Yapı ve Kredi Bankası, Yapı ve Kredi İşe Alım Süreci, Örnek Mülakat Soruları ve Kariyer İmkanları

1944 yılında kurulan Yapı ve Kredi Bankası,  2006 yılı itibariyle Koç Grubu ile Unicredit’in ortaklığı sonucunda uluslararası finans ve sermaye piyasalarında geniş çalışma olanakları elde etmiştir. Türk ve Dünya ekonomisine yön vermek amacıyla “Kurumsal Bankacılık” hizmeti ön planda tutmaktadır.

Büyük ölçeği yerli olsa da bankanın yabancı kaynakları da mevcuttur. Genel olarak müşteri kitlesinin içerisinde kurumsal müşteriler bulunmaktadır. Şubeleri ve insan kaynakları ile iş ortaklarına özel kurumsal bankacılık hizmetleri vermektedir.

Günümüzde Yapı ve Kredi Bankası’nın yılda en az 100 milyon Amerikan Doları ciroya sahip olan büyük ölçekli kurumsal şirketlerde oluşan müşteri profili bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de işletmecilik bankası olarak da bilinmektedir. Çok uluslu yapısı sayesinde uluslararası alandaki ürün, hizmet ve müşteri yelpazesi genişlemiştir. Bu sayede Yapı ve Kredi Bankası’nda hizmet veren çalışanlar hem yurt içi hem de yurt dışı olmak üzere kariyer yapma imkanı bulmaktadır.

Yapı ve Kredi İşe Alım Süreci

Yapı ve Kredi Bankası çalışanı olmak isteyen adayları 3 farklı sınav tipi beklemektedir. Bu sınavlar “Genel Yetenek Sınavı”, “Sayılar, Algılama & Hafıza Sınavı” ile “İngilizce Sınavı” olarak yer alır. Adayların bu sınavlara ek olarak kişilik envanterleri çıkarılır. Fakat her aday bu sınavların hepsine tabii tutulmaz. Yalnızca üniversiteden yeni mezun olan ve 2 yıldan az bir iş tecrübesine sahip olan adaylar tüm sınavlara girmek zorundadır. Bu iki istisnai durum haricinde pozisyon türüne ve iş şartlarına göre adaylar bir ya da birkaç sınava girebilmektedir. Yapılan tüm sınavlar çoktan seçmeli olarak uygulanır.

 •  Genel Yetenek Sınavı: Çoktan seçmeli olarak uygulanan sınavda adayların okuma-anlama-yorumlama becerileri ölçülmekte, analiz ve sentez yetenekleri tespit edilmektedir. Adayların eleştirel düşüncelere sahip olup olmadığı ortaya çıkar. Sınavda yer alan temel matematik soruları sayesinde sayılardan anlam çıkarma-yorumlama ve problem çözme ile grafik ve şekilleri yorumlama becerileri ölçülmektedir.
 • Sayılar, Algılama & Hafıza Sınavı: Bir bankacının sayısal işlemleri doğru ve hızlı bir şekilde yapabilmesi gerekir. Matematik ile arası iyi olmayan bir bankacının, bankacılık kariyeri başarısızlıklarla dolu geçecektir. Yapı ve Kredi Bankası adayların sayısal işlemlerdeki başarısını, algılama yeteneklerini, algılama hızlarını ve potansiyellerini, görsel, sözel ve sayısal hafızalarındaki güçlerini keşfetmek amacıyla bu sınavı yapmaktadır.
 • İngilizce Sınavı: Adayların İngilizce dil bilgisini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Sınavda dil bilgisi, İngilizce okuma ve anlama becerisi, kelime bilgisi ölçülmektedir. Bu sınav başvuru yapılan pozisyona göre uygulanmaktadır. Örneğin, gişe memurluğu için uygulanmamaktadır.
 • Kişilik Envanteri: Başvuru yapılan iş pozisyonu doğrultusunda adaylara mülakatlardan doğru ve net veriler elde edilebilmesi işe alım kararına destek olunabilmesi amacıyla kişilik envanterleri İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından oluşturulmaktadır.

Yapı ve Kredi Mülakat Süreci

Yapı ve Kredi Bankası mülakatlardan sonra adaylarına hemen geri dönüş yapmamaktadır. Mülakat sonucu olumlu olsa da olumsuz olsa da adaylara banka tarafından bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle bankadan mülakat sonucunuza dair bir bilgilendirme almadıysanız, halen daha şansınız var demektir. Bu nedenle bankadan herhangi bir cevap almadan olumsuzluğa kapılmamalısınız.

Banka mülakatlara katılan adaylara resmi internet sitesi üzerinden duyurular yapmaktadır. Yapı Kredi Mülakat süreci hakkında bilgilendirmekte ve bu mülakat sürecinde ilk olarak dikkat edilecek hususlardan bahsedilmektedir. Mülakat yerleri, zamanları ve mülakatı gerçekleştirecek İnsan Kaynakları Uzmanları hakkında adaylara gerekli bilgilendirmeler özel olarak yapılmaktadır.

