank’ta kariyer yapmak isteyen yeni mezunların ve bankacıların, öncelikli olarak iş başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Bu form, Şekerbank tarafından resmi internet sitesi üzerinde yayımlanmaktadır. Adaylar bu formu doldurmadığı takdirde her ne kadar “kariyer.net” ve “Linkedin” gibi iş arama platformlarından başvuru yapsa da, başvuruları kabul edilmemektedir. Aynı zamanda işe alım süreci ya da açık pozisyon olmasa dahi buradan iş başvurusu yapabilme imkanı da bulunmaktadır. Bu sayede ihtiyaç halinde banka tarafından değerlendirilmek üzere her an görüşmelere çağrılma şansınız bulunmaktadır.

Banka kurumsal yapının en büyük yatırım olduğunu düşünmekte ve stratejilerini bu yönde belirlediği için üniversitelerden yeni mezun olan adayların işe alım sürecinde ön plana geçmesini sağlamaktadır. Genellikle yeni mezunların istihdam edilmesini ön planda tutmaktadır. Yeni mezunları öncelikle gişe memuru olarak ve ardından da satış temsilcisi pozisyonunda görevlendirmektedir. Personellerinin niceliğine değil niteliğine önem vermektedir. Bu nedenle cinsiyet, dış görünüm gibi unsurları önemsemeden herkese eşit haklarla işe alım süreci uygulamaktadır.

Adayların işe alım süreci deneyimli ve deneyimsiz olmalarına göre değişmektedir. Deneyimli olan personellerin (en az 2 yıl bir bankada ya da kurum içerisinde çalışmış adaylar) banka tarafından uygulanan yetenek sınavına girmesine gerek yoktur. Deneyimsiz adayların ise bu sınava girmesi zorunludur. Yetenek sınavının içeriğinde sözel, sayısal, dikkat ölçen zeka soruları ve analitik sorular yer almaktadır.

Şekerbank’ta Çalışma Pozisyonları

Şube içerisinde adayların yer alabileceği çalışma pozisyonları:

 • Gişe yetkili yardımcısı
 • Müşteri temsilcisi
 • Mikro finansman görevlisi
 • Genel müdürlük pozisyonları

Genel Müdürlük içerisinde adayların yer alabileceği çalışma pozisyonları:

 • Müfettiş yardımcısı
 • Management trainee

Şekerbank’a Kimler Başvuru Yapabilir?

 • İlk defa başvuru yapacak olan adaylarda kadınların 26, erkeklerin 28 yaşını doldurmamış olması (deneyimi bulunan adaylarda yaş durumu önemsenmemektedir)
 • Üniversitelerin bankacılıkla ilgili bölümlerinden lisans eğitimini (4 yıllık) tamamlamış olması
 • Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış olması
 • Management Trainee ve Müfettiş Yardımcılığı pozisyonlarına başvuracak olan adayların iyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olması (TOEFL, TOEIC ya da YDS ile belgeli olması şartı ile)
 • Deneyimi bulunan adayların en az 2 yıllık deneyim sahibi olması

aranan kriterler arasındadır. Bu kriterlere uyum sağlayan herkes, Şekerbank iş başvurusu yapabilmektedir.

Şekerbank’ta Kariyer

Şekerbank bünyesinde çalışan personellerin kariyer yapma imkanı bulunmaktadır. Tüm çalışanlar, hedef ve yetkinlikleri doğrultusunda kariyer yapabilmektedir. Banka, düzenli olarak “Performans Değerlendirme Sistemi” uygulamaktadır. Bu uygulama sayesinde Genel Müdürlük, Şube ve Bölge Müdürlükleri içerisinde çalışan personeller, hedefleri ve yetkinlikleri doğrultusunda performansları baz alınarak, kariyer hayatı yaşayabilmektedir.

Çalışanlar her yıl düzenli olarak yılda 1 kez denetlenmektedir. Yıllık hedefler ve performanslar incelendikten sonra, her çalışan için bir performans puanı oluşturulmaktadır. Performans puanı ile Şekerbank İnsan Kaynakları bölümü aracılığıyla çalışanlara özel bir kariyer planı oluşturulur. Kariyer planına ek olarak yıllık olarak ücretlendirmede artış ve primler, performanslarına bağlı olarak etki etmektedir.

