Ziraat Bankası Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

Ülkemizde gerek kamu (devlet) gerek özel olmak üzere faaliyet halinde bulunan pek çok banka bulunmaktadır. Bankalar ilerleme ve genişleme politikaları gereğince, belirli dönemlerde yeni şubelerini açmakta ve dolayısıyla bu şubelerde istihdam etmek üzere personele ihtiyaç duymaktadır.

Belirli dönemler içerisinde deneyimli ya da deneyimsiz olarak personel alımı yapan bankalardan biri de Ziraat Bankası’dır. Türkiye’nin en eski ve ilk devlet bankası olan Ziraat Bankası’nın tarihi, 1863 yılına dayanmaktadır. Küçük bir kasabada kurulan banka, günümüzün en eski ve en büyük bankası haline gelmiştir. Osmanlı Devleti zamanında kurulması ve o dönemden bu yana çeşitli alanlarda bankacılık ürün ve hizmetlerini tanıtması, pazarlaması ve bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmesi sebebiyle bu bankaya “güvenilir memleket bankası” da denmektedir.

İmkanları, kariyer olanakları, çalışma şartları ve koşulları bakımından üst düzey bir kalitede yer alan Ziraat Bankası, her bankacının ya da bankacılık sektöründe yer almak isteyen adayın hayalidir. Ziraat Bankası sınavları hazırlığı yapan ve mülakatlarına katılacak olan adayları zorlu bir süreç de beklemektedir. Peki bu bankada çalışmak isteyen adaylar nasıl bir hazırlık yapmalıdır?

Ziraat Bankası Sınavına Hazırlık

Ziraat Bankası sınavına hazırlık yapacak olan adayların öncelikle bankanın alım yapmayı planlamış olduğu iş pozisyonları hakkında araştırma yapması gerekir. İş pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumluluklar anlaşılmalı ve mesleğin birey ile uyumlu olup olmadığı tespit edilmektedir.

Bankacılık mesleği beraberinde pek çok sorumluluk getiren ve çeşitli kişisel özelliklere, becerilere, yeteneklere ve yetkinliklere sahip olunmasını bekleyen bir meslektir. Dolayısıyla adaylar banka sınavları hazırlığını yapmadan önce neden bankacılık mesleğini tercih ettiğini, bu alandaki kariyer hedeflerini ve sektörde hangi pozisyonda yer almak istediğini belirlemelidir.

Aday, belirlediği iş pozisyonunun ardından banka tarafından pozisyona dair iş ilanı duyurusu yapılmasını beklemelidir. Bu bekleme sürecinde de mutlaka banka sınavlarına hazırlık çalışmaları başlamalıdır. Genel olarak Ziraat Bankası alacağı iş başvurularından yaklaşık olarak 45 ile 60 gün öncesinde iş ilanı duyurusunu yayımlamaktadır. Bir banka sınavına katılacak olan aday açısından 45 ya da 60 günlük hazırlanma süreci yeterli değildir. Yeni mezunsanız, direkt olarak çalışmalara başlamalısınız. Banka sınavına hazırlık süreciniz en az 6 aylık bir dönemi kapsamalıdır. Aksi takdirde istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından yapılan sınavlar genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, alan bilgisi, birebir mülakatlar, grup mülakatları olmak üzere çeşitli bir şekilde yer alabilmektedir. Yazılı sınav aşamasından başarılı bir şekilde ayrılan adaylar, ikinci aşama olan bireysel ya da grup mülakatlarına katılmaya hak kazanacaktır. Bir adayın yazılı sınavdan başarılı olabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. Sınavda yer alan Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sorularına verilecek yanıtlar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Adayın her bölümden aldığı sınav notu toplanmaktadır ve sonuçta en az 60 puan alan adaylar sınavdan başarılı olmuş sayılmaktadır.

Bu sınavdan başarılı olabilmek adına adayların bol bol soru çözmesi gerekir. Banka sınavlarına yönelik çözümlü sorular içeren, konu anlatımları bulunan kitaplar tercih edilmeli ve her gün mutlaka konu tekrarı yapılarak soru çözümü gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası sınavlarında adaya en çok puan getiren sınav bölümleri Alan Bilgisi ve Mantık sorularıdır. Bu bölümde yer alan konulara ağırlık vermek, sınav puanınızın da yükselmesini sağlayacaktır.

Ziraat Bankası Sınavları Nasıl Yapılır?

Ziraat bankası sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki gruba ayrılır. Yazılı sınav içerisinde başvuru yapılan pozisyona bağlı olarak bir yazılı sınava tabi tutulursunuz. Her bankanın kendine özgü bir sınav sistemi vardır. Bu nedenle Ziraat Bankası’nın sınavları ve mülakatları da kendine özgü bir şekilde ve süreçte gerçekleşmektedir.