İlgili makale:

Yapı Kredi Bankası Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Banka yetkinlik bazlı mülakatlar yapmaktadır. Buradaki amaç adayların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve başarılı olacakları iş pozisyonlarını tespit etmektir. Gişe memurluğuna başvuran aday eğer satış departmanı için uygunsa, aday satış departmanında istihdam edilmek üzere işe alınmaktadır. Bu nedenle banka için adayların geçmiş çalışma yaşamlarına ait bilgilere önem verdiği bilinmektedir. Mülakat öncesinde adayların öz geçmişlerinde yer alan geçmiş iş yeri ve çalışma pozisyonları, mülakata davet edilip edilmeme olasılığını etkilemektedir. Adayın performansı hakkında öngörü oluşturduğu düşünülmektedir.

Banka adayların mülakatlardaki “ilk izlenimine” oldukça önem vermektedir. Mülakata geç kalan adaylar elenmektedir. Adayın en az 10 dakika öncesinde mülakat yerinde olmasını beklemektedir. Kıyafetlerin ofis yaşamına uygun olması istenir. Mülakata girecek olan adayın temiz ve bakımlı görünmesi, şık olması ve kıyafetlerinin ütülü olması beklenir.

Yapı ve Kredi Bankası mülakatları içerisinde adayların rahat olmasına da dikkat etmektedir. Mülakat sırasındayken fazlasıyla stresli olan bir aday varsa mülakatı gerçekleştiren yetkili tarafından sakinleştirilmeye çalışılır. Aday sakinleşmiyor ise, mülakat ileri bir sürece ertelenebilmektedir ya da mülakat sonlandırılmaktadır. Banka için önemli olan adayı yakından tanımaktır.

Yeni Mezunların İşe Alım Süreci

Yapı ve Kredi Bankası’na başvuru yapacak olan yeni mezunlar, deneyimsiz çalışan olarak sayılmaktadır. Bankanın deneyimli personel olarak nitelendirdiği aday grubu 2 yıl ve üzerinde hizmet yaşantısı bulunan adaylardır. Eğer iş yaşamınızda 2 yıldan az süreli çalışmışsanız yeni mezunların işe alım sürecine tabii tutulacağınız anlamına gelmektedir.

Yeni mezunların işe alım sürecinde bankanın aramış olduğu genel şartlar şu şekilde yer almaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Erkekler için 28, kadınlar için 26 yaşından (başvuru tarihi itibariyle) büyük olmamak
 • Üniversitelerin bankacılıkla ilgili fakültelerinden 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevlerini yerine getirmiş olmak ya da askerlik görevlerinin en az 1 yıl süreli tecilde olması
 • Başvuru yapılacak iş pozisyonuna bağlı olarak İngilizce dil bilgisi

Yeni mezun olunsa da banka tarafından hazırlanan bazı sınavlara giriş yapılacak üst düzey yöneticilerle çalışma imkanları bulunmaktadır. Adaylar deneyimsiz olsa bile bu sınavlardan başarılı olduğu takdirde Genel Müdürlük alanında çalışma imkanına sahip olabilmektedir. Bu sınavlar:

 • TMR (Talent Management Review)
 • EDP (Executive Development Program, üst düzey yöneticilik için geçerlidir.)
 • ŞubeME (Şube Müdür adayları için geçerlidir.)

Deneyimli Adayların İşe Alım Süreci

Başvurulan pozisyona bağlı olarak sınavlar uygulanmaktadır. Yapı ve Kredi Bankası “Profesyonel İşe Alım Süreci” kapsamında 2 yıl ve daha uzun süreli bir çalışma hayatına sahip olmuş kişileri kast etmektedir. Adayların belli sınavlara girmesi zorunludur. Özellikle üst düzey yöneticiliği ve şube müdürlükleri ile genel müdürlük departmanlarında yer alacak olan adayların İngilizce sınavına girmesi şarttır. Deneyimli adaylar için banka tarafından aranan genel şartlar şu şekilde yer alır:

 • Üniversitelerin bankacılıkla ilgili olan 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olmak
 • Çok iyi derecede İngilizce bilmek
 • MS Office uygulamalarına hakim olmak
 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak ve müşteri odaklı düşünerek problemleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak
 • Planlama, organizasyon ve raporlama yeteneği gelişmiş bir birey olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

Engelli Bireylerin İşe Alım Süreci

Yapı ve Kredi Bankası, 2008 yılından bu yana “Engelsiz Bankacılık” programı sayesinde engelli vatandaşların da istihdam edilmesini sağlamaktadır. Engelli adaylar da işe alım süreçlerinde mülakatlara girmekte ve değerlendirilmektedir. Engelli bireylerin hizmet alırken ve verirken yaşamış oldukları tüm problemleri ortadan kaldırmak amacıyla banka, hizmetlerinde ve çalışanlarında engelli kişilere özel “Engelsiz Bankacılık” hizmetini ve programını sunmaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası Örnek Sınav Soruları

İngilizce soruları:

 • I _________ having tea in the afternoon. (B)

a) enjoyment

b) enjoy

c) enjoying

 • What time ___________ wake up? (A)

a) did you

b) does you

c) have you

Genel Yetenek Sınavı soruları:

 • Bal için Arı ne ise yumurta için de ________ odur. (C)

a) civciv

b) kuluçka

c) tavuk

d) horoz

e) kümes

 • 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 29 – 33

Yukarıdaki dizide diziye uymayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? (A)

a) 29

b) 15

c) 33

d) 18

e) 27

Sayılar, Algılama & Hafıza Sınavı soruları:

 • 25 ÷ 5 + 4 = ? (A)

a) 9

b) 5

c) 6

d) 11

 • 4 + (25 ÷ 5) = ? (D)

a) 5

b) 29

c) 6

d) 9