a
Bankacılık ve Sigortacılık
0

BEĞENDİM

Serbest piyasa ekonomilerinden en önemli kuruluşlar arasında banka ve sigorta şirketleri, finansal kuruluşlar olarak gösterilmektedir. Banka ve sigorta kuruluşları kendi alanlarında birçok hizmetler sunmaktadır. Eğitim alanında bankacılık ve sigortacılık iki ayrı bölüm olarak değerlendirilmektedir. Bankalar insanların ve kuruluşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kredi veren, mevduat toplayan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Sigorta kuruluşları ise müşteri olan kişi ve kuruluşlara çeşitli sigorta imkanları sunan kuruluşlardır.

Bankacılık alanında, teminat mektubu vermek, döviz işlemleri yapmak, havale hizmetleri vermek, dış ticaret finansmanı oluşturmak, portföy yönetimini yapmak gibi birçok işlemi yapmaktadır. Bankacılık sektöründe yapılan işlemlere göre sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu yapılandırmalar, yatırım, kalkınma ve ticaret bankacılığı olarak ayrılmaktadır. Bankacılık uzmanlık isteyen bir meslektir ve yeterli bilgiye sahip kişiler tarafından yönetilmelidir.

Küresel ekonomi sisteminde bankacılığın önemi her zaman daha fazla artmaktadır. Sigortacılık alanında da herkes günlük yaşamında, trafik, sağlık, hayat, kaza, deprem, doğal afet, tarım gibi çeşitli sigorta türleri uygulanmaktadır. Sigortacılık alanında hizmet veren kişilere sigortacı denilmektedir. Bu kişiler tüm sigorta hizmetleri hakkında yeterli bilgi ve uzmanlığı sahip olan kişilerdir. Bankacılık ve sigortacılık finansal hizmetleri kapsadığı için her iki bölüm için verilen derslerin bazıları ortak derslerdir.

Eğitimin ilk yıllarında genel eğitim verilmekte son sınıflara gelindiğinde bankacılık ya da sigortacılık olarak bölümlere ayrıldığı görülmektedir. İnsanlar kendilerini belirli alanda uzmanlaştırarak iş sektöründe kaliteli hizmetler vermeye çalışırlar. Tüm özel şirketlerin muhasebe bölümleri, bankacılık ve sigortacılık mezun kişiler tarafından yönetilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve sigortacılık ülkemizde 2002 yılından sonra büyük önem kazanmaya başlamıştır. Hem banka şube sayısı hem de banka sayısında son yıllarda büyük bir artış görülmektedir. Banka ve sigorta kuruluşlarında çalışan kişiler uzman kişilerdir ve insanlara finansal konularda destek ve yardımcı olmaktadırlar. Bu kişilerin yetiştirilebilmesi için ülkemizde üniversitelerin bankacılık ve sigortacılık bölümü 2 yıllık ve 4 yıllık eğitimler verilmektedir. Her bölümün uzmanlık alanı ve verilen dersleri farklıdır.

Bankacılık ve sigortacılık bölümlerinin açılmasının amacı kalifiye eleman sayısının artırılmasını sağlamaktır. Asıl amaç ise bankacılık ve sigortacılık sektöründe ihtiyaç duyulan alt yapıya hakim, tam donanımlı, bilgili ve tecrübeli uzman kişi yetiştirmek ve sayılarını artırmaktadır. Verilen eğitimler ile mezun olan her öğrencinin çalışma hayatına hızlı adapte olmasını sağlamak ve etkinliklerini artırmaktır. Bankacılık ve sigortacılık bölümlerinin hedefi ülke ekonomisini geliştirmeye katkı sağlayacak, denetleme kurumlarında daha iyi hizmetler yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olan bireyler Sermaye Piyasası Kurumu, sigorta şirketleri ve bankaların açmış olduğu tüm sınavlara girerek kurumların uzman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilmektedirler. Bu bölümlerden mezun olan kişiler finans kuruluşları bankalar ve sigorta şirketleri gibi birçok kurumda yönetici ve uzman olarak görev yapabilecektir.

