İşletme Hesabı Nedir?

Kişiler ve kurumlar, finansal araçları kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştirmektedirler. Söz konusu işlemler ödeme yapma, para transferi gerçekleştirme, fatura yatırma, borç alma gibi oldukça çeşitlidir. Bu finansal işlemler para, çek, senet, banka kredisi, kredi kartı gibi finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Her bir finansal aracın kendine özgü maddi bir değeri bulunmaktadır. Bu maddi değer sayesinde finansal araçlar kullanılarak bir şeyler satın alınabilmektedir. Bu nedenle finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirilen finansal işlemlerin maddi boyutta önemi yüksektir. Maddi kayıplar vermemek adına finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi için çeşitli yasal güvencelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu güvenceyi sağlayan büyük kurumlar ise bankalardır.

Bankalar, bir öğrenciden uluslararası ticari faaliyette bulunan büyük kurumlara kadar çok sayıda kişi ve kuruluşa hizmet sunmaktadırlar. Bu durum bankaların müşteri profillerini genişletmektedir. Ticari faaliyette bulunan büyük, küçük ve orta ölçekli bütün işletmeler pek çok finansal işlem için bankalara başvurmaktadırlar. Söz konusu işletmelerin kira, fatura, maaş ödeme, kredi kullandırma gibi çok sayıda ihtiyacına yönelik bankalar ticari ve kurumsal hizmetler sunmaktadırlar. Bu hizmetlerden biri de işletme hesabıdır. İşletme hesabı, işletmenin tüzel kişiliğine ait bir banka hesabıdır. Bu hesap üzerinden işletme adına bütün bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Yasal olarak ticari faaliyet gösteren çok sayıda işletmenin bankalarda işletme hesapları bulunmaktadır. Ticari faaliyetler sonucunda doğan finansal etkileşimin yasal güvence altında gerçekleştirilmesi adına işletme hesabı açmak zorunlu bir eylemdir.

İşletme Sahipliği ve Bankacılık

Bankaların bireysel, kobi, ticari ve kurumsal müşterileri bulunmaktadır. Söz konusu müşteri profillemesinde bireysel müşteriler haricinde bulunan işletmelerin yıllık ciroları baz alınmakta ve buna göre bir gruplandırma yapılmaktadır. Bankacılık ürün ve hizmetlerinden maksimum seviyede verim alınabilmesi için, standart olarak belirlenen bankacılık faaliyetleri müşteri profilinde özelleştirilmektedir. Bu bankacılık faaliyetlerinden en sık talep göreni ise banka hesabıdır. Her müşteri grubu için ayrı türde banka hesabı hizmeti bulunmaktadır. Ticari faaliyette bulunan ve ödeme alan her bir işletme, ticari banka hesabı açmak zorundadır.

İşletme sahiplerinin kendi adlarına açtıkları banka hesapları, işletmenin banka hesabı olarak değerlendirilememektedir. Neticede işletme sahibi bir bireydir ve bireysel müşteriler için sunulan bireysel banka hesabı hizmetinden faydalanmaktadır. Bu noktada işletme sahibinin kendi adına açacağı hesap yalnızca kişisel amaçlarla kullanacağı bir banka hesabı olacaktır. Oysa işletme adına gerçekleştirilecek finansal işlemler işletme sahibinden bağımsız olarak yürütülmektedir. Bu nedenle işletmenin tüzel bir kişiliği vardır ve işletme adına ayrı hesap açılması gerekmektedir. İşletme sahibinin kimliği, ticaret sicil gazetesi kaydı, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri gibi gerekli evraklarla müşteri temsilcisine yapılacak başvuru sonucunda işletme hesabı açılmaktadır. Bu durumda bizzat işletme sahibinin başvuruyu yapması faydalı olacaktır. Hesap açıldıktan sonra ise işletmenin finansal faaliyetleri bizzat işletme sahibi veya muhasebe departmanı tarafından yürütülmelidir.

İşletme İmajı ve Bankacılık

İşletmeler, ürettikleri mal ve hizmetleri sundukları belirli bir müşteri kitlesine sahiptirler. Tüketicilerin oluşturduğu bu kitlenin talep ve şikayetleri, işletmenin hizmetlerine yönelimi işletmenin imajını belirlemektedir. İşletmenin marka imajı oldukça önemli bir konudur çünkü işletme imajı tüketicilerin işletmeyi nasıl algıladıklarını göstermektedir. Söz konusu imaj, bankacılık nezdinde kurumsal imaj olarak nitelendirilmektedir.

