QNB Finansbank e-Dönüşüm Paketi Nedir? Hangi Avantajları Sağlıyor?

QNB Finansbank e-Dönüşüm Paketi Nedir? Hangi Avantajları Sağlıyor?

Dijital bankacılık sektöründe daima bir adım önde olmayı hedefleyen QNB Finansbank, 2013 yılından bu yana iştiraki olan QNB eFinans aracılığı ile müşterilerine dijital kanallar aracılığıyla hizmet vermektedir. Hedefi daima yenilikçilik, yaratıcılık ve yüksek güvenlik olan banka, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni bir uygulamaya geçiyor! QNB Finansbank e-Dönüşüm Paketi olarak adlandırılan bu uygulama ile e-arşiv ve e-fatura uygulamalarında daha hızlı, daha pratik bir alana geçiş yapılıyor.

Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi Nedir?

“KOBİ’leri Geleceğe Taşıyoruz” sloganı ile her geçen gün bankacılık alanında yenilikler sunan QNB Finansbank, müşterisi olan birçok KOBİ için yeni bir uygulamayı hizmete sunmaya hazırlanır. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kullanıma açılacak olan bu paket, KOBİ’ler için avantaj da sağlıyor.

QNB Finansbank, yeni kurulan ya da hali hazırda bulunan pek çok KOBİ’ye hizmet olarak müşavirlik ve vergi danışmanlığı sağlamaktadır. Bu hizmeti dijital dünyaya taşımayı hedefleyen banka, “e-Defter, e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-MM” uygulamalarını bu paket dahilinde sunuyor. 2020 yılında başlayacak olan bu uygulama 2022 yılına kadar da ücretsiz bir şekilde hizmete sunulmasını hedefliyor.

KOBİ’lere yönelik hizmet veren firmaların bu hizmetleri belirli bir ücret karşılığında verilmesi ve QNB Finansbank’ın tamamen ücretsiz bir şekilde bu desteği ve hizmeti sunması da bankayı bir adım ön plana taşıyor. Entegrasyon ve diğer dijital kanal ücretlerinden KOBİ’leri kurtaran banka, bir portal aracılığı ile tüm bu hizmetlerin internet olan her yerden ulaşılmasını ve bu alandaki faaliyetlerin daha pratik bir hale gelmesini sağlıyor.

Paket içerisinde yer alan e-uygulamaların sunduğu kolaylıklar ise aşağıdaki gibi yer alıyor:

  • e-Fatura: İşletmeye ait tüm faturalarınızı takip etmek, fatura göndermek, almak, saklamak ve sistem içerisinde kayıtlı olan tüm kullanıcılara bu bilgileri aktarmak.
  • e-Defter: Gelir İdaresi Başkanlığına, işletmeye dair tüm muhasebe kayıtlarının tek bir platform altında toplanarak gönderilmesini sağlamak.
  • e-Arşiv: Elektronik ortamlarda oluşturulan tüm faturaların ve kayıtların, kullanıcılara SMS ya da e-posta yolu ile gönderilmesini sağlayan belgelerin oluşturulduğu uygulama.
  • e-İrsaliye: irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin dijital kanal aracılığı ile yapılmasını sağlayan uygulama.
  • e-SMM: Serbest Meslek Makbuzu olarak bilinen (hukuk, muhasebe, tıp, mühendislik vb.) ve bu mesleğe sahip olan kişilere ait mesleki faaliyetlerin dijital ortam içerisinde düzenlenen makbuzlarıdır.
  • e-MM: Müstahsil Makbuzu, defter kaydı tutan çiftçi ve toptancıların, tutmayan çiftçi ya da toptancılardan satın aldıkları ürünleri gösteren evrak anlamına gelmektedir. QNB Finansbank artık bu makbuzların da Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile hazırlanmasını, saklanmasını, düzenlenmesini ve iletilmesini sağlayan bir elektronik sisteme sahip.

e-Dönüşüm Paketinin Avantajları

e-Dönüşüm paketi içerisindeki en büyük avantaj, “Bulut” sisteminin yer almasıdır. İşletmelerin genel olarak en büyük problemi, gerekli ve önemli evrakların saklanmasıdır. Bu evrakların işletme içerisinde yer tutması, saklanması, düzenlenmesi ve iletilmesi zordur. Dolayısı ile bu evrakların kaybolması ya da gerekli yere ulaştırılamaması gibi günlük çalışma hayatı içerisinde pek çok problemle karşılaşılmaktadır. QNB Finansbank e-Dönüşüm Paketi bu engeli ve riskleri ortadan kaldırarak, Bulut sistemi aracılığıyla tüm belgelerin, faturaların ve makbuzların sahip olunan platformda, yüksek güvenlik ile saklanmasını sağlamaktadır. Sistemdeki bir diğer avantaj tüm bu belge ve evrakların 10 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde saklanmasına olanak tanımasıdır.

Tüm belge ve makbuzların çeşitli formatlar dahilinde gönderilmesi, görüntülenmesi ve hazırlanabilmesi de bir diğer avantajdır. PDF, HTML, UBL formatlarında hazırlanabilen makbuzlar, tüm kullanıcılar ve diğer kişiler tarafından görüntülenebilmektedir. Faturaların, belgelerin ya da makbuzların ulaştırılmasını ve ulaştırılmadığında bilgilendirilmesini sağlayan e-Arşiv uygulaması da tüm belgelerin ve evrakların kontrollerinin tek bir uygulama üzerinden takip edilmesine olanak tanımaktadır.