TCMB Ticari Müşterilerden Alınacak Ücretlerde Değişiklik Yaptı!

TCMB Ticari Müşterilerden Alınacak Ücretlerde Değişiklik Yaptı!
TCMB Ticari Müşterilerden Alınacak Ücretlerde Değişiklik Yaptı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal tüketiciler ile ticari müşterilerden alınacak ücret tebliğlerinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler ile birlikte, her iki tebliğe de FAST işlemlerinde alınacak ücretleri azami sınırlara tabi tuttu. Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’deki değişiklikler kapsamında, tanımlar bölümüne “Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinin karşılıkları eklendi. Para ve kıymetli maden transfer işlemleri bölümünde yer alan bir maddede de düzenlemeye gidildi. Bu madde içerisindeki “Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin” ibaresi “EFT sisteminin” olarak değiştirildi.

TCMB Yeni Tebliği Resmi Gazete’de Yayımladı

TCMB tarafından yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmış hali şu şekilde yer aldı:

“EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir.”