İş Hayatında Farkında Olmadan Yaptığınız 6 Freud Savunma Mekanizması

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, psikolojiye yapmış olduğu katkıları ve ortaya sunmuş olduğu teorileri ile halen daha bilim insanları ve psikologlar tarafından güncelliğini koruyan bilgiler içeriyor. Freud tarafından sunulan katkılardan birisi de insanların hem özel hem de çalışma hayatları içerisinde farkında olmadan yaptıkları savunma mekanizmalarıdır. Bireyler, bilinçsiz olarak kendilerine dış etkenlerden bir zarar geleceğini hissettiği zaman bu savunma mekanizmalarını uygulamaktadır.

Bastırma (Repression) olarak adlandırılan savunma mekanizması, iş hayatında en sık karşılaşılan uygulamalardan biridir. Genel olarak iş hayatını sevmeyen, mutlu ya da huzurlu olmayan kişiler tarafından yapılmaktadır. Kendisine verilen bir işi, zorunluluk olarak kişi, yapacağı görevi unutur. Beyin tarafından bu görev bilinçsiz bir şekilde silinir. Yükümlülük ya da zorunluluk altında kontrolünüzde olmayan bir durumdur.

Karşıt tepki (Reaction formation) olarak adlandırılan savunma mekanizması, insanların gün içerisinde yoğun baskı ve stres ortamında gerçekleştirdiği uygulamalardan biridir. İş hayatında yaşanan baskı ve stres ortamı karşıt tepki uygulamanıza sebep olur. Başkalarını kırmamak ya da üzmemek adına gerçek duygularınızı saklamanız, bir konuda çekingen davranmanız ya da sevmediğiniz birine onu sevmediğinizi göstermemek adına başka türlü davranmanız karşıt tepki olarak adlandırılır.

Yadsıma veya inkâr etme (Denial) olarak adlandırılan savunma türü, yaşamış olduğunuz bir olayı yok saydığınız zaman ortaya çıkar. Kimi zaman iş hayatında bazı durumları hiç yaşanmamış gibi saymanız gerekebilir. Örneğin, bir hata yaptınız ve patronunuzdan azar yediniz. O an kendinizi utanç içinde hissetmek yerine sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ve çevrenize gülümsüyorsanız, yaşadığınız olayı inkar ediyorsunuzdur.

Neden bulma (Rationalization) ise yaşadığınız olayları sürekli olarak farklı sebeplere bağlamanızdır. Çalışma hayatında çoğu kişi yaşamış olduğu durumun sorumluluğunu almak istemez. Sürekli olarak bahaneler üretir. Bir işi zamanında yetiştiremiyorsanız beyniniz otomatik olarak bunu bir sebebe bağlayacaktır. Kendinizi haklı göstermek adına bilinçsiz bir şekilde bahane üretmeye başlamanız, savunma mekanizmanızdan kaynaklanır.

Yüceltme (Sublimation) savunma mekanizması, herkes tarafından olumsuz olarak karşılanan bir durumu, düşünceyi ya da duyguyu pozitif olarak aktarmanızdır. Bu durum iş hayatında dürüst davranmanıza engel olan sebeplerden ortaya çıkar. Eğer iş vereninize ya da takım arkadaşlarınıza dürüst olamıyor, kendinizi başka biri gibi izah ediyor ve güçlü yönlerinizi göstermek adına zayıf yönlerinizin üstünü örtüyorsanız, kendinizi yücelttiğiniz anlamına gelir.

Telafi (Compensation) ise sürekli olarak kariyerinize odaklanmak isterken kendinizde bu odak noktasını bulamamanız ya da seçtiğiniz odak noktasının yanlış olduğunu düşünmenizden kaynaklı çıkan bir savunma mekanizmasıdır. Kendinizi kariyeriniz yerine başka noktalara odaklamaya çalışıyorsanız, içinizde bir şeyleri telafi etmeye çalışıyorsunuz demektir. Kendinizi herhangi bir alanda eksik bulduğunuz zaman, bu eksikliği göstermemek ya da sizi etkilemesine izin vermemek için başka alanlardaki başarınızla ön plana çıkmanız anlamına da gelmektedir.