Türkiye Finans Katılım Bankası Davasında Yeni Gelişme!

Bomonti Elektrik bir süre önce Türkiye Finans Katılım Bankası’na dava açtı. Ancak son dönemlerde dava hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, banka hesabındaki paranın, hesap kat edilmeden muaccel olmayan borca karşılık el konulması nedeniyle meydana gelen zararın tazmin edilmesini istediği belirlendi.

Bomonti elektrik bu konuda Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda ‘Türkiye Finans Katılım Bankası’na bu süreç içerisinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde şirketimiz tarafından bir dava açılmıştır. Davalı bankada bulunan, şirketimize ait olan banka hesabında bulunan paranın, hesap kat edilmeden ve muaccel olmayan borca karşılık el konulması sebebiyle uğranılan zararın tazmin edilmesini istiyoruz. Bu noktada dava süreci devam etmektedir.’ dedi.

Davalı bankanın açıklanan işleminin şirketin nakit akışını bozduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine çok sayıda işin ve işlemin sekteye uğradığı dile getirildi. Davalı olan bankanın haksız şekilde gerçekleştirdiği tahsilat işleminin ve mevduat ilişkisine aykırı olarak davranmasından dolayı meydana gelen zararların önüne geçilmesi adına muaccel olmayan paranın iade edilmesi için bu konuda bir ihtarname çekilmişti.

Yeni dönemde bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Ancak şirket tarafından raporda mahkeme tarafından incelenmesi istenen hususların incelenmediği düşünüldüğü için rapora itiraz edildiği belirtildi. Dava süreci hala devam ederken yakın zamanda davanın sonuçlanması bekleniyor.