SWOT Analizi Nasıl Yapılır? SWOT Analizi Soruları!

SWOT analizi şirketlerin ve şirket çalışanlarının eksikliklerini, doğru ilerledikleri yolları, karşılaşabilecekleri tehdit içerikli durumları ve önlerine çıkacak fırsatların farkına varmalarını sağlayan analizdir.

Analizi oluşturan kelimeler güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlardır. Bu kelimelerin İngilizce karşılıklarının baş harfleri SWOT kelimesini oluşturur. Analiz sayesinde şirketlerin ve çalışanların başarılarının artırılması amaçlanır.

SWOT Analizi için Ön Hazırlık

SWOT analizi yapacak şirketler ya da çalışanlar yukarıda belirtilen unsurlarla ilgili soruları hazırlamakla işe başlarlar. SWOT analizinin püf noktası hazırlanan sorularda dürüst olunması gerektiğidir. Verilecek olan cevapların kişi ve şirketlerin geleceği için önemli olduğu unutulmaması gereken noktadır. Bu sorular hazırlandıktan sonra dürüst bir şekilde cevaplanmalıdır.

SWOT Analizi Güçlü Yönler ile İlgili Sorular

 • Diğer kişi ve şirketlerden farklı hangi avantajlara sahipsiniz?
 • Sizin farklı yaptığınızı düşündüğünüz şeyler nelerdir?
 • Hangi kaynaklara erişim sağlayabiliyorsunuz?
 • Diğerlerine göre güçlü olduğunu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir?
 • Gurur duyduğunuz başarılara sahip misiniz?

SWOT Analizi Zayıf Yönler ile İlgili Sorular

 • İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve bu sebeple yapmadığınız işler hangileridir?
 • Diğerlerine göre zayıf olduğunuzu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir?
 • İş hayatında işe geç kalmak, dağınık olmak, stresle başa çıkamamak gibi kötü alışkanlıklarınız var mı?
 • Kişisel özelliklerinizin işinizi engel olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Eksik olduğunu düşündüğünüz ve eğitimini almadığınız için pişman olduğunuz işinizle ilgili şeyler nelerdir?

SWOT Analizi Tehditler ile İlgili Sorular

 • İş ile ilgili ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz?
 • Sizinle rekabette olan bir iş arkadaşı ya da şirket var mı?
 • Potansiyel ve mevcut rakipleriniz kimler ya da hangi firmalar?
 • Ürettiğiniz ürün ya da hizmetin standartları değişirse uyum sağlayabilir misiniz?
 • İşinizle ilgili becerileriniz değişiklik gösterebilir mi?
 • Teknolojinin gelişmesi pozisyonunuza olumsuz etki eder mi?
 • Zayıf yönlerinizin ortaya çıkarttığı tehditler nelerdir?
 • Finans ile ilgili problemleriniz var mı?

SWOT Analizi Fırsatlar ile İlgili Sorular

 • İşinizi kolaylaştıracak yeni teknolojiler mevcut mu?
 • İş hayatında yardım aldığınız kişi ya da kurumlar var mı?
 • Rakiplerin gerçekleştirmekte zorlandıkları işleri kendinize avantaj haline getirebilir misiniz?
 • Müşterilerden gelen şikayetlere yaratıcı çözümler üretilebiliyor mu?
 • İçinde bulunulan sektör gelişme gösteriyor mu?

Şirketlerde yapılan SWOT analizleri çalışanları ilgilendirdiği gibi, şirketi de ilgilendirir. Çalışanların kariyer planlarında doğru yolda olup olmadıkları SWOT analiz sonuçlarından anlaşılabilir. Ayrıca bir şirketin verimlilik artırma politikaları ile ilgili bilgiler de SWOT analizinden elde edilir.