SWOT Analizi Nedir? Amacı Nedir?

İş hayatında yeri olan kavramlardan birinin SWOT analizi olduğu bilinir. SWOT analizi çalışanların ya da şirketlerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya çıkartılması amacıyla yapılır.

Bu analizde ayrıca kişi ve kurumların önlerine çıkabilecek tehditlerin ortaya çıkması da mümkündür. SWOT analizi doğru bir şekilde yapıldığında kişilerin kariyerine ve şirketlerin genel başarısına olumlu etkiler eder.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT kelimesi kişiler ve işletmelerin başarısı için büyük önem arz eden 4 kelimenin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşur. Bu kelimeler Strengths( (güçlü yönler) – Weaknesses (zayıf yönler) – Oppurtunities (fırsatlar) – Threats (tehditler) şeklinde sıralanmaktadır.

Kişilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması gerektiği kadar, şirketlerinde iç yapıları ile ilgili bunu bilmesi başarıya giden yollar için önemlidir. Kişilerin zayıf ve güçlü yönleri, aynı zamanda yeteneklerinin de farklı alanlarda gelişmesine imkan verir.

Aynı şekilde şirketlerde de çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisiyle güçlü ve zayıf yönler bulunur. Bir şirketin bu yönlerini bilmesi, iş hayatında karşılaşabileceği tehditlerin ve fırsatların farkında olması üretkenliğin, verimliliğin, karın ve şirketin kalıcı başarısının artmasına sebep olacaktır.

SWOT Analizinin Amacı Nedir?

SWOT analizinin amacı ise kişi ya da kurumların iş hayatı ile ilgili karar verme aşamalarında yardımcı olmaktır. Şirketler ve çalışanlar için güçlü, zayıf yönleri ile; avantaj ve dezavantaj sağlayabilecek durumları bilmek en kritik durumlarda verilmesi gereken kararlarda yol gösterir.

Bu analiz aynı zamanda kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak isteyen çalışanlar için de bir yol gösterici niteliğindedir. SWOT analizini iş yaşamlarına uygulayan çalışanlar yükselmelerini sağlayacak olan yolu doğru bir şekilde belirlemiş olurlar.

SWOT analizi soruları cevaplanırken dürüstçe cevap verilmesi en önemli püf noktadır. Aksi halde analiz ve sorulan sorular amacına ulaşmaz, öğrenilmek istenen bilgiler öğrenilemez ve çalışanların veya şirketin performansının iyileştirilmesi yoluna gidilemez.