Vergi ve İdari Pazara Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar Açıklandı

Vergi ve İdari Pazara Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar Açıklandı
Vergi ve İdari Pazara Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin Esaslar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği”, dün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğde, yapılandırılması yapılacak olan tutarların peşin ödenmesi takdirinde, Yİ-FE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplama yapılacak. Bu tutarların yüzde 90’ını silinecek. Ek olarak 31 Aralık 2014 tarihinden önceki aslı 100 TL’yi aşmayan alacakların da tahsilinden de vazgeçilecek.

Tüm Usul ve Esaslar Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına yönelik usul ve esaslar yayımlandı.

Yayımlanan tebliğe göre, söz konusu olan alacakların yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait olması ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihiyle de kesinleşmiş olması gerekli.

31 Aralık’a Kadar Başvuru Yapılması Gerekiyor

Borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerinde dilekçe yazarak başvurması gerekiyor. Başvuruların, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılması belirtildi. Mükelleflerin, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Her Vergi Dairesi İçin Ayrı Başvuru

Borçlu olan vatandaşlar, birden fazla vergi dairesine olan borçlarını yapılandırmak istediğinde, başvurularını her bir vergi dairesi için yapmak zorunda. Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan vatandaşlar ise sorumlu oldukları tutarlar doğrultusunda ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmaları gerekiyor.

Davalardan Vazgeçilmesi Gerekiyor

Kanun tebliğinden yararlanmak isteyen borçlular, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı dava açmış ise bu davalardan vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde kanundan yararlanma hakkı bulunmuyor. Elektronik ortam aracılığıyla başvuru yapan kişilerin de borçlarıyla ilgili davalarının bulunması durumunda, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat etmesi gerekiyor.

Ödemeler 18 Eşit Taksite Bölünecek

Borçları yapılandırmaya alınan kişilerin, borç tutarları Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi ikişer aylık dönemler halinde olacak. Ödemeler 18 eşit taksit halinde gerçekleşecek. İlk taksit ödemesi, 1 Şubat 2021 tarihinde mesai saatinin bitimine kadar gerçekleştirilecek. İsteyen vatandaşlar talepleri doğrultusunda yapılandırma işlemini 6,9 ve 12 şeklinde de yapabilecek.

Peşin Ödemelerde Katsayı Uygulanmayacak

Borçlular, yapılandırmış oldukları borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme seçeneğini kullanma hakkına sahip olacaklar. Bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşların borç tutarına katsayı uygulaması yapılmayacak. Bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak. Hesaplanan tutarın yüzde 90’ını tahsil edilmeyecek. Eğer idari para cezası ise bu alacağa ek olarak yüzde 25 indirim uygulanacak. Alacak sadece fer’i alacak ise Yİ-ÜFE aylık değişim oranı alınarak hesaplanacak ve tutara yüzde 50 oranında indirim yapılacak.

Kulüp Borçlarında Azami 36 Eşit Taksit

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için azami olarak 36 eşit taksit ödemesi uygulanacak.

Spor kulüplerinin bu uygulamadan faydalanabilmesi için başvuru yaparken Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi de başvurularına eklemesi gerekiyor.

Eğer spor kulübü dernek ya da şirket halinde örgütlenmişse de kanundan yararlanma hakları bulunacak. Bu durumda aranılan amme alacaklarıyla ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu hükümden yararlanma hakkına sahip olacak. Bu ve benzeri kuruluşlar için yapılandırmadan faydalanmak istediğinde, alacak tutarına ek olarak taksit sayısına göre farklı katsayı uygulaması yapılacak.