Türkiye’de Kredi Kullananlar Yüzde 42 Arttı

Türkiye’de Kredi Kullananlar Yüzde 42 Arttı
Türkiye’de Kredi Kullananlar Yüzde 42 Arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından kredi kullanımlarına yönelik finansal verileri paylaştı. TBB tarafından yapılan açıklamada ,”Krediler Ekim’de yıllık yüzde 42 artarak 3,8 trilyon TL’ye yükseldi” ifadeleri yer aldı.

2020 yılının Ekim ayı itibari ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, 2019 yılının Ekim ayına göre yüzde 42 arttı. Yaşanan artışla birlikte kullandırılan nakdi krediler, 3 trilyon 827 milyar TL oldu.

Kredi Kullananlar da Finansal Kiralama Şirketleri Ön Planda

Nakdi kredi kullanımlarına bakıldığında; 3.713 milyar TL bankalar, 59 milyar TL finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL faktoring şirketleri ve 27 milyar TL finansman şirketleri tarafından olduğu görüldü.

2020 yılının Ekim ayı itibari ile tasfiye olunacak alacaklar da 175 milyar TL olarak açıklandı. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar TL’si bankalara aitken 5,4 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,8 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait olarak açıklandı.

Tasfiye olacak alacaklar toplam kredilere oranlandığında 2019 yıl sonundan, 2020 yılının Ekim ayına kadar olan süreçte 1,6 puan azalış görüldü. Oran yüzde 4,4 olarak belirtildi.

Ticari Krediler Yüzde 41 Arttı

Ticari kredi kullanımlarına bakıldığında, yüzde 41 artış olduğu görüldü. Bu artış ile birlikte ticari krediler 2.978 milyar TL olarak açıklandı. Ticari kredilerin toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 78 olarak yer aldı. En yüksek paya yüzde 28 ile imalat sanayi sahip oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer sektörler arasında toptan ve perakende ticaret ve inşaat sektörü yer aldı.

Tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektörün yüzde 8,7 ile inşaat sektörü olduğu belirtildi. İnşaat sektöründen sonra yüzde 6,2 ile turizm sektörünün yer aldığı bildirildi.