Türkiye Yüzde 19 Tasarruf Yaptı!

Türkiye Yüzde 19 Tasarruf Yaptı!
Türkiye Yüzde 19 Tasarruf Yaptı!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından 49 ilde 15 bin kişiye anket yapıldı. Yapılan ankette Türkiye’nin hane halkı tasarrufa bakışı ön plana çıkarıldı. 15 bin kişinin anket sonuçlarından yola çıkılarak vatandaşların bir yıllık kazancının yüzde 19’unu tasarruf yaptığı görüldü.

Bununla birlikte vatandaşların bankalara güvenmediği de ortaya kondu. Tasarruf yapan vatandaşlar 100 bin lira altı gelirde ise altın yatırımı yaparken, 250 bin lira gelirde ise gayrimenkul yatırımı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Müşaviri Hüseyin Kaya tarafından paylaşılan anket sonuçları, “Türkiye Hane Halkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması” olarak basın toplantısı ile açıklandı. Rapor içerisinde Türk hane halkının mevcut finansal siteme bakışı, tasarruflarını harcama şekli, BES, katılım bankacılığı gibi konular yer aldı.

Hanelerin Yüzde 20’si Tasarruf Ediyor

Anket için görüşülen 15 bin kişinin yüzde 20’si son 12 ayda tasarruf ediyor. Tasarruf eden kişiler, yıllık gelirlerinin yüzde 19’unu biriktiriyor. Tasarruf edemeyip, geliri giderini karşılayan haneler ise yüzde 53’lük dilimi oluşturuyor.

Tasarruf edemeyen vatandaşların tasarruf edememe sebepleri arasında yüzde 45’le gelir yetersizliği bulunuyor. Tasarruf eden vatandaşlar yüzde 67 ile en çok beklenmedik sağlık harcaması veya gelişmelere karşı tedbir amaçlı tasarruf ettiğini belirtiyor. Görüşülen 15 bin kişi, gerektiğinde en çok aile ve çevrelerinden yüzde 34 oranında borç aldığını belirtiyor. Banka kredisi kullananlar ise yüzde 17’lik dilimi oluşturuyor.

Vatandaşlar Faize Dayalı Sisteme Karşı Çıkıyor

Anket katılımcılarının yüzde 14’ü, faize dayalı olan sisteme karşı çıkıyor. Katılımcılar, borsaya yatırım yapmanın dinen uygun olmadığını belirtiyor. Bu kişiler anket içerisinde yüzde 20 olarak yer alıyor. Yüzde 20’lik dilim, borsaya yatırım yapmayı “bir çeşit kumar” olarak görüyor.

Vatandaşlar, “Finansal sistemimiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmaktadır” düşüncesi içerisinde olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 35’i faizsiz bir sistemin mümkün olup günümüz koşullarında uygulanamayacağını ifade ediyor. Yüzde 21’i faizsiz bir sistemin günümüz koşullarında uygulanabileceğini dile getiriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si ise faizsiz bir sistemin mümkün olmadığını söylüyor. Genel olarak faizsiz sistemi destekleyen kişilerin oranı ise yüzde 66 olarak görülüyor.