Bankacılık Kariyerinde Yükselmenin Altın Kuralları!

Bankacılık kariyerinde yükselmek isteyenlerin izlemesi gereken yollar ve dikkat etmesi gereken altın kurallar vardır. Bankacılık kariyerine başlayan bireylerin yerleşebileceği ilk pozisyon gişe memurluğu ya da operasyon yetkililiğidir. Bu basamaktan başlayarak çalışanlar zaman içerisinde en üst düzey pozisyon olan müfettiş ve müfettiş yardımcılığına kadar yükselebilirler. Banka çalışanları kariyerlerine bu meslekte devam etmek istemeleri halinde müfettiş yardımcılığı pozisyonunu kendilerine hedef olarak belirleyebilirler. Banka müfettişleri genellikle performansı yüksek banka çalışanları arasından seçilir.

Her banka içerisinde yükselmek için çeşitli banka sınavları uygulanır. Gerek kurum içi gerek kurum dışı sınavlarla katılım sağlanarak bu yükseltmeler gerçekleştirilebilir. Lakin sınavlardan başarı ile geçmek yetersizdir. Bir bankacının sahip olması gereken temel beceriler, özellikler ve nitelikler de bulunmaktadır. Bu özellik, beceri ve niteliklere göre bankacılar kendilerini geliştirmelidir.

Bir Bankacı Nasıl Hareket Etmeli?

Bir banka çalışanının öncelikli hedefinin müfettiş yardımcılığı olması durumunda bu pozisyondan banka müdürlüğüne kadar yükselme ihtimali daha fazladır. Ancak bu aşamada gereken iş veriminin de sağlanması önceliklidir. Gişe görevlisi olarak işe başlayan üniversite mezunu bir banka çalışanı yöneticileri tarafından takdir edilmesi ile müfettişlik yardımcılığı ve sonra da müfettişlik pozisyonuna yükselebilir. Gişe memurluğundan başlayan bir personel sırası ile;

  • Operasyon Yetkilisi
  • Satış Danışmanlığı
  • Müşteri Temsilciliği
  • Uzman Yardımcılığı
  • Uzman
  • Müfettiş Yardımcılığı
  • Müfettiş

olarak yükselebilmektedir. Her pozisyon için personellerin sınavlara girmesi gerekir. Bankalar sınavlarını özel olarak gerçekleştirirler. Bu nedenle her bankanın sınav soru tercihleri, süreleri, sınav değerlendirme biçimleri farklıdır. Personeller kurumlar arası geçiş yaparken mutlaka dikkatli olmalıdır.

Bankalar bünyesinde belirli dönemlerde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik sınavları düzenlenir. Bu sınavlar banka çalışanlarının terfisi yolunda önemli adımlardır. Bir bankada çalışan ve yoluna bankacılıkta devam etmek isteyenler zaman içinde terfi almak ve yükselmek isterler. Bireysel müşteri temsilcisi, gişe görevlisi, kurumsal müşteri temsilcisi, satış temsilcisi gibi pozisyonlarda çalışan bankacıların eğitim durumlarının terfi almaya uygun olması ve yetkinliklerinin yeterli olması gerekir. Bu nedenle; hayat boyu eğitim banka çalışanları için de geçerlidir. Bir yandan mesleki eğitimleri, seminerleri takip ederken, diğer yandan verimliliklerini sürekli yüksek tutan bankacıların kurum içinde yükselmeleri daha kolay olur.

Bankacılık mesleği ile ilgili bir diğer üniversite bölümüne devam etmek ve mezun olmak da banka çalışanlarının yükselmesini daha kolay hale getirir. Bank çalışanları, çalıştıkları departman her ne olursa olsun amirleri – şefleri ile iyi geçinmek durumundadırlar. Bu hem iş ortamındaki huzur için gereklidir, hem de yükselmek isteyen banka personellerinin terfi süreçlerinde önünü açacak bir durumdur. Alt kadrosundan memnun olan bir yönetici onun yükselmesi için çaba harcar ve gerektiğinde inisiyatif kullanır. İş performansının yüksek tutulması üst yöneticilerle ilişkilerin iyi olmasının başlıca nedenidir.