2021 Vakıfbank Sınavı | Vakıfbank Sınav İlanı

2021 Vakıfbank Sınavı

Ülkemizin en köklü kamu bankalarından olan Vakıfbank, 7 Şubat 2021 tarihinde 3 farklı pozisyon için sınav yapacağını duyurdu!

Vakıfbank tarafından yayımlanan sınav duyurusunda; Bankada istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmadan Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı belirtildi.

Bankanın düzenleyeceği sınav için Başvuru süreci başladı!

Vakıfbank Sınav Bilgileri

Sınav Tarihi :  7 Şubat 2021
Başvurular : 28.Aralık.2020 – 08.Ocak.2021
Sınav Yeri:  İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum
Sınav Şekli: 
Tüm adaylar, iki oturumdan oluşan bir yazılı sınava katılacaktır.
• Birinci Oturum – Saati 10:00
• İkinci Oturum – Saati 14:00

Vakıfbank Sınav Başvuru Şartları ( Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı)

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmaları,
 • Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamaları,
 • Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunmaması,
 • Daha önce, Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavdan sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez, ancak daha önce Bankanın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp yazılı sınavı kazanan ama sözlü sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilir.)
 • Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve ekteki tabloda gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden sözlü sınav tarihi itibarıyla mezun durumda olmaları,
 • Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı unvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmaları, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı unvanı için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olması, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) gerekmektedir.
 • Sınav başvurusu yapılırken Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemine girilen bilgiler arasında yanlış ya da hatalı beyanların bulunması halinde; adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

Vakıfbank Sınav Başvuru Şekli

Banka sınav başvuru süreci hakkında aşağıdaki konulara değindi:

 • https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi kullanılarak Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılır ve sınav başvuru formu doldurulur.
 • Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için üç farklı seçenek sunulacaktır:
  – Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı: Sadece “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başvurmak isteyen adaylar, başvuru ekranında, Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı seçeneğini işaretleyeceklerdir.
  – Uzman Yardımcısı: Sadece “Uzman Yardımcısı” unvanı için başvurmak isteyen adaylar, Uzman Yardımcısı seçeneğini işaretleyeceklerdir.
  – Tüm Pozisyonlar: İlanda yer alan tüm unvanlar için başvuru yapmak isteyen adaylar ise, Tüm Pozisyonlar seçeneğini işaretleyecektir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı unvanlarının tümü için başvurmuş olacaktır.
 • Sınav başvuru formu doldurma aşamasında adayların son 180 gün içinde çekilmiş, “JPEG” formatındaki vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır.

Başvurular online olarak ve sadece Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılacaktır.

Şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

Vakıfbank 2021 Sınav Ücreti

Sınav ücreti 70 TL’dir. Ödeme işlemi, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kredi/banka kartıyla başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.

Vakıfbank’ın düzenleyeceği sınava ilişkin diğer tüm detayları aşağıdaki adresten inceleyebilirsiniz.

https://www.vakifbank.com.tr/documents/duyurular/2020/MufettisYardimcisiKontrolorYardimcisiveUzmanYardimcisiGirisSinavi%C4%B0lani.pdf