Gişe memuru, operasyon birimi ve benzeri pozisyonlar için genel yetenek sınavı ve birebir gerçekleşecek olan mülakatlar yapılmaktadır. İç Kontrolörlük, Management Trainee, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılığı, Uzman ya da Uzman Yardımcılığı gibi bir üst derece pozisyonlar için banka GK-GY ve ALAN sınavı uygulamaktadır. “ALAN” sınavı olarak belirtilen yazılı sınavda adaylara finans, iktisat, bankacılık ve para politikası gibi mezun oldukları bölümü de kapsayan spesifik konulara ilişkin zorlayıcı ve matematik üzerine işlem gerektiren sorular sorulmaktadır.

Ziraat Bankası sınav konuları ve dağılımı ise genel olarak şu şekilde yer almaktadır:

 • Alan bilgisine ait 40 soru
 • Genel Yetenek testi 30 soru
 • Genel Kültür testi 30 soru

Toplamda 100 sorudan oluşan sınavlarda adaylara 120 ile 150 dakika arasında değişen bir zaman süresi verilmektedir. Soru dağılımı başvuru yapılan pozisyona göre değişkenlik göstermektedir. Yukarıda yer alan soru dağılımı gişe memurluğu, operasyon birimi, müşteri temsilcisi, servis yetkilisi vb. pozisyonlar için geçerlidir.

Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen sınavlardaki örnek bir konu dağılımı ise şu şekilde yer almaktadır:

 • İktisat
 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Para Banka Kredi
 • Maliye Politikası
 • Hukuk
 • Genel Hukuk
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar hukuku
 • İcra İflas hukuku
 • Kıymetli Evrak
 • Muhasebe
 • Genel Muhasebe
 • Türkçe: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Anlatım Bozukluğu, Sözel Mantık
 • Matematik: Sayısal Mantık ağırlıklı, KPSS Matematik konuları
 • Tarih: İnkılap Tarihi
 • Vatandaşlık: Yasama, Yürütme, Yargı, Temel Hak ve Hürriyetler
 • Coğrafya: Ekonomik Coğrafya, Bölgeler Coğrafyası

Sınava Girerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ziraat Bankası personel alım sınavı hazırlığı yapan ve bu sınavlara girecek olan adaylar, sınava başvuru yaparken ve hazırlanırken bazı hususlara dikkat etmelidir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecek, sınavları geçersiz sayılacak ve bankacılık kariyerleri daha başlamadan bitecektir. Bunun nedeni, bir banka tarafından reddedilen adaya yönelik diğer bankaların da olumlu bakmamasıdır.

Genel olarak sınav başvuruları bankanın internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır. Başvuru süreçleri hakkında da buradan bilgilendirme yapılmaktadır. Adaylar başvuru sürecine birebir bir şekilde uyum sağlamalıdır. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav başvurusu yaparken dikkat etmesi gerekenler:

 • Başvurular internet üzerinden alınıyorsa bankanın şubesine giderek başvuru yapılmamalıdır. Buradan yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, kendilerinden talep edilen başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru formu içerisinde yer alan bilgileri eksik dolduran, hatalı veya yanlış bilgi veren adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir.
 • Başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş olan vesikalık bir fotoğrafınızın eklenmesi istenmektedir. Başvurularına fotoğraf eklemeyen adayların da başvuruları direkt olarak reddedilmektedir.
 • Adaya ait iletişim bilgileri doğru olmalıdır. İK yetkilisi iletişim kurmak üzere adaya ulaşmak istediğinde mutlaka ulaşabilmelidir. Aksi takdirde başvuru reddedilir.
 • Adayın sınav başvurusu yaparken özgeçmiş belgesini de göndermesi istenmektedir. Etkili ve dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlanmalı, özgeçmişe ön yazı ve kariyer hedefleri yazısı eklenmelidir. CV içerisindeki bilgiler tam olmalı ve eksik ya da yanlış bilgi içermemelidir.
 • Başvuru formuna fotoğraf eklemiş olmanız, CV içerisine eklemeyeceğiniz anlamına gelmez. Hem özgeçmiş belgenizde hem de başvuru formunuzda fotoğrafınız bulunmalıdır.
 • Form ve CV okunaklı bir yazı ile doldurulmalıdır. Adaylardan istenen yazı fontu ve stili genel olarak başvurularda belirtilmektedir. Okunmayan, özensiz bir şekilde hazırlanan CV’ler de reddedilmektedir.
 • Aday başvurusunu posta ya da e-mail yolu belirtilmişse bu adreslerden iletmelidir. Kuruma posta yollanmamalı ya da başvuru telefon aracılığıyla yapılmamalıdır.