Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası BM Bankacılık Prensiplerine İmza Attı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından bankacılık sektörünün gelecekteki faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmek ve etkisini arttırmak amacıyla hazırlamış olduğu “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”ne imza attı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon doların üstünde bulunan 30 üye bankanın ortak çalışması sonucunda “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” hazırlandı.

Temiz Su, Temiz Enerji

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması tarafından öngörülen hedefler çerçevesinde bankacılık sektörünün gelecek faaliyetlerinin uyumlu olabilmesi açısından “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” hazırlandı. Bu prensipler, imzacı finans kuruluşlarının tüm faaliyetlerini sürdürülebilir yaklaşım ve kriterleri esas almasını kapsıyor.

Hedefler doğrultusunda; temiz su, temiz enerji, iklim değişikliği, su ve kara yaşamının korunması prensipler içerisinde yer alıyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından imzalanan prensipler, imzacı finans kuruluşlarının “yenilebilir enerjiye” yönelmesini öngörüyor.

Konuya yönelik açıklamada bulunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın 44 yılık uzman kadrosu ile birlikte desteklemiş olduğu kalkınma ve yatırım projelerini yakından takip ettiğini ifade etti. Öztop açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

“Kalkınma yaklaşımımızın temel bileşenlerinden biri olan sürdürülebilirlik konusundaki desteğimizi bir kez daha tescillemek üzere Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda, Kalkınma Planı’mızın işaret ettiği yolda ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Bankamız, uluslararası finans dünyasının gelişme ve standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği temalar ve temin ettiği kaynaklarla, istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime verdiği desteği sürdürecektir.”