Adaylara Sorulan 3 Temel Mülakat Sorusu!

Adaylara sorulan 3 temel mülakat sorusu vardır. Bu sorular iş başvurusu yapan kişilerin ön değerlendirmeden geçmesi için sorulmakta ve adayın profili belirlemektedir.

Her soru kendi içerisinde belli bir ölçüte sahiptir. Yapılan iş görüşmesinin başarılı geçmesi için adaylar tarafından, sorulan mülakat sorularına cevap verilmesi gerekir.

Cevap verilirken dikkatli olunmalıdır. Mülakat öncesinde mutlaka bu sorular üzerine düşünülmeli, alternatif cevaplar üretilmeli, laf kalabalığından uzak, net cümleler seçilmelidir.

Genel olarak sorulan 3 temel mülakat sorusundan ilki “Bu işi yapabilecek misiniz?” ya da “Bu işi yapabileceğinize inanıyor musunuz?” şeklindedir.

Diğer soru, “Şirketimizin çalışma sistemine uyum sağlayabilir misiniz?” ya da “Çalışma ortamımızın size uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklinde sorulmaktadır.

Ve son temel mülakat sorusu da “Bu sektörde yer almaktan memnun musunuz?” ya da “Bu pozisyonda çalışmayı seviyor musunuz?” şeklinde sorulan mülakat sorusudur.

İlk mülakat sorusu adayların güçlü yönlerini tespit etmek amacıyla sorulmaktadır. Bu yönlere dair edinilen bilgiler dahilinde adayın iş pozisyonuyla uyumlu olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Aynı zamanda adayların kişisel özellikleri içerisinde liderlik vasfını taşıyıp taşımadığını anlamak amacıyla da sorulabilmektedir.

Çalışma ortamıyla ilgili sorulan ikinci ve üçüncü temel mülakat sorusu da adayın bu iş hakkında ne kadar hevesli olduğunu tespit etmek amacıyla sorulmaktadır.

Şirketler açısından yüksek verimlilik sağlayacak adayların iş pozisyonuna yerleştirilmesi çok önemlidir. Bu nedenle şirkete katkı sağlayacak ve fark yaratacak elemanların iş başvurusunu kabul etmek isterler.

Kapalı