Bankalar da teknik olarak birer işletmedir. Üretilen ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulmasıyla bankaların bir tüketici kitlesi oluşmaktadır. Bu noktada bankanın hitap ettiği kitlenin talepleri ve şikayetleri bankanın kurumsal imajını belirlemektedir. İşletme imajı banka için oldukça önemlidir. Bankanın işletme imajının yönetimi banka yöneticilerinin kontrolünde insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarının faaliyetleriyle sağlanmaktadır. İşletme imajının analizi ve iyileştirilmesi için müşterilerin algılarını iyi anlamak gerekmektedir. Müşteri nelerden memnun, nelerden şikâyetçi? En çok talep hangi hizmete yönelik? Bunun gibi sorularla bankacılık ürün ve hizmetlerinin işlevselliği ölçülüp sunulan bu hizmetlerin eksik noktaları giderilerek iyileştirilmesi banka için oldukça önemli bir konudur. Müşterinin gözünde bankanın ifade ettiği değer, bankanın işletme imajını belirlemektedir.

İşletme imajı sağlam olan işletmeler, bankaların sahip olmak istediği müşteri profilidir. Özellikle büyük kurumsal müşteriler bankanın işletme imajını da doğrudan etkilediği için bankaların hedefi haline gelmektedir. Söz konusu ticari ve kurumsal müşterilerin işletme imajları, sundukları hizmetlerle ve müşterilerin sağladığı feedbacklerle doğrudan alakalıdır. Bir banka için müşterinin sahip olduğu işletme imajı, bankanın da imajını direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle müşteri memnuniyetini sağlayan, kaliteli hizmet sunan ve yıllık cirosu yüksek işletmeler bankalar için önemli müşteri profili arasında yer almaktadır. Bankacılıkta işletme imajı gerek müşteri profiline sunulan hizmetlerin kalitesinde gerekse bankanın sahip olduğu imajın şekillenmesinde oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kişisel Veriler ve Vergi Kolaylığı

Bankalar, müşterilerinin talepleri doğrultusunda finansal işlemler gerçekleştirirken müşterilerin kişisel verilerine erişmektedirler. Telefon numarası, mail adresi, kimlik numarası, vergi levhası, açık adres gibi pek çok veriye erişimi olan bankaların söz konusu kişisel verileri korumaları yasalarla güvence altına alınmaktadır. Bütün bankaların uyguladığı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında söz konusu yasal güvence uygulanmaktadır. Buna göre bankalar, müşterilerine verimli bir hizmet sunabilmek için söz konusu kişisel verilerden faydalanmaktadırlar. Bu veriler, müşteri profili oluşturma ve sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesi noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira bankacılık hizmetleri temel olarak belirli bir standartta üretilmekte ve müşterinin taleplerine göre özelleştirilmektedir. Bankalar, kişisel verilere erişim sağladıkları takdirde daha sağlıklı bir hizmet sunabilmektedirler. Kişisel veriler ayrıca banka nezdinde gerçekleştirilen finansal işlemlerin müşteriye özel olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bunun için bir bankanın müşterisi olmak adına en çok talep gören işlemlerden biri olan hesap açma işlemi başta olmak üzere, pek çok bankacılık hizmetinin sunulmasında kişisel veriler banka tarafından talep edilmektedir. Eksik veya yanlış beyan edilen veriler ise işleme alınmamakta ve başvurular direkt olarak reddedilmektedir. Eğer bankanın müşterisi olmaktan çıkarsanız yani verilerinizin işlenmesini gerektiren temel sebep ortadan kalkarsa kişisel verileriniz de banka tarafından silinmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imha edilmesi oldukça pratik bir hal almaktadır.

Teknolojinin bankacılığa etkileri yalnızca kişisel veriler noktasında değil pek çok farklı alanda kendini hissettirmektedir. Günümüzde çoğu bankacılık işlemi artık internet üzerinden veya telefon vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Ödeme ve para transferi gibi finansal işlemlerin internet üzerinden yapılması bankaların aktivite hızını da arttırmaktadır. Bu noktada özellikle bazı bankacılık faaliyetleri işletmelere kolaylık sağlamaktadır. Bu faaliyetlerden biri de online olarak vergilerin ödenebilmesidir. Vergi, işletmelerin elde ettiği kazancın belirli oranlarda devlete ödenmesidir. Vergi kamusal bir gelirdir bu nedenle kamu hizmetlerinden faydalanmak adına üretim sürecinde yer alan herkes vergi ödemektedir. Yılın belirli dönemlerinde ödenen vergiler için vergi dairelerinde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu sistemsel sıkıntıyı gidermek adına bankalar, müşteri portföyünde yer alan işletmeler için vergi kolaylığı sağlamaktadır. Buna göre kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vasıtasıyla veya bütün bankaların kredi kartlarını kullanarak işletmeler online olarak vergilerini pratik ve hızlı bir şekilde ödeyebilmektedirler.