Banka Bölge Müdürlüğü Departmanları ve Görevleri

Bankacılık sisteminin temelleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Yıllar boyunca ticari ve finansal etkileşimin artmasıyla bankacılık sistemi de eş zamanlı olarak gelişmiştir. Bankaların mevcut yapısı bu nedenle kısa bir sürede belirlenmemiş, yıllarca değişerek ve gelişerek elde edilmiştir. Günümüzde her bankanın bir genel müdürlüğü, bölge müdürlükleri ve şubeleri bulunmaktadır.

Genel müdürlükte ve banka şubelerinde olduğu gibi bölge müdürlüklerinde de çeşitli departmanlar yer almaktadır. Söz konusu departmanların her birinin farklı işlevi vardır. Genel müdürlük bankanın hayat bulması için gerekli faaliyetleri yürütürken şubeler bankacılık hizmetlerini sunmakla görevlidir. Bu iki yapılanmanın arasında yer alan bölge müdürlükleri hem şubelerde sunulan bankacılık hizmetlerini vermekte hem de şubelerin koordine olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bölge müdürlüğü departmanları banka yapılanmasında önemli bir yere sahiptir.

Banka Bölge Müdürlüğü Birimleri

Bankaların kurulduğu, yönetildiği ve denetlendiği genel müdürlük banka yapılanmasının kalbi olarak düşünülmektedir. Müşteriye direkt olarak bankacılık hizmetlerinin sunulduğu şubelerin sayısı oldukça fazladır ve büyüyen bankaların şube sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum şubelerin koordinasyonunu zorlaştırmaktadır. İşte bu noktada banka organizasyonunda sıkıntıların yaşanmaması adına bölge müdürlükleri kurulmuştur. Bölge müdürlükleri banka şubeleri ile genel müdürlük arasında bir nevi köprü görevindedir. Bu görevin yanı sıra bölge müdürlüklerinde pek çok bankacılık hizmeti sunulmaktadır. Banka şubelerinde kurumsal, ticari, kobi ve bireysel bankacılık hizmetleri sunulurken bölge müdürlükleri ağırlıklı olarak factoring, leasing, emeklilik, sigorta, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi hizmetler sunmaktadırlar. Bölge müdürlüklerinin sundukları bu bankacılık hizmetlerinin bazıları şubelerde de verilmektedir ancak bölge müdürlükleri şubelere kıyasla daha büyüktür bu nedenle şubelerdeki yoğunluğa kıyasla bölge müdürlükleri daha rahattır.

Banka Bölge Müdürlüklerinde Kimler Çalışabilir?

Bölge müdürlüklerinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış kişiler çalışmaktadır. İktisat, ekonomi, maliye, istatistik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık gibi pek çok bölümün mezunu banka bölge müdürlüklerinde çalışabilmektedir. Banka bölge müdürlüğü birimlerinde bankacılık alanında uzmanlaşmış kişiler çalışmaktadır. Genel müdürlük ile şubeler arasında bir koordine merkezi görevi gören bölge müdürlüklerinde çalışan personellerin deneyimli olmalarına özen gösterilmektedir. Bölge müdürlüklerinde ticari ve kurumsal bankacılık hizmetleri de verilebildiği için bölge müdürlüğünde çalışacak personelin yabancı dil bilmesi tercih sebebidir. Bunun yanında bankanın kurumsal kimliğine uygun hareket eden, profesyonel, dış görünüşüne önem veren ve alanında uzmanlaşmış personeller bölge müdürlüklerinde çalışabilmektedir.

Bölge Müdürlüğündeki Personellerin Görevleri Nelerdir?

Bölge müdürlüklerinde tıpkı genel müdürlükte olduğu gibi pek çok farklı birim bulunmaktadır. Bu birimlerde görev yapan personellerin bulundukları kadrolara göre iş tanımları da değişiklik göstermektedir. Genel olarak bölge müdürlüklerinde bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, uzman ve uzman yardımcıları, yatırım danışmanları, portföy yöneticileri faaliyet göstermektedirler. Bölge müdürlüğündeki personeller hem factoring, leasing gibi kurumsal bankacılık hizmetleri sunarken hem de şubelerin koordinasyonunu sağlamaktadırlar. Bunun yanında şubeler ile genel müdürlük arasında iletişimin sağlanması bölge müdürlüklerinde çalışan personeller vasıtasıyla olmaktadır. Bölge müdürlüğünün en tepesinde yer alan bölge müdürü, yetkisi altında yer alan bölgedeki bütün bankacılık faaliyetlerinden ve şubelerin performanslarından sorumludur. Bunun yanında bölge müdürlüğünün portföy yönetimi, leasing, emeklilik, sigorta, factoring gibi hizmetlerin sunulduğu departmanlarında çalışan personeller genellikle uzman ve uzman yardımcılarıdır çünkü bu hizmetler uzmanlık gerektiren bankacılık hizmetleridir. Bölge müdürlüğünde çalışan personellerin görevleri şube personellerinden veya genel müdürlük personellerinden nitelik olarak çok farklı değildir, yalnızca görev yapılan departmana göre görev tanımı farklılık göstermektedir.