Vakıfbank, Vakıfbank’ta Çalışmak, Vakıfbank Sınavları ve Kariyer Yolları

“Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” vizyonu ile 154. yılında, vakıf kaynaklarının ekonomik doğrultuda kalkınması amacıyla kurulan Vakıfbank, tasarruf bankası olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de genel olarak çalışanlar tarafından kullanılan banka, vakıf kültürünü kendisine benimsemiş ve toplumun refahını güçlendirecek verimli yönetim şekliyle günümüzde toplum tarafından “en yüksek verimliliğe sahip olan banka” olarak da bilinmektedir.

Vakıfbank Kariyer İmkanları

Her bankada olduğu gibi Vakıfbank çalışanlarının da kariyer yapma imkanı bulunmaktadır fakat, diğer bankalara nazaran daha zorlu ve uzun vadeli bir kariyer süreci fırsatı verilmektedir. Banka içerisinde çalışanların en ast pozisyonu banka memurluğu olurken, ulaşılabilecek en üst pozisyon ise genel müdürlüktür. Banka memurluğundan genel müdürlüğe kadar olan süreçte çalışanların kariyerlerinde yükselme pozisyonları şu şekilde yer alabilmektedir:

 • Banka memurluğu
 • Yetkili yardımcısı
 • Yetkili
 • Üst yetkili
 • Müdür yardımcısı
 • Uzman ve uzman yardımcısı
 • Müfettiş ve müfettiş yardımcısı
 • Müdür
 • Bölge müdürü
 • Genel müdür yardımcısı
 • Genel müdür

Banka tarafından belirlenen kariyer şeması için kurum içi sınavlar yapılmakta ve çalışanların Vakıfbank kurum içi sınavlar aracılığıyla istedikleri iş pozisyonuna yükselme şansı bulunmaktadır. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden de iş pozisyonlarına yönelik duyurularını gerçekleştirmektedir. Adayların, uygun olduklarını düşündükleri pozisyonlara dair açıklanan duyuları buradan takip etmeleri mümkündür.

Vakıfbank İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankacılık hayali kuran ve bankacılık sektöründe yer almak isteyen adayların büyük bir çoğunluğu, devlet bankaları içerisinde görev almak ister. Vakıfbank, devlet bankası olması sebebiyle, adaylar tarafından en çok tercih edilen ve en çok iş başvurusu alan bankalar arasında yer almaktadır.

Kamu bankalarının, özel bankalara nazaran daha avantajlı olmasının sebebi, sunulan sosyal ve yan haklar, çalışma kültürü ve kurum içi kariyer fırsatlarının elverişli olmasıdır. Aynı zamanda bankanın devlet bankası olması, çalışanların ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmesini önlemektedir.

Vakıfbank iş başvurusu yapacak olan adayların, öncelikle online başvuru yapması gerekmektedir. Online olarak yapılacak başvurular için özgeçmiş hazırlanmalıdır. Eğer özgeçmişiniz bulunmuyorsa banka adaylara bu konuda da kolaylık sağlamaktadır. Nasıl bir özgeçmiş hazırlayacağınız hakkında online başvuru alanında “özgeçmiş oluşturma” bölümü bulunmaktadır.

Vakıfbank Çalışanı Olmanın Avantajları Nelerdir?

Vakıfbank, çalışanlarına sunmuş olduğu imkanlar dahilinde, personelini en çok teşvik eden ve günümüz şartları içerisinde personelini en çok destekleyen bankalardan biridir. Çalışanlarının ücretlerini ve tazminatlarını Toplu İş Sözleşmesi’ne bağlı olarak belirlemekte ve ücret dışı olanaklarla da alınan ücretlerin desteklenmesini sağlamaktadır.