Yapılan performans değerlemesinden sonra banka çalışanları her yıl terfi alabilme şansına da sahiptir. Gösterilen başarı baz alınarak çalışanlar terfi kriterlerine uyduğu takdirde bir üst pozisyona geçiş yapabilmektedir. Gişe memurluğunda bulunan adayın, en üst pozisyon olan yönetici havuzunda da yer alma hakkı bulunmaktadır. Alanında uzmanlaşan, danışman haline gelen her bankacı, Şekerbank Yönetici Havuzu’nda yer almaya hak kazanır.

Şekerbank Maddi ve Sosyal Haklar

Eğitim Hakkı:

Şekerbank, çalışanlarının daima kendini geliştirmesi ve hedefleri doğrultusunda başarılı bir kariyer hayatı yaşaması yönünde destek sunmaktadır. Bu nedenle banka çalışanlarına gerekli eğitim imkanlarını da sunmaktadır. “Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru eğitim” ilkesini benimseyen banka, çalışanlarının performanslarını arttırmak, bu performansı sürdürülebilir kılmak amacıyla eğitim imkanı vermektedir. Her iş koluna özel olarak eğitim alabilme fırsatı ve bu eğitimlerden her çalışanın yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Banka içerisinde seçmeli, uzaktan, banka dışı, iş başında eğitimler verilmektedir. İş hayatına yeni başlayan yeni mezunlara bankacılık, Şekerbank kurum kültürü ve bankacılıkta kişisel gelişim konusunda özel eğitim verilmektedir. Banka tarafından verilen eğitimler genel olarak şu başlıklar altında sıralanabilmektedir:

 • Kariyer Okulu
 • Deneyim Aktarımı
 • Seçmeli Sınıf Eğitimleri
 • Liderlik Okulu Eğitimleri
 • Banka Dışı Eğitimler
 • ŞekerAkademi

Ücretlendirme Sistemi:

Şekerbank çalışanlarına her ay (yılda 12 adet) maaş ödemesi yapmaktadır. Çalışanların yapmış oldukları satışlara ve gerçekleştirmiş oldukları performansa bağlı olarak prim alması da söz konusudur.

Ek olarak yabancı dil tazminatı almak isteyen personellerin belirli sınavlardan dil bilgisini belgelemesi gerekmektedir. TOEFL sınavından en az 85, TOEIC sınavından en az 730 ve YDS sınavından en az 71 almak şartıyla adaylara yabancı dil tazminatı verilmektedir. Alınan puana göre de tazminatta artış yapılmaktadır.

Sağlık Hizmetleri:

Şekerbank çalışanlarının Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na tabi tutmaktadır. Çalışanlara “Kaza Grup Sigortası” da yapılmaktadır. Bu sigorta, personeli her türlü yaşanabilecek kazaya karşı sigortalamak için yapılır.

Ek olarak çalışanların bakmakla yükümlü oldukları ailelerine ve yakınlarına yönelik sağlık imkanlarından yararlandırılması da banka tarafından sağlanmaktadır. Şekerbank ile anlaşmalı olan sağlık hizmetlerinde, çalışanların ailelerine sağlık hizmetleri verilmektedir.

İzin Uygulaması:

Şekerbank çalışanlarının hizmet sürelerine göre yıllık izin kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu uygulama:

 • 1 ile 5 yıl arasında hizmet süresi bulunan çalışanlar için 13 iş günü
 • 5 ile 14 yıl arasında hizmet süresi bulunan çalışanlar için 17 iş günü
 • 14 yıldan uzun süreli hizmet süresi bulunan çalışanlar için 22 iş günü

olarak belirlenmiştir.

Sosyal Haklar:

Çalışanların çalıştıkları bölgeler ve gün koşulları baz alınarak banka tarafından belirlenen koşullarda yemek hizmetinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Genel Müdürlük çalışanlarına servis hizmeti de yine banka tarafından verilmektedir.

Çalışanların görev almış oldukları iş pozisyonuna bağlı olarak bankadan; göç tazminatı, seyahat harcırahları, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, doğal afet yardımı, ölüm yardımı alma hakkı da bulunmaktadır.