VakıfBank İlk Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) kapsamına uygun bir şekilde finansal ve finansal olmayan verilerini paylaşan VakıfBank, ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımlamış oldu. Bankanın yayımladığı rapor içerisinde 2019 yılına ait finansal ve finansal olmayan tüm verileri yer aldı. Bu veriler, bankanın 2019 yılındaki performansı ile bir bütün halinde değerlendirildi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) kapsamında raporun ve bankanın uyumlu olabilmesi için performans göstergeleri Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çoklu Sermaye Öğeleri ile değerlendirildi. Rapor içerisinde bankanın “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ile “Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri İlerleme Bildirimleri”ne yönelik desteğine de değinildi.

Türk bankacılık sektörü içerisinde önemli bir adım atan VakıfBank, ilk entegre raporunu yayınlaması ile bankalar arasında bu raporun yaygınlaşmasına yönelik öncülük etti.

Şeffaf Bir Şekilde Sunuldu

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yayımladıkları entegre raporu ile ilgili olarak şu sözleri dile getirdi:

“Bankacılık sektörünün diğer sektörler üzerindeki dönüştürücü rolünün bilinciyle, tüm paydaşlarımız nezdinde değer yaratmaya, ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer alıyor ve birçok inisiyatifi destekliyoruz. Bankamız, 2014 yılında BİST Sürdürülebilir Endeksi’nde seçilen bankalardan biri olmuştu.

Çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızı bütün paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde yönetiyoruz. Yaratmış olduğumuz bu etkiyi ölçmek amacıyla, benimsemiş olduğumuz entegre düşünce sistemini bu yıl ilk kez yayımladığımız Entegre Faaliyet Raporumuz ile şeffaf bir şekilde sizlere sunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Sürdürülebilir bankacılık ve entegre düşünce anlayışı alanlarında kamu sektöründe farkındalık yaratılması için önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde de, küresel risk ve fırsatları etkin bir şekilde yöneterek ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve topluma kattığımız değeri sürekli artırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sürdürülebilir Bankacılık yolculuğumuzda, bize güven duyan tüm paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.”