Vakıfbank Çalışanı Maaşları ve Primleri

Vakıfbank çalışanı olmanın en büyük avantajı, ücret dışı olanakların banka tarafından sunulmasıdır. Çalışanların Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarından ödenmek şartıyla yılda dört kere ikramiye hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte performans değerlendirmesine bağlı olarak, en etkili, verimli ve en iyi satışı gerçekleştiren adaylara altı ayda bir olmak üzere performans primi verilmektedir.

Çalışanların, Vakıfbank Kuruluş Yasası ve Ana Sözleşmesi’ne göre, banka tarafından elde edilen yıllık kardan maksimum üç maaş değerinde temettü alma payı bulunmaktadır. Banka tarafından personellerine yönelik tazminat ve yardım ödemeleri de gerçekleşmektedir.

Çalışanların kullanmak istedikleri krediler, banka tarafından düşük faizli bir şekilde verilmektedir. Banka, personellerini düzenli olarak ödüllendirmekte ve takdirname sistemi uygulamaktadır. Bu durumda şirkete en iyi katkıyı sunan, en iyi davranan ve banka gelirlerindeki payı en yüksek olan kişiler banka tarafından takdir edilmekte ya da ödüllendirilmektedir. Verilen ödül tutarı maksimum olarak iki maaş tutarındadır.

Vakıfbank Kariyer Basamakları

Vakıfbank’ta çalışma hayali bulunan adayların üç pozisyonda iş hayatına başlama imkanı bulunmaktadır. Adayların bu pozisyonlardan iş hayatına başlayabilmesi için kurum tarafından aranan niteliklere uygunluk göstermesi, kurum tarafından yapılan Vakıfbank yazılı sınavı ve Vakıfbank sözlü sınavı‘ndan başarılı olması gereklidir. Çalışma hayatına başlanabilecek pozisyonlar:

 • Banka memurluğu
 • Uzman, uzman yardımcısı ya da mali analist yardımcısı
 • Müfettiş yardımcısı

Adayların ve personellerin bu pozisyonlardan kariyer hayatına başlayarak banka içerisinde genel müdür olabilmesi mümkündür. Hangi pozisyondan başlanılırsa başlansın, her adayın banka genel müdürü olma hakkı vardır.

Vakıfbank Sınavları Nasıl Yapılır?

Vakıfbankta çalışmak ya da kariyerlerinde ilerlemek isteyenlerin, kıdem ve performansa dayanan sınavlara girmesi gerekmektedir. Banka tarafından her iş pozisyonuna göre yapılan işe alım süreci belirtilmiştir. Her pozisyon için banka tarafından yapılan işe alım süreci farklılık göstermektedir. İş pozisyonunun kapsamına göre adaylara yapılan yazılı ve sözlü mülakatlar farklıdır. Banka iş pozisyonlarına göre yazılı ve sözlü mülakatlar yapsa da Vakıfbank tarafından adaylarda aranan bazı genel nitelikler mevcuttur. Bu nitelikler:

 • Kadınların 28, erkeklerin 30 yaşını doldurmamış olması
 • Adayların 4 yıllık üniversite bölümleri arasından:

Vakıfbank Hangi Bölümlerden Mezunları Alıyor?

Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Sermaye Piyasası, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olması

 • Erkek adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması ya da en az 1 yıl askerlik tecilinin bulunması

Vakıfbank Kimleri İşe Alır?

Her bankanın vizyon, misyon ve kurum kültürü farklıdır. Bankaların kendilerine ait vizyon, misyon ve kurum kültürleri açısından en uygun olan aday, işin sahibi olacaktır. Vakıfbank tarafından işe alınmak isteyen bir bankacının sahip olması gereken yetkinlik ve yetenekler şöyle sıralanabilir:

 • Müşteri odaklı olarak çalışma
 • Takım/ekip çalışmasıyla birlikte uyum içerisinde çalışan
 • Yeniliklere ve gelişmelere açık olan
 • Sözlü iletişim faaliyetleri gelişmiş, akıcı, düzgün ve net bir iletişime sahip olan
 • Daha önce herhangi bir banka tarafından sözlü mülakat aşamasında elenmemiş olmak