Türkiye Bankalar Birliği Kredi Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği Kredi Araştırması Sonuçlarını Açıkladı
Türkiye Bankalar Birliği Kredi Araştırması Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı araştırma sonucunda Kredi Gruplama Raporu’nu yayımladı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan Kredi Gruplama Raporu verilerinde, bazı detaylar dikkat çekti. Raporda, 2020 sonu itibariyle birinci grupta izlenen kredi miktarının 3 trilyon TL’nin üstünde olduğu açıklandı. Bu rakam, toplam kredi miktarının yüzde 85’lik bölümünü oluşturdu.

Beş Ayrı Grupta İncelendi

TBB, Kredi Gruplamaları Raporu kapsamında geçtiğimiz yıl sonu itibariyle gerçekleşen işlemleri açıkladı. Bu bağlamda Aralık 2020 Kredi Gruplamaları Raporu yayımlandı. Raporda, mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının üç aylık kesinleşmiş verileri baz alınarak veriler yer aldı. Bu rapora göre 2020 sonu itibariyle birinci grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 62 milyar TL oldu.

İlk gruptaki krediler, toplam kredilerin yüzde 85’lik kısmını oluşturdu. İkinci grupta izlenen kredi miktarı ise, 2019 yılına göre yüzde 23 oranında arttı. Bu artış ile rakam, 370 milyar TL olarak açıklandı. İkinci grupta izlenen kredilerin toplam kredilere karşı olan oranı ise yüzde 10 oldu.

Üç, dört ve beşinci gruplarda sınıflandırılan krediler ise, tahsili geçmiş alacaklar oldu. Bu bağlamda tahsil imkanı sınırlı, şüpheli ve zararlı krediler, toplamda 141 milyar TL olarak açıklandı. Tahsili geçmiş olan alacakların yüzde 75’lik bölümüne özel karşılık ayrıldı. Bu bağlamda genel olarak ayrılan tutar ise 78 milyar TL oldu. İkinci grupta sınırlandırılan kredilere oran ise, yüzde 21 olarak açıklandı.

Araştırmada, özel karşılıklar ilk iki gruptaki kredilere ayrılan karşılıkları ifade etti. Bu bağlamda genel karşılıklar ise, sonraki üç gruptaki kredileri kapsadı.

Yeniden yapılandırılan kredilerin toplamı 204 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 91’lik bölümü yakın izlemedeki krediler oluşturdu. Yeniden yapılandırılan kredilerin toplama oranı ise yüzde 5,7 olarak göze çarptı.

Aynı zamanda raporda yer alan verilere göre, kredilerin yüzde 95’lik bölümünü canlı krediler oluşturdu.

Kredi Grupları Ne Anlama Geliyor?

İlk gruptaki krediler, ödemeleri süresinde yapılan veya otuz günden fazla gecikmeyen krediler olarak tanımlanıyor.

İkinci gruptakiler ise borçlunun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki olumsuz gelişmeler nedeni ile ödeme gücünde yaşanacak sorunları tahmin etmeye karşılık geliyor. Bu bağlamda da, ödeme günlerince yaşanabilecek sorunlar öngörülüyor.

Üçüncü grup, vadesinde ödemeye karşılık yetersiz bulunduğu dönemleri kapsayan krediler olarak biliniyor.

Dördüncü grup krediler ise, tahsili şüpheli krediler olarak tanımlanıyor.

Beşinci grup kredileri se, zarar niteliğindeki adı altında tanımlanıyor. Bu bağlamda borçludan tahsil beklentisi bulunmayan krediler olarak da biliniyor.