Bu bölümden mezun olan kişiler hayatlarında çeşitli iş seçeneklerini tercih ederek devam edebilmektedir. Genel olarak bu bölüm mezunları bankacı olmak istemektedir. Fakat “Nasıl Bankacı Olunur?” sorusu üzerine yoğunlaşmakta ve kararsız kalmaktadırlar.

Bölüm Dersleri Nelerdir?

Bankacılık ve sigortacılık dersleri ile bir ülkenin finansal sisteminin ve bu sistem içerisinde yer alan kuruluşların tanınmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Temel bankacılık terimleri, kullanılan finansal sistemler gibi tüm alanlarda gerekli eğitimleri vererek gelecek için kalifiyeli elemanlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bölümlerde okuyan her bireyin bankacılık terminolojisine hakim olması gerekir.

3 sınıftan sonra yapılan bölüm seçiminde sigortacılık bölümü için temel sigorta kavramlarını öğrenmek, ülkemizdeki sigorta şirketlerini ve faaliyet alanlarını öğrenmek bireyin yetiştirilmesi için verilen derslerdendir. Ekonomi dersi dünya iktisadi hareketlerini, üretici, tüketici hareketlerini gözlemlemek, fiyat oluşumu etkilerini analiz edebilmek gibi birçok konunun öğrenilmesini sağlamaktadır. Tüm finansal işlemler belirli bir hukuk kuralı kapsamında yapılmaktadır.

Temel hukuk kavramları bankacılık ve tüm finans sektörlerinde önemlidir. İş hayatında işlemlerin yapılması, işe almalar, sahip olunan haklar hukuk kuralları içerisinde yer almaktadır. Temel hukuk dersleri ile kişilerin hukuk terimlerini öğrenmeleri, kurumların ve müşterilerin sahip olduğu hakların öğrenilmesini sağlamaktadır. Bir hakkın kazanılması, kaybedilmesi, mülkiyet ve zilyetlik kavramlarının öğrenilmesi uzmanlık alanları için önemlidir.

Genel matematik derslerde öğrenilen birçok kazanımın iş hayatında daha kolay eyleme geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Kişilerin problem çözme kabiliyetini artırır ve lisans eğitimlerinden sonraki eğitimler için kişilerin daha iyi hazırlanmasını sağlar. Davranış bilimleri ve iletişim ise gündelik yaşamda ve iş hayatında ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, etkin ve uygar bir birey yetiştirmek için verilmektedir. Bilgisayar dersleri, günümüzün her aşamasında kullanılan bilgisayar sistemlerine alıştırmak, kişileri bilgisayar bileşenleri ile tanıştırmak ve iş hayatlarında bilgisayarı etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak için verilmektedir.

Yaptığınız işlerde etkinliğinizi artırabilmeniz için bilgisayar programları, ofis programları hakkında temel bilgilere sahip olmalısınız. Yabancı dil, öncelikle her öğrenciye İngilizce dersi verilmektedir. Bankacılık ve sigortacılık sektöründe kullanılan birçok finansal terim İngilizcedir ve bireylerin bu terimleri bilmesi gerekir. Aynı zamanda belirli seviyede temel iletişim becerisi kazandırmak, günlük ifadeleri anlayabilmesini sağlayabilmek için zorunlu bir derstir. Bankacılık ve sigortacılık dersleri alanında kendinizi geliştirmeniz ve belirli bir uzmanlık alanına ulaşabilmeniz için verilen tüm derslerde başarılı olmalısınız.

