Banka İK Yetkilisi ve Görevleri

Bankalar, bünyesinde farklı meslek dallarından uzmanların çalıştığı büyük kuruluşlardır. Bir banka bünyesinde avukat, mühendis veya satış temsilcisi olarak iş bulma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bankaların sahip olduğu bu geniş organizasyon, personel adaylarının yoğun talebine sebep olmaktadır. Her ne kadar sayıca fazla olsa da banka kadrolarının da belirli bir limiti vardır. Sınırlı kadrolara gelen yoğun talep bankaların personel alım sürecini geliştirmelerini sağlamaktadır.

Bankalar, personel alımı yaparken oldukça titiz davranmaktadırlar. Her banka bünyesine en donanımlı, en çok verim alabileceği personelleri katmayı hedeflemektedir. Bu nedenle banka personel alım süreçleri sınavlardan ve mülakatlardan oluşmaktadır. Banka sınavları personel adayının teorik bilgisini ve pratik düşünme yeteneğini ölçerken mülakatlar ise adayın görünüşü, duruşu, kendini ifade etme biçimi gibi daha kişisel niteliklerini ölçmektedir. Personel alım sürecinin başlatılması ve yürütülmesi insan kaynakları departmanının yetki alanında yer almaktadır. Bunun yanında insan kaynakları departmanı, bankanın mevcut personellerine dair yıllık izinden maaş takibine kadar pek çok konuyla ilgilenmektedir.

Banka İK Yetkilisi Nedir?

Banka insan kaynakları yetkilisi, insan kaynakları departmanında çalışan kişidir. Her departmanda olduğu gibi insan kaynakları departmanında da çeşitli kadrolarda görev yapan insan kaynakları yetkilileri uzman, uzman yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Banka personelinin işe alımından işten ayrılmasına kadar her süreçten sorumlu olan insan kaynakları yetkilisi bankanın genel merkezinde görev yapmaktadır.

Banka İK Yetkilisi Görevleri Nelerdir?

Bankalar, ihtiyaç dahilinde personel alımı yapmaktadırlar. Bankanın hangi departmanında, hangi kadrolarda personele ihtiyacı olduğu insan kaynakları yetkilisi tarafından belirlenmektedir. İnsan kaynakları yetkilisi bu nedenle bütün banka organizasyonuna hakim olmakla yükümlüdür. Hangi kadro için nasıl bir personel istihdam edilmeli? Hangi personelden verim alınamıyor? Personel bazında nasıl iyileştirmeler yapılırsa banka daha çok güçlenir? Bu gibi soruların yanıtlarını vermekle görevli olan kişi insan kaynakları yetkilisidir. Bu nedenle personel ihtiyacı doğduğunu tespit eden insan kaynakları yetkilileri, alım yapılacak kadrolar için iş ilanı yayınlatmakla görevlidirler. Bu iş ilanında kadronun nitelikleri, personelde aranan kriterler gibi pek çok bilgiyi açıklamaktadırlar. Söz konusu bütün bilgiler insan kaynakları yetkililerinin analizleri sonucu elde edilmektedir. Banka iş ilanının hazırlanması ve yayınlanması sonrasında ilana yapılan başvurular insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilmektedir. Aranan kriterleri sağlayan adayların banka sınavlarına ve mülakatlara davet edilmesi insan kaynakları yetkilisinin görevidir. İnsan kaynakları yetkilileri, personel adaylarının işe alım mülakatlarına katılmaktadırlar. Mülakatta adayları belirli kriterlere göre ölçen insan kaynakları yetkilileri hangi personellerin işe alınacağına karar vermektedirler.

İşe alınan personelin oryantasyon süreci insan kaynakları yetkilileri tarafından yönetilmektedir. Bunun yanında hali hazırda çalışmaya devam eden mevcut personellerin performans takipleri, katılacakları eğitimler, kullanacakları izinler, uygulanacak cezalar, işten ayrılma ve emeklilik, sosyal etkinliklerin organize edilmesi gibi pek çok konuda insan kaynakları yetkilisi görevlidir. Banka organizasyonunun daha verimli çalışması için bütün personel yönetim sürecinden insan kaynakları yetkilisi sorumludur. İnsan kaynakları yetkilisinin gözlem ve analizleri personelden en etkili şekilde yararlanmak adına oldukça önemlidir. Bunun yanında personellerden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, uygun çözümlerin üretilmesi noktasında insan kaynakları yetkilisi sorumluluk almaktadır. Banka personeli ne kadar donanımlı ve mutlu olursa, banka organizasyonu o kadar verimli çalışacaktır bu nedenle insan kaynakları yetkilisinin görevleri banka işleyişinde önemli bir yere sahiptir.

Kimler Banka İnsan Kaynakları Yetkilisi Olabilir?

Bir banka bünyesinde insan kaynakları yetkilisi olabilmek için öncelikle üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren çeşitli bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Genellikle insan kaynakları yönetimi, sosyoloji, psikoloji gibi bölümlerin mezunlarının yönelim sağladığı banka insan kaynakları yetkilisi pozisyonu için net bir bölüm şartı aranmamaktadır. Ancak insan kaynakları konusunda deneyimli, insan kaynakları yönetimine dair sertifika programlarına katılmış veya bu alanda yüksek lisans yapmış personel adayları öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bunun yanında iletişim becerisi kuvvetli, gözlem ve analiz yeteneği gelişmiş, dış görünüşüne önem veren, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve kriz yönetimini sağlayabilen kişiler karakteristik olarak insan kaynakları yetkilisi olmak için uygun görülmektedirler. Bankada insan kaynakları yetkilisi olmak için yayınlanan iş ilanlarını takip edip bu ilanlara başvuru yapmanız gerekmektedir. Tıpkı diğer personellerde olduğu gibi insan kaynakları yetkilisi olabilmek için sınav ve mülakattan oluşan personel alım sürecine katılmanız gerekmektedir.