Nakdi Krediler 5,8 Trilyon TL’ye Ulaştı!

Nakdi Krediler 5,8 Trilyon TL'ye Ulaştı!

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kredilerin Mart 2022 ay sonu itibari ile bir önceki yıla olan oranları açıklandı. Açıklanan verilere göre nakdi krediler 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 46 arttı ve 5.774 milyar TL’ye ulaştı.

5.591 Milyar TL’si Bankalar Tarafından Kullandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Nakdi kredilerin 5.591 milyar TL’si bankalar, 91 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 46 milyar TL’si finansman şirketleri ve 45 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Mart ayı itibarıyla 200 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 190 milyar TL’si bankalara; 7,3 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Mart 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,4 oldu.”

Ticari Krediler Yüzde 53 Arttı

“Ticari krediler 4,7 trilyon TL oldu Ticari krediler yüzde 53 artarak 4,672 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 29 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Mart 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 6,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,2 ile enerji sektörü ve yüzde 5,1 ile turizm sektörü takip etti.”

“Bireysel krediler 1,1 trilyon TL’ye ulaştı”

“Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 23 artarak 1.101 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 21’ini kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,4 milyon kişi artarak 35,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 30,7 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Mart ayında 181 bin kişi ilk defa kredi kartı, 116 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 23 bin oldu. 131 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.”

En Yüksek Bireysel Kredi İstanbul’da

“Mart 2022 ayı itibarıyla İstanbul’da 362 milyar TL, Ankara’da 104 milyar TL ve İzmir’de 72 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 29 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.”