Vakıf Katılım 3,3 Milyar TL İhraç Rakamına Ulaştı

Vakıf Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre banka, 2020 yılı başından 3 Nisan 2020 tarihine kadar olan süreçte 13 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 3,3 milyar TL’ye yakın ihraç rakamına ulaştı.

Bankanın iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 1 Nisan 2020 tarihinde toplamda 672 milyon TL tutarında, 92 günlük vade süresi ile tahsisli bir şekilde, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi kullanılarak iki adet kira sertifikası ihracı gerçekleşti.

3 Nisan 2020 tarihinde de 285 milyon TL tutarında, 90 gün vade süresi ile tahsisli bir şekilde kira sertifikası ihracı yapıldı. Banka bu sayede Nisan ayının ilk haftasında 957 milyon TL’lik ihraç işlemi gerçekleştirmiş oldu. 2019 yılında katılım finans kurumları arasında en fazla kira sertifikası ihracı yapan banka Vakıf Katılım oldu.

Fonlama Kaynaklarını Çeşitlendirmeye Çalışıyoruz

Vakıf Katılım Bankası tarafından ulaşılan ihraç rakamı ile ilgili olarak bankanın Genel Müdürü İkram Göktaş şu açıklamayı yaptı:

“Vakıf Katılım olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla 2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızı her geçen yıl artırmayı başardık.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre; katılım finans kurumları arasında 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım finans kurumu olduk. Bu başarımız 2020 yılı için SPK’dan 12 milyar TL’lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı almamızı sağladı. 3 Nisan 2020 itibarıyla tedavülde/yaşayan dokuz adet toplamda yaklaşık 2.2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.

2017 Haziran ayında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızla Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 80 ihraç gerçekleştirerek yaklaşık 18,3 milyar TL’lik bir rakama ulaştık. Diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlanan yaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile özel sektör şirketlerinin katılım finans sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.

Gelecek dönemde belli başlı pek çok sektörde planlamakta olduğumuz yeni kira sertifikası ihraçlarımız ile yolumuza devam ederek katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası ürünleri vasıtasıyla nitelikli firmalarımızın fonlama kaynaklarını zenginleştirmeyi ve tüm gücümüzle ülkemizin ekonomisine destek olmayı sürdüreceğiz. Bu amaç doğrultusunda devletimizin önemsediği enerji, savunma ve sağlık gibi sektörlerdeki dışa bağımlılığı en aza indirecek stratejik projeleri finanse etmeye devam edeceğiz.”