Banka Genel Müdürlük Departmanları ve Görevleri

Bankalar oldukça büyük kuruluşlardır. Bankanın genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve şubelerden oluşan geniş bir yapılanması vardır. Bu yapılanma, bankanın çok sayıda departmana sahip olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu departmanların her birinin banka içerisinde farklı bir işlevi vardır. Her bir departman, bankanın verimli hizmet sunması noktasında hayati öneme sahiptir.

Banka şubeleri sayıca en fazla olan banka birimidir. Bir mahalle içerisinde aynı bankanın birden fazla şubesini görebilirsiniz. Bunun sebebi bankacılık hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşteriler için ulaşılabilir halde olmaktır. Bölge müdürlükleri, belirlenen bölgelerdeki şubelerin merkezi konumundadır. Örneğin Marmara Bölge Müdürlüğü, bu bölge sınırları içerisindeki bankacılık faaliyetlerinden sorumludur. Yapılanma piramidi aşağıdan yukarıya şubeler, bölge müdürlükleri ve genel müdürlük olarak dizayn edilmektedir. Genel müdürlük, bankanın kalbidir.

Banka Genel Müdürlük Birimleri

Genel müdürlük, bütün banka yapılanmasının yönetildiği ana merkezdir. Bu nedenle genel müdürlükte çok sayıda departman bulunmakta ve bu departmanlardan her biri bankanın işlevselliğini sağlamaktadır. Genel müdür ve yönetim kurulu başta olmak üzere bankanın yöneticilerinin bulunduğu yer genel müdürlüktür. Teftiş kurulu, risk yönetim başkanlığı, iç kontrol merkezi gibi yönetim birimleri burada bulunmaktadır. Sunulan bankacılık hizmetlerine ait proje finansmanı, dijital bankacılık, kredi risk yönetim başkanlığı, mühendislik hizmetleri, insan kaynakları, hukuk müşavirliği gibi ana departmanlar genel müdürlük birimlerine dahildir. Bu departmanlar bankanın oluşumunu, yönetimini ve faaliyet göstermesini sağlayan ana merkezlerdir.

Kimler Genel Müdürlükte Çalışabilir?

Mühendisler, avukatlar, insan kaynakları uzmanları, müfettiş yardımcıları ve müfettişler, banka uzman yardımcıları ve uzmanlar, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, halkla ilişkiler uzmanları gibi pek çok meslek dalında uzmanlık bilgisi ve deneyimi olan personeller genel müdürlükte çalışabilirler. Şubelerdeki yoğunluk ve stresin aksine genel müdürlükte çalışma koşulları daha rahattır, bu nedenle genel müdürlükte çalışmak isteyen oldukça fazla personel adayı bulunmaktadır. Bankacılığı ve genel müdürlük birimlerini daha yakından tanımak için eğitim aldığınız alana uygun bir staj programına katılarak bankanın genel müdürlük atmosferini soluyabilirsiniz.

Genel Müdürlükte Çalışan Personellerde Aranan Özellikler

Genel müdürlükte çalışacak personellerin eğitimli, donanımlı ve alanında uzman kişiler olması gerekmektedir. Bu nedenle en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bunun yanında genel müdürlük çalışanlarının alanında uzman kişiler olmasına dikkat edilmektedir. Çünkü genel müdürlük departmanları, teorik olarak uzmanlık gerektiren kadrolardan oluşmaktadır. Örneğin maliye ve iktisat alanında uzmanlaşmış müfettişler, hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar gibi. Anlaşıldığı üzere alanında deneyimli olmak genel müdürlük personellerinde olması gereken özelliklerden biridir. Bunun yanında genel müdürlük personellerinin İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olmaları tercih edilmektedir. Genel müdürlükte çalışan personellerin her zaman profesyonel davranmaları, dış görünüşlerine özen göstermeleri ve bankanın kurumsal yapısına uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.

Genel Müdürlük Personellerinin Görevleri

Genel müdürlük, çok sayıda departmanı bünyesinde barındıran bir merkezdir. Bu nedenle genel müdürlükte çalışan personellerin net bir görev tanımı yoktur, söz konusu görev tanımı personelin çalıştığı departmana ve bulunduğu kadroya göre farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak bir görüş bildirmek gerekirse, genel müdürlük bünyesinde çalışan personellerin en temel görevi yaptıkları işe olan hakimiyetlerini sağlamaktır. Genel müdürlük kadroları teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren kadrolardır bu nedenle genel müdürlük personeli alanında uzmanlaşmış olmalıdır. Ayrıca görev boyunca kendini geliştirmeli, eğitimlere katılmalı ve yabancı dil bilgisini sürekli geliştirmelidir. Departman bazında incelendiğinde genel müdürlük personellerinin görevlerinin farklılaştığı görülmektedir. Örneğin iç kontrol departmanında çalışan bir müfettiş, banka şubeleri başta olmak üzere banka organizasyonunun performansını ve işlevselliğini denetlemekle görevlidir. İnsan kaynakları departmanında çalışan bir insan kaynakları uzmanı bankanın personel ihtiyaçlarını tespit edip bu tespit doğrultusunda işe alım sürecini yönetmekle, mevcut personellerin takibini sağlamakla görevlidir. Hukuk müşavirliğinde çalışan banka avukatı, bankanın müşterisiyle yapacağı sözleşmeleri hazırlamakla, bankanın hukuki dava sürecini yönetmekle görevlidir. IT güvenlik uzmanlığı kadrosunda çalışan bir bilgisayar mühendisi, bankanın güvenlik sistemlerinin kurulmasından ve takibinden sorumludur. Söz konusu örnekler her bir kadro için çoğaltılabilmektedir. Görüldüğü gibi genel müdürlük departmanlarının her biri farklı işleve sahiptir ve bu departmanlarda çalışan personellerin de görevleri buna göre farklılaşmaktadır.