Girişimciler Hangi Banka Hesaplarını Kullanmalı?

Globalleşen ekonomi sayesinde pek çok farklı iş alanının ortaya çıktığı görülmektedir. Bazı meslekler ise birden fazla iş alanında gelişim göstermektedir. Serbest piyasa koşullarının gelişmesiyle bu mesleklerden biri de girişimcilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimci; sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen ve kar amacı güderek risk alan kişidir. Girişimciler sanayi, ticaret, teknoloji gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedirler. Girişimciler için bir sektör sınırı yoktur bu nedenle her alanda faaliyet gösteren girişimciler bulunmaktadır. Girişimcilik, risk analizini yapabilen ve yaratıcı fikirlere sahip, ileri görüşlü insanlar için uygun bir meslektir. Girişimcinin geliştirdiği her bir proje veya iş fikri yeni bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde popüler mesleklerden biri haline gelmiş olsa da girişimcilik en eski mesleklerden biri olarak görülmektedir.

Girişimciler, proje aşamasına geçirdikleri iş fikirlerini uygulamayı hedeflemektedirler. Bunun için de projeye dair çeşitli finansal işlemler gerçekleştirmektedirler. Bu finansal işlemler materyal temini için yapılan harcamalar, yatırımcılardan projeye fon toplayarak elde edilen gelirler veya üretim ve pazarlama sürecinde ortaya çıkabilecek giderler gibi oldukça çeşitlidir. Bu nedenle girişimci, iş fikrini proje aşamasına getirdiği zaman finansal hareketlilik de başlamaktadır. Projenin finansal boyutunu iyi yönetebilmek için proje finansmanı, elde edilen gelirler, sermaye ve oluşan giderler için yapılan harcamalar mutlaka düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir. Girişimci kendi bütçesini oluştursa dahi bu finansal işlemler sonunda oluşan para akışını yönetmek için banka hesaplarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Banka hesapları birikim, ödeme yapma gibi kişisel amaçlarla açılabileceği gibi kişi ve kurumlar tarafından ticari amaçlarla da kullanılabilmektedir. Girişimciler banka hesaplarını ticari amaçla kullanmaktadırlar. Projeleri için topladıkları fonları ve mevcut sermayeyi muhafaza etmek, üretim ve pazarlama giderlerini karşılamak gibi amaçlarla girişimciler banka hesapları açtırmaktadırlar. Buna göre girişimcinin kullanacağı tek bir banka hesabı olmamalıdır, örneğin yatırımcılardan gelen fonlarla pazarlama giderlerini karşılaması için ayrılan para aynı hesapta muhafaza edilmemelidir. Bu durum bütçenin karışmasına ve paranın dengesiz harcanmasına neden olacaktır. Bu nedenle girişimci her bir amaç için ayrı banka hesabı oluşturmalıdır.

İşletme Hesabı

Yoğun talep gören bir hizmet olarak banka hesapları, kişisel ve ticari amaçlarla kullanılabilmektedir. Ticari amaçla kullanılanlar arasında en sık tercih edilen banka hesabı işletme hesabıdır. İşletme hesabı, ticari faaliyette bulunan kişi ve kurumların finansal işlemlerini güvenceyle gerçekleştirmek için mutlaka sahip olmaları gereken bir banka hesabıdır. İşletme hesabı açarak projeye ait üretim giderleri, pazarlama masrafları gibi pek çok ihtiyaç karşılanabilmektedir. Ayrıca işletme hesabı üzerinden girişimci para transferi de gerçekleştirebilmektedir. Ödemelerin yapılması, giderlerin kontrol edilmesi için işletme hesabına ihtiyaç duyulmaktadır. İşletme hesabı, girişimcinin kişisel banka hesabı değildir, girişimci bu hesap üzerinden kişisel nitelik taşıyan finansal işlemlerini gerçekleştirmemektedir. İşletme hesabı, girişimcinin iş olarak gördüğü projesine dair finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi için açılmaktadır. Yapılan iş ticari nitelik taşıdığı için girişimci aktif olarak finans döngüsüne katılmak zorundadır bu nedenle işletme hesabı finansal yönetimin sağlanması adına oldukça önemlidir.

Çek Hesabı

İnsanların yüzyıllardır en sık kullandığı ödeme aracı paradır. Para ile kazanç sağlanmakta, para ile harcamalar yapılmaktadır. Bu nedenle para daha iyi bir yaşam sürmek için kazanılması zorunlu olan bir finansal araç haline dönüşmektedir. Ancak kimi zaman nakit para kullanımı konusunda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu sıkıntılara çözüm olarak bankacılık ve finans sektörü yeni ödeme araçları geliştirmektedirler. Günümüzde nakit paraya alternatif olarak kredi kartı, çek, senet gibi ödeme araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araçlardan çekler, özellikle ticari faaliyette bulunan kişi ve kurumlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Çek ile ödeme yapabilmek için öncelikle bankada bir çek hesabınızın olması gerekmektedir. Çek hesabı açtırmak için bankanın talep ettiği resmi evraklarla gidip bizzat başvuruda bulunmalısınız. Evraklar eksiksiz ve hatasız olduğu takdirde çek hesabınız kullanıma açılır ve çek defterinizi teslim alırsınız. Her bir çek defterinde 10 sayfa bulunmakta, sayfa başına belirli bir miktarda para ödemeniz gerekmektedir. Adına çek yazığınız kişiler, vade tarihinde bankaya gidip çeki bozdurup paralarını nakit olarak alabilirler. Bu nedenle hesabınızda para bulundurmalısınız. Ticari faaliyetlerden doğan ödemeleri gerçekleştirme noktasında çek hesabı açmak girişimciler için oldukça faydalı olacaktır.

Tasarruf Hesabı

Girişimciler, ortaya çıkardıkları iş fikrini risk alarak projeye dönüştürmektedirler. Fikrin proje aşamasına geçmesi için ise belirli bir sermaye gerekmektedir. Bu sermayenin standart bir miktarı yoktur, her iş fikri için farklı miktarlarda sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu sermaye kimi zaman girişimci tarafından karşılanabilirken kimi zaman girişimcinin maddi gücü buna yetmemektedir. Bu durumda çoğu girişimci büyük yatırımcılardan fon desteği talep etmektedir. Yatırımcılara iş fikri çeşitli sunumlarla anlatıldıktan sonra projeye katılmak isteyen yatırımcılardan fon desteği alınmaya başlanır. Özellikle büyük ve gelecek vadeden projelere yatırımcılar sık sık fon sağlamaktadırlar. Girişimcinin kendi sermayesi, topladığı fonlar gibi projeye ait kullanılacak gelirler bankada açılacak bir tasarruf hesabında muhafaza edilmektedir. Girişimci kullanılacak fonları ayrı, kendi sermayesini ayrı bir tasarruf hesabında bulundurabilmektedir. Projede ortaya çıkabilecek ani giderler veya aksaklıklar için önlem olarak bir acil durum mevduat hesabı da oluşturulabilmektedir. Bu nedenle girişimci birden fazla tasarruf hesabına sahip olabilmektedir. Acil durumlar için ayrı, yatırımcı fonları için ayrı, ana sermaye için ayrı hesap oluşturmak girişimcinin finansal yönetimi sağlaması konusunda kolaylık sağlamaktadır. Tasarruf hesabı, proje için toplanan fonlar ve elde edilen sermayeyi daha net yönetebilmek adına özellikle proje hazırlık aşamasında girişimcinin mutlaka sahip olması gereken hesaplardan biri olarak görülmektedir.