Bankacılık ve Sigortacılık 4 Yıllık

Ülkemizde eğitim veren üniversitelerin birçoğunda bankacılık ve sigortacılık bölümü fakülte olarak bazılarında ise yüksek okul olarak eğitim vermektedir. 4 yıllık eğitim veren üniversiteler her iki alan içinde uzman yetiştirebilmek için eğitim vermektedir. Verilen eğitimlerin ilk 2 yılı ortak derslerden oluşur ve hem bankacılık hem de sigortacılık alanını seçecek olan bireylerin öncelikle temel kavramları ve ortak noktaları birlikte görmeleri sağlanır. 2 yıllık ve 4 yıllık Bankacılık ve Sigortacılık dersleri de birbirinden farklıdır. Bu nedenle eğitim süresi ile birlikte alınan eğitimin derecesi, kalitesi değişmektedir.

Uzmanlık alanları ise 3. Sınıftan itibaren seçilmeye başlamaktadır. 3. Sınıfa gelen öğrenciler ilgi alanlarına göre bölüm seçerler ve bankacılık ya da sigortacılık alanlarında eğitimlerini tamamlarlar. Bankacılık alanında lisans eğitimini tamamlayan kişiler mezun olduklarında ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli bankaların açmış oldukları sınavlara girebilir ve bankacı olarak iş hayatına atılabilirler.

Aynı şekilde sigortacılık bölümünden mezun olan adaylar artık ülkemizdeki tüm sigorta şirketlerini tanıyor olur, bu şirketlerin açmış oldukları uzmanlık sınavlarına katılarak görev almaya başlarlar. Özel şirket olarak hizmet veren sigorta şirketleri ile birebir görüşmeler yaparak sınav olmadan da işe giriş yapabilirler. Bankacılık ve sigortacılık alanında 4 yıllık eğitim verilmesinin amacı, ülkemizin finansal gelişimine katkı sağlayacak yeterli düzeyde kalifiyeli insan yetiştirmektir. Bankacılık ve sigortacılık dersleri de bu alanda verilmekte ve yetiştirilen kişilerin alanında profesyonel kişiler olması sağlanmaktadır.

Üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlar genellikle bankalar ve sigorta şirketlerde uzman ya da yönetici olarak görev almaya başlayabilirler. Bankacılık ve sigortacılık mezunları için iş alanı sadece banka ve sigorta şirketleri ile sınırlı değildir. Tüm şirketlerde, finans kurumlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Bölümün İş İmkanları

Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunlarının birçok kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma imkanı daha fazladır. Finansal yönetim bilgilerinden dolayı özel şirketlerde uzman ve yönetici olarak görev alabilirler. Bankacılık bölümü mezunları finans sektörünün ihtiyacı olan temel, teknik ve teorik bilgilere sahip oldukları için tüm finans sektöründe, eğitim kurumlarında yeni eleman yetiştirmek için çalışma imkanları bulabilmektedirler.

Özel sektörde muhasebecilik, yeminli mali müşavirlik alanlarında stajlarını tamamlayarak kendi iş yerlerin açabilir ve muhasebecilik yapabilirler. İş alanı olarak genellikle banklar gösterilmektedir. Okul döneminde öğrencilere bu bölümde çok para var sözü çok sık söylenir. Ancak olan para çalışanın değil her zaman bankanın dır. İş hayatınızda kendinizi sürekli geliştirir ve kariyerinizi yükseltirseniz o zaman çok paraya kavuşabilirsiniz.

Özellikle bankacılık sektöründe kendinizi geliştirerek yükselmeye başladığınızda alacağınız parada kendiliğinden yükselecektir. Bankacılık ve sigortacılık bölümünün bitirenler için iş imkanları olarak bankalar en doğru ve isabetli kuruluşlardır. Ülkemizde çok sayıda kamu ve özel banka bulunmaktadır.

Kurumların sayısının çok olması bu bölüm mezunları için bir avantajdır. Her bankanın farklı bölümleri ve pozisyonları bulunmaktadır. Her bölüm ve pozisyon için farklı zamanlarda eleman alımları yapılmaktadır. Tüm bankaların eleman alımlarını takip ederek kısa zamanda kendinize iyi bir iş bulabilirsiniz. Özel şirketler eğitim durumunuz ve bildiğiniz programlara göre sizlere daha iyi iş imkanları sağlayacaktır.

2 Yıllık Bankacılık ve Sigortacılık

Üniversitelerin bankacılık ve sigortacılık yüksek okulların da 2 yıl eğitim verilmektedir. 2 yıllık bölümlerde okutulan dersler arasında, temel bankacılık bilgileri, sigortacılığa giriş ekonomi, temel hukuk kavramları, genel matematik, yabancı dil, bilgisayara giriş, davranış bilimleri, Türk dili dersleri birinci dönemde verilen derslerdir. İkinci dönemde ise aynı derslerin uygulama ve geliştirmeleri üzerine dersler verilmektedir.

İkinci sınıf dersleri arasında, banka işlemleri ve uygulaması, istatistik, uluslararası bankacılık, finansal hizmetlerin pazarlanması, kıymetli evrak ve takip hukuku, Türkiye’de para banka tarihi, finansman yönetim ve organizasyon, sigorta hukuku gibi dersler yer almaktadır. 2 yıllık eğitimlerini tamamlayanlar bankacılık ve sigortacılık bölümünün 4 yıllık eğitimine geçiş yapabilirler. Ayrıca DGS sınavına girerek yaklaşık 28 farklı bölümü geçiş yapma hakları bulunmaktadır.

2 yıllık eğitimlerini tamamlayanlar almış oldukları eğitimler haricinde kendi donanımlarını geliştiren bireyler, bankacı ya da sigortacı olarak iş hayatlarına başlayabilirler. Bankalar eğitim durumlarına göre farklı bölümler için eleman alımları yapmaktadır. Bunun büyük bir bölümünü 2 yıllık yüksek okul mezunları oluşturmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık yüksekokulu mezunları tüm bankalar ve özel sigorta şirketlerinin yanı sıra çeşitli finansal kuruluşlarda ve şirketlerde iş bulabilirler. Bankalar haricinde finansal alanda hizmet veren özel şirketler bu bölüm mezunları için iyi bir iş kapısıdır. Bankacılık ve sigortacılık bölümü 2 yıllık mezunları muhasebeciler ve mali müşavirler yanında çalışarak kendilerini geliştirebilirler.

AÖF Bankacılık ve Sigortacılık

Anadolu Üniversitesi bankacılık ve sigortacılık ön lisans programı ile finans sektöründe çalışan kişilerin bilgi düzeylerini artırmak, sektöre yeni elemanlar yetiştirmek için hizmet vermektedir. Bankacılık ve sigortacılık alanı dışında da çeşitli kuruluşlarda çalışanların daha etkin olmasını sağlamak, iş ilişkilerini geliştirmek ve yaptıkları işlerle ilgili bilgilerini artırmak amaçlanmaktadır.

AÖF bankacılık ve sigortacılık mezunu olanların iş olanakları olarak, kamu ve özel sektörde yer alan çeşitli bankalar, finans kuruluşları, özel şirketlerin muhasebe bölümleri, muhasebe şirketleri, bilgi işlem merkezleri gibi birimlerde gösterilebilmektedir. Bu bölümlerde çalışarak kariyerlerini geliştirirler. Kendilerini geliştirdikten sonra isteyen kendi iş yerini kurabilir. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bankacılık ve sigortacılık ön lisans bölümünde okuyan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavlarına girerek lisans bölümüne geçiş yapabilir ve eğitimlerini 4 yıllık olarak tamamlayabilirler. Ön lisans programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ortalaması 2.00 altında olan öğrenciler eksik kredilerinden dolayı mezun olamazlar. Mezun olan öğrencilere Açık öğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Programı Diploması verilir. Mezun olduktan sonra iş arayanlar bu diploma ile iş başvurularını yapabilirler. İş başvurularında sahip oldukları diploma diğer üniversite diplomaları ile eş değerdedir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.