Merkez Bankası 2020 PPK Toplantısı’nın Özetini Yayımladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 19 Şubat 2020 tarihinde yapılan Para Politikası Toplantısı özetini yayımladı. Yayımlanan özet içerisinde küresel ekonominin, Koronavirüs salgınının ve enflasyon beklentilerinin konuşulduğu görüldü.

Merkez Bankası tarafından Şubat 2020 PPK Toplantısı’nda 50 baz puan faiz indiriminin de yapıldığı da görülü. PPK Toplantı özetinde Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs sebebiyle ekonomilerin etkileneceği ve bu gelişmeler hakkında açıklamalar yapıldı.

“Rekabet Gücündeki Gelişmeler Olumlu”

Euro Bölgesi’nde yaşanan toparlanma süreci ile birlikte dış talebin arttığı vurgulandı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan özette yeni pazar kazanımları ile ihracatın da olumlu yönde etkilendiği ifade edildi. Koronavirüs salgını ile birlikte bu salgının ekonomik etkilerinin yakından takip edildiği belirtildi. Özette şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Son dönemde başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa Bölgesi PMI göstergeleri büyüme görünümünde kısmi bir iyileşmeye işaret etmiştir. Dış talepteki bu iyileşmenin yanı sıra yeni pazar kazanımlarının da ihracata olumlu yansımaları izlenmiştir.

Ancak, Çin’deki salgın hastalığa bağlı olarak küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin yeniden belirginleşmesi dış talep görünümüne ilişkin belirsizlikleri arttırmaktadır. Öte yandan yurt içi talepteki toparlanmayla birlikte ithalat artmakta ve net ihracatın büyümeye katkısı gerilemektedir. Cari işlemler dengesi ılımlı bir seyir izlemekte birlikte talep kompozisyonundaki gelişmelerin ve salgın hastalığın oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”

“Kredilerdeki Canlanma Yurt İçi Talebi Desteklemekte”

Kredi faiz indirimlerinin yatırım faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği, istihdam üzerinde de katkısının bulunduğu özette şu şekilde belirtildi:

“Risk primlerindeki düşüş, belirsizliklerdeki azalma ve kredilerdeki canlanma yurt içi talebi desteklemekte ve iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmektedir. Kredi faizlerindeki gerilemenin ve ekonominin genel gidişatına dair beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son dönemde yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Kurul, yatırım ve istihdam görünümündeki iyileşmenin devamı açısından büyüme ve talep istikrarının önemine vurgu yapmıştır.”

Enflasyon Beklentileri Olumlu

Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünümün korunduğuna dair ise Şubat 2020 PPK Toplantı özetinde şu bilgilere yer verildi:

“Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünüm korunmaktadır. Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bur çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.”