İş Bankası Müfettiş Yardımcısı İlanı!

Türkiye İş Bankası tarafından yayınlanan yeni personel alımı ilanına göre müfettiş yardımcısı aranıyor.

Bu pozisyonda görev alacak personeller bankanın Bilgi Sistemleri ve bankacılık süreçleri, Genel müdürlük bölümleri, yurtiçi ve yurtdışı şubeleri Ve yönetimin kontrol etmiş olduğu iştirakleri denetim altında tutacaktır.

Müfettiş Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

Banka içerisinde müfettiş yardımcısı olarak görev alacak olan personellerin kurum içerisindeki sahip oldukları sorumluluklar aşağıdaki gibidir:

 • İç denetim sürecini yerine getirmek
 • Bankanın Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi, yurt dışı şubelerinin, bilgi sistemleri ile teknolojilerinin ve yönetimini kontrol ettiği iştiraki olan kuruluşlarının denetiminde yer almak
 • Tüm Kurul üyelerini bankacılık süreçlerinde bilgilendirmek

İş Bankası Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları

Bu pozisyon için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden en geç 20.07.2022 itibarıyla mezun olmak.
 • 15.05.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (15 Mayıs 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)
 • İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2022 Aralık ayına kadar tecil ettirmiş olmak.
 • Sağlık durumu seyahat etmeye ve Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
 • Daha önce, Banka tarafından yapılan sınavların herhangi birinin Değerlendirme Merkezi aktiviteleri veya mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 • Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak

Nasıl Başvuru Yapılır?

İş Bankası tarafından son başvuru tarihi 5 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar adaylar başvurularını aşağıda belirtilen link üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar önce yabancı dil bilgisi sınavına daha sonra da Türkçe yeterlik sınavına girecektir. Sınav yeri ve zamanı 15 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de olacak şekilde belirlenmiştir.

Başvuru koşullarında yer alan İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden herhangi birini ya da birden fazlasına iyi derecede bilen adaylar dil bilgisine sertifika ile kanıtladığı taktirde yabancı dil bilgisi sınavına girmek zorunda değildir. Sahip olunan yabancı dil belgesi/sertifikası 10 Haziran 2022 tarihine kadar fotoğraflı özgeçmiş ile birlikte mys@isbank.com.tr adresine gönderilmelidir.

https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/mufettis-yardimcisi-2022MY1