Yatırım Bankacılığı 2026’da Yeni Bir Büyüme Eşiğine Ulaşacak

Yatırım Bankacılığı 2026’da Yeni Bir Büyüme Eşiğine Ulaşacak
Yatırım Bankacılığı 2026’da Yeni Bir Büyüme Eşiğine Ulaşacak

Küresel yatırım bankacılığına yönelik hazırlanan rapora göre, 2020 ile 2026 yılları arasındaki süreç tahminleri paylaşıldı. Raporda, pazarın derin yapısına dair analizler yer aldı. Küresel yatırım bankacılığı sektörünün 2026 yılında yeni bir büyüme eşiğine ulaşacağına değinildi. Rapor içerisinde öne çıkan isimler arasında JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, RBC Capital Markets ve Bank of America yer aldı. Bu isimlerin Pazar paylarında yükseliş olacağına ve pazarı büyütmesinde aktif rol üstleneceğine dikkat çekildi.

Yatırım bankacılığının son yıllarda hızlı bir gelişim göstermesi ve genişlemesi, yüksek özsermayeli kişi sayısındaki artışa da neden oluyor. Ek olarak büyük ölçekli ve küçük ölçekli kurumlarda da aynı oranda artış yaşanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankacılık kurumları sayısındaki artış ve ticarette yaşanan yükseliş de yatırım bankacılığının üzerinde etkili oluyor.

Yatırım Bankacılığının İki Fonksiyonu Bulunuyor

Yatırım bankacılığı, menkul kıymetlerinin para karşılığında alımını ya da kişiler ve kurumlar tarafından menkul kıymetlerin tanıtılmasını içeriyor. Yatırım bankaları; ortak fonlar, emeklilik fonları, serbest fonlarla da ilgilenebiliyor.

Bu bankacılık türünün iki farklı fonksiyonu bulunuyor. Birincisi, kamuyla paylaşılmayan bilgilerle olan ilişkileri olarak yer alıyor. İkinci fonksiyon ise, küresel senaryoyla ilgili kurumsal bilgileri içeriyor. Sektör içerisinde birleşme ve satın alımlar danışmanlığı, sermaye piyasaları aracılığı da bulunuyor. Hazırlanan rapora göre, birleşme ve satın alımlar kategorisi, gelecekte yatırım bankacılığının öne çıkaran alanlardan biri olarak yer alıyor ve bu kategorinin hızlı bir şekilde büyüme kat edeceği ifade ediliyor.

Yatırım Bankacılığı Pandemiden Etkilendi

Hazırlanan rapora göre yatırım bankacılığı birimi, pandemi döneminde evden çalışma uygulamaları nedeniyle fazlasıyla etkilendi. Bu etki ile birlikte yapısal, kurumsal ve pazar zorlukları baş gösterdi. Bu birime ait müşterilerin iş kesintileri de ekonomik koşulların etkilenmesine neden oldu. Kurumsal müşteriler de önemli etkide gelir ve harcama zorlukları ile karşılaştı. Kurumsal müşteriler sermaye harcamalarını azaltma yöntemine gitti ve kredilere başvurdu. Varlık fiyatlarında düşüş ve satışlarda yaşanan artış, kurumsal bankaların yatırım birimlerine etki etti.

Finansal Zorluklar Arttı

Artan sermaye gereksinimleri ile birlikte iş dünyasındaki finansal zorluklar da arttı. Dolayısıyla kurumsal şirketlerin danışmanlığa olan ihtiyacı da artmış oldu. Hükümetler tarafından yapılan düzenlemeler ve veri güvenliği, siber saldırılarda artış yaşanmasına sebebiyet verdi. Tüm bunların yatırım bankacılığının büyümesi karşısında tehdit unsuru oluşturduğuna